Plan lekcji  na rok szkolny 2018/2019


3 latki

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne 
2. 840 - 925
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
3. 
935 - 1020
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
 zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
4. 
1030 - 1115
zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne  zajecia przedszkolne zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
5. 
 1130 - 1215 zajęcia przedszkolne   zajęcia przedszkolne  religia
zajęcia przedszkolne   zajęcia przedszkolne  
6. 
 1225 - 1310
zajęcia przedszkolne        

4 - latki

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
język angielski zajęcia przedszkolne religia zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne 
2. 840 - 925
zajęcia przedszkolne zajecia przedszkolne  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
3. 
935 - 1020
zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
4. 
1030 - 1115
zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne język angielski zajęcia przedszkolne 
5. 
 1130 - 1215 zajęcia przedszkolne   zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne  
6. 
 1225 - 1310    zajęcia przedszkolne       

5 latki

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne 
2. 840 - 925
język angielski zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne 
3. 
935 - 1020
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
4. 
1030 - 1115
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne  religia zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
5. 
 1130 - 1215 zajęcia przedszkolne   zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne   zajęcia przedszkolne  
6. 
 1225 - 1310   zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne   

Klasa 0

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
2. 840 - 925
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
3.
935 - 1020
język angielski zaęcia edukacyjne  religia zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
4.
1030 - 1115
zajęcia edukacyjne  zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
5.
 1130 - 1215 zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne  zajęcia edukacyjne
 zajęcia edukacyjne język angielski 
6.
 1225 - 1310 zajęcia edukacyjne  zajęcia edukacyjne  
 

Klasa 1
Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
2. 840 - 925
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne religia zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
3.
935 - 1020
zajęcia edukacyjne zajęcia komputerowe zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne język angielski
4.
1030 - 1115
język angielski zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne religia
5.
 1130 - 1215 język angielski zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne SKS 
6.
 1225 - 1310    SKS      

Klasa 2

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
zajęcia komputerowe zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
2. 840 - 925
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
3.
935 - 1020
zajęcia edukacyjne język angielski zajęcia edukacyjne religia zajęcia edukacyjne
4.
1030 - 1115
zajęcia edukacyjne wych.fiz. wych.fiz. zajęcia edukacyjne  religia
5.
 1130 - 1215 wych.fiz. świetlica zajęcia edukacyjne język angielski z.d.w.
6.
 1225 - 1310 z.g.d.   
z.d.w.   

Klasa 3a
Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne religia 
zajęcia edukacyjne
2. 840 - 925
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
3.
935 - 1020
zajęcia edukacyjne  zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
4.
1030 - 1115
zajecia edukacyjne zajęcia edukacyjne  z.g.d. zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
5.
 1130 - 1215 świetlica język angielski SKS język angielski religia
6.
 1225 - 1310 świetlica   SKS  
 

Klasa 4a

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
muzyka matematyka 
informatyka matematyka wych.fiz.
2. 840 - 925
język polski język angielski język niemiecki religia matematyka
3. 
935 - 1020
wych.fiz. wych.fiz. język polski wych.fiz. religia
4. 
1030 - 1115
przyroda technika godz.wych. przyroda język angielski
5. 
 1130 - 1215 język angielski język niemiecki matematyka historia  język polski
6. 
 1225 - 1310  plastyka język polski świetlica  język polski świetlica
 7.   1320 - 1405          świetlica

Klasa 5a

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
z.g.d  wych.fiz. matematyka język polski język polski
2. 840 - 925
język niemiecki historia wych.fiz. geografia religia
3.
935 - 1020
plastyka matematyka język polski matematyka matematyka
4.
1030 - 1115
biologia język niemiecki godz.wych. muzyka wych.fiz.
5.
 1130 - 1215 religia język polski język angielski historia język polski
6.
 1225 - 1310 język polski język angielski świetlica wych.fiz.  informatyka
 7.  1320 - 1405
 świetlica technika świetlica  z.d.w. wdż

Klasa 5b

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
język niemiecki język polski wych.fiz. geografia z.d.w.
2. 840 - 925
plastyka wych.fiz. matematyka matematyka język angielski
3. 
935 - 1020
historia język polski język angielski język polski
wych.fiz.
4. 
1030 - 1115
język polski matematyka historia religia język polski
5. 
 1130 - 1215 biologia technika język polski wych.fiz. informatyka
6. 
 1225 - 1310 godz.wych. muzyka

z.g.d. z.g.d. matematyka
 7.  1320 - 1405
 religia język angielski z.d.w. świetlica świetlica

Klasa 6

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
plastyka
informatyka język angielski język angielski technika
2. 840 - 925
matematyka język niemiecki język polski
historia wych.fiz.
3.
935 - 1020
język polski wych.fiz. wych.fiz. język polski język niemiecki
4.
1030 - 1115
język polski język polski matematyka wych.fiz. język angielski
5.
 1130 - 1215 przyroda matematyka godz.wych. przyroda matematyka
6.
 1225 - 1310 religia przyroda historia religia język polski
 7.  1320 - 1405
SKS świetlica wdż świetlica muzyka

Klasa 7

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
geografia język polski język angielski/
wych.fiz.
język polski język polski
2. 840 - 925
fizyka chemia język angielski/
wych.fiz.
wych.fiz./
język angielski
fizyka
3. 
935 - 1020
matematyka biologia matematyka wych.fiz./
język angielski
chemia
4. 
1030 - 1115
plastyka wych.fiz./
język angielski
język niemiecki/
informatyka
biologia matematyka
5. 
 1130 - 1215 wych.fiz./
język niemiecki
wych.fiz./
język angielski
fizyka matematyka historia
6. 
 1225 - 1310 wych.fiz./
język niemiecki
historia język polski godz.wych. geografia
 7.  1320 - 1405
język polski muzyka świetlica religia religia

Klasa 8
Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
wych.fiz. chemia edukacja dla bezpieczeństwa wych.fiz. informatyka/
język angielski
2. 840 - 925
język polski biologia matematyka jezyk polski chemia
3. 
935 - 1020
język niemiecki/
język angielski
język polski wos jezyk niemiecki/
jezyk angielski
matematyka
4. 
1030 - 1115
fizyka informatyka/
język angielski
wych.fiz. wos język polski
5. 
 1130 - 1215 religia matematyka jezyk polski fizyka religia
6. 
 1225 - 1310 historia wych.fiz. język niemiecki/
język angielski
matematyka historia
 7.  1320 - 1405
wdż geografia język niemiecki/
język angielski
z.d.w. godz.wych.

Klasa III gimnazjum

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 745 - 830
z.d.w. język polski matematyka jezyk niemiecki wych.fiz.
2. 840 - 925
wych.fiz. język angielski geografia język polski
język polski
3. 
935 - 1020
fizyka informatyka język niemiecki matematyka godz.wych.
4. 
1030 - 1115
jezyk polski historia język polski język angielski matematyka
5. 
 1130 - 1215 historia muzyka język angielski religia/etyka chemia
6. 
 1225 - 1310 biologia matematyka wych.fiz. zajęcia artystyczne religia/etyka
 7.  1320 - 1405

wych.fiz. wos geografia technika