Plan lekcji  na rok szkolny 2018/2019


3 latki

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne 
2. 840 - 925
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
3. 
935 - 1020
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
 zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
4. 
1030 - 1115
zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne  zajecia przedszkolne zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
5. 
 1130 - 1215 zajęcia przedszkolne   zajęcia przedszkolne  religia
zajęcia przedszkolne   zajęcia przedszkolne  
6. 
 1225 - 1310
zajęcia przedszkolne        

4 - latki

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
język angielski zajęcia przedszkolne religia zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne 
2. 840 - 925
zajęcia przedszkolne zajecia przedszkolne  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
3. 
935 - 1020
zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
4. 
1030 - 1115
zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne język angielski zajęcia przedszkolne 
5. 
 1130 - 1215 zajęcia przedszkolne   zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne  
6. 
 1225 - 1310    zajęcia przedszkolne       

5 latki

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne 
2. 840 - 925
język angielski zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne 
3. 
935 - 1020
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
4. 
1030 - 1115
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne  religia zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
5. 
 1130 - 1215 zajęcia przedszkolne   zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne   zajęcia przedszkolne  
6. 
 1225 - 1310   zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne   

Klasa 0

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
2. 840 - 925
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
3.
935 - 1020
język angielski zaęcia edukacyjne  religia zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
4.
1030 - 1115
zajęcia edukacyjne  zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
5.
 1130 - 1215 zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne  zajęcia edukacyjne
 zajęcia edukacyjne język angielski 
6.
 1225 - 1310 zajęcia edukacyjne  zajęcia edukacyjne  
 

Klasa 1
Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna 
edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna
2. 840 - 925
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna wych. fiz. 
edukacja wczesnoszkolna 
3.
935 - 1020
edukacja wczesnoszkolna język angielski religia edukacja wczesnoszkolna religia
4.
1030 - 1115
edukacja wczesnoszkolna wych.fiz edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
5.
 1130 - 1215 plastyka informatyka świetlica zaj.dyd.wyr. wych.fiz
6.
 1225 - 1310          

Klasa 2

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
edukacja wczesnoszkolna język angielski 
edukacja wczesnoszkolna wych.fiz. edukacja wczesnoszkolna
2. 840 - 925
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna
3.
935 - 1020
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna religia wych.fiz.
4.
1030 - 1115
edukacja wczesnoszkolna informatyka edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna religia 
5.
 1130 - 1215 zaj.dyd.wyr. wych.fiz. świetlica edukacja wczesnoszkolna plastyka
6.
 1225 - 1310
 

 

Klasa 3a
Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
2. 840 - 925
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
3.
935 - 1020
 edukacja wczesnoszkolna wych.fiz. edukacja wczesnoszkolna wych.fiz. edukacja wczesnoszkolna
4.
1030 - 1115
edukacja wczesnoszkolna język angielski  religia język angielski wych.fiz.
5.
 1130 - 1215 zaj.dyd.wyr. plastyka świetlica informatyka religia
6.
 1225 - 1310

 
 

Klasa 4a

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
wych.fiz. wych.fiz. wych.fiz. język niemiecki język angielski
2. 840 - 925
matematyka muzyka język angielski technika wych.fiz.
3. 
935 - 1020
język angielski plastyka matematyka matematyka historia
4. 
1030 - 1115
godz.wych. język polski przyroda religia  język polski
5. 
 1130 - 1215 język polski matematyka  język polski   język polski matematyka 
6. 
 1225 - 1310 przyroda  świetlica religia informatyka  język niemiecki
 7.   1320 - 1405 wdż świetlica  świetlica zaj.dyd.wyr.   świetlica

Klasa 5a

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
matematyka geografia język angielski godz.wych. wych.fiz.
2. 840 - 925
wych.fiz. biologia wych.fiz. matematyka historia
3.
935 - 1020
język polski matematyka historia plastyka język angielski
4.
1030 - 1115
religia muzyka język polski język polski matematyka
5.
 1130 - 1215 język niemiecki język polski matematyka technika język polski
6.
 1225 - 1310 język angielski język niemiecki religia wych.fiz.  informatyka
 7.  1320 - 1405
 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica

Klasa 6a

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
informatyka historia język polski historia plastyka
2. 840 - 925
biologia
technika

matematyka wych.fiz. religia
3. 
935 - 1020
matematyka wych. fiz. geografia matematyka język polski
4. 
1030 - 1115
język angielski język polski język angielski religia matematyka
5. 
 1130 - 1215 język polski matematyka język niemiecki język polski język niemiecki
6. 
 1225 - 1310 wych.fiz. muzyka

wych.fiz. geografia język angielski
 7.  1320 - 1405
 świetlica świetlica wdż świetlica świetlica

Klasa 6b

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
geografia
wych.fiz. matematyka matematyka język niemiecki
2. 840 - 925
język angielski język polski historia historia język angielski
3.
935 - 1020
biologia technika wych.fiz. język polski wych.fiz.
4.
1030 - 1115
język polski informatyka język polski wych.fiz. język polski
5.
 1130 - 1215 matematyka muzyka język angielski plastyka matematyka
6.
 1225 - 1310 godz.wych. matematyka język niemiecki religia religia
 7.  1320 - 1405
świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica

Klasa 7

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
język angielski muzyka język angielski

wych.fiz. język angielski
2. 840 - 925
godz.wych. wych.fiz. język polski matematyka język polski
3. 
935 - 1020
geografia matematyka geografia chemia matematyka
4. 
1030 - 1115
matematyka biologia język niemiecki biologia plastyka
5. 
 1130 - 1215 wych.fiz.

język polski religia fizyka wych.fiz.
6. 
 1225 - 1310 język polski chemia fizyka język polski historia
 7.  1320 - 1405
język niemiecki wdż historia religia informatyka

Klasa 8
Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
język polski chemia geografia chemia matematyka
2. 840 - 925
język niemiecki/
język angielski
fizyka język niemiecki/
język angielski
wos informatyka/
język angielski
3. 
935 - 1020
język niemiecki/
język angielski
historia informatyka/
język angielski
wych.fiz. informatyka/
język angielski
4. 
1030 - 1115
wych.fiz. matematyka fizyka matematyka wych.fiz.
5. 
 1130 - 1215 edb biologia wych.fiz. godz.wych. historia
6. 
 1225 - 1310 matematyka język polski język polski język polski język polski
 7.  1320 - 1405
wos zaj.dyd.wyr. religia/etyka zaj.dyd.wyr. religia/etyka