Plan lekcji  na rok szkolny 2017/2018


3 latki

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne 
2. 850 - 935
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
3. 
945 - 1030
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
 zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne język angielski
4. 
1045 - 1130
zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne  religia zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
5. 
 1135 - 1220 zajęcia przedszkolne   zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne   zajęcia przedszkolne  
6. 
 1225 - 1310
        

4 - latki

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne 
2. 850 - 935
zajęcia przedszkolne religia  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
3. 
945 - 1030
zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
4. 
1045 - 1130
zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne język angielski zajęcia przedszkolne 
5. 
 1135 - 1220 zajęcia przedszkolne   zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne  
6. 
 1225 - 1310     zajęcia przedszkolne      

5 latki

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
zajęcia przedszkolne religia 
zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne 
2. 850 - 935
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne język angielski zajęcia przedszkolne 
3. 
945 - 1030
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
4. 
1045 - 1130
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
5. 
 1135 - 1220 zajęcia przedszkolne   zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne   zajęcia przedszkolne  
6. 
 1225 - 1310     zajęcia przedszkolne    

Klasa 0

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
2. 850 - 935
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
3.
945 - 1030
zajęcia edukacyjne religia  zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
4.
1045 - 1130
zajęcia edukacyjne  zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
5.
 1135 - 1220 zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne  zajęcia edukacyjne
 zajęcia edukacyjne język angielski 
6.
 1225 - 1310  
 zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne   

Klasa 1
Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
2. 850 - 935
religia zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
3.
945 - 1030
zajęcia edukacyjne zajęcia komputerowe zajęcia edukacyjne religia zajęcia edukacyjne
4.
1045 - 1130
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne język angielski
5.
 1135 - 1220 język angielski zajęcia edukacyjne
 
6.
 1225 - 1310          

Klasa 2

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
zajęcia komputerowe zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
2. 850 - 935
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
3.
945 - 1030
religia zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne język angielski
4.
1045 - 1130
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne język angielski  religia
5.
 1135 - 1220 zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
6.
 1225 - 1310    
   

Klasa 3a
Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
zajęcia edukacyjne język angielski zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
2. 850 - 935
zajęcia edukacyjne zajęcia komputerowe zajęcia edukacyjne wych. - fiz. zajęcia edukacyjne
3.
945 - 1030
wych. - fiz. zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne religia zajęcia edukacyjne
4.
1045 - 1130
religia zajęcia edukacyjne  zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
5.
 1135 - 1220
wych. - fiz.
zajęcia edukacyjne
6.
 1225 - 1310       język angielski  

Klasa 4a

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
technika zajęcia komputerowe 
język polski matematyka matematyka
2. 850 - 935
matematyka plastyka matematyka religia język polski
3. 
945 - 1030
język angielski  język niemiecki muzyka wych. - fiz. język polski
4. 
1045 - 1130
język niemiecki język angielski wych. - fiz. historia religia
5. 
 1135 - 1220 język polski godz.wych. przyroda  język polski  wych. - fiz.
6. 
 1225 - 1310  wych. - fiz. przyroda  język angielski   świetlica świetlica
 7.   1315 - 1400  lekcja biblioteczna  świetlica  świetlica   świetlica  SKS

Klasa 4b

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
muzyka  plastyka język angielski język angielski historia
2. 850 - 935
technika język polski język polski matematyka matematyka
3.
945 - 1030
przyroda matematyka matematyka język niemiecki godz.wych.
4.
1045 - 1130
język angielski zajęcia komputerowe przyroda wych.-fiz. język polski
5.
 1135 - 1220 wych.-fiz.
religia język niemiecki religia język polski
6.
 1225 - 1310 język polski wych.fiz. wych.-fiz. świetlica  świetlica
 7.  1315 - 1400
 lekcja biblioteczna świetlica świetlica  świetlica SKS

Klasa 5

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
język polski świetlica matematyka język niemiecki technika
2. 850 - 935
język polski język polski zajęcia komputerowe język polski religia
3. 
945 - 1030
wych.fiz. język angielski język polski język angielski
matematyka
4. 
1045 - 1130
matematyka matematyka język niemiecki plastyka godz.-wych.
5. 
 1135 - 1220 religia przyroda przyroda przyroda język polski
6. 
 1225 - 1310 muzyka wych.-fiz

historia wych.-fiz
wych.-fiz
 7.  1315 - 1400
 świetlica SKS język angielski świetlica świetlica

Klasa 6

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
wych.-fiz/
język angielski
język polski muzyka język polski język angielski/
wych.-fiz.
2. 850 - 935
przyroda język polski język angielski/
wych.-fiz.
religia język angielski/
wych.-fiz.
3.
945 - 1030
matematyka historia język angielski/
wych.-fiz.
matematyka technika
4.
1045 - 1130
plastyka przyroda język polski przyroda matematyka
5.
 1135 - 1220 język polski matematyka historia język angielski/
wych.-fiz.
godz.wych.
6.
 1225 - 1310 wych.-fiz/
zajęcia komputerowe
język niemiecki matematyka w.d.z.w.r. język polski
 7.  1315 - 1400
świetlica wych.-fiz/
zajęcia komputerowe
język niemiecki świetlica religia

Klasa 7

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
matematyka w.d.ż.w.r. język angielski/
język niemiecki
język polski historia
2. 850 - 935
fizyka język angielski/
język niemiecki
biologia geografia matematyka
3. 
945 - 1030
język polski matematyka język angielski/
język niemiecki
godz.wych. plastyka
4. 
1045 - 1130
wych.fiz język polski język polski wych.fiz. język polski
5. 
 1135 - 1220 chemia wych.fiz. matematyka religia wych.fiz.
6. 
 1225 - 1310 religia muzyka fizyka zajęcia komputerowe/
język angielski
zajęcia komputerowe/
język angielski
 7.  1315 - 1400
zajęcia komputerowe/
język angielski
biologia geografia historia chemia

Klasa II gimnazjum
Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
matematyka wych.fiz. wych.fiz. język polski matematyka
2. 850 - 935
język niemiecki język angielski język niemiecki historia język polski
3. 
945 - 1030
historia język polski geografia matematyka wych.fiz.
4. 
1045 - 1130
język polski matematyka język polski fizyka chemia
5. 
 1135 - 1220 wych.fiz. geografia matematyka biologia religia/etyka
6. 
 1225 - 1310 chemia fizyka godz.wych. religia/etyka język angielski
 7.  1315 - 1400
język angielski świetlica wos SKS SKS

Klasa III gimnazjum

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
godz.wych. język polski biologia wych.fiz język angielski/
język niemiecki
2. 850 - 935
wych.fiz. matematyka plastyka język angielski/
język niemiecki
historia
3. 
945 - 1030
język angielski/
zajęcia komputerowe
wych.fiz. matematyka język polski matematyka
4. 
1045 - 1130
chemia język angielski/
zajęcia komputerowe
wych.fiz geografia e.d.b.
5. 
 1135 - 1220 język angielski/
język niemiecki
język angielski/
język niemiecki
język polski matematyka fizyka
6. 
 1225 - 1310 język polski historia biologia wos religia
 7.  1315 - 1400
technika w.d.ż.w.r. świetlica religia język polski