Plan lekcji  na rok szkolny 2016/2017


3 latki

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne 
2. 850 - 935
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
3. 
945 - 1030
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
 zajęcia przedszkolne religia zajęcia przedszkolne
4. 
1045 - 1130
zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
5. 
 1135 - 1220 zajęcia przedszkolne   zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne   zajęcia przedszkolne  
6. 
 1225 - 1310 język angielski      zajęcia przedszkolne    

4 - latki

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne 
2. 850 - 935
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
3. 
945 - 1030
zajęcia przedszkolne język angielski  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne religia
4. 
1045 - 1130
zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
5. 
 1135 - 1220 zajęcia przedszkolne   zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne  
6. 
 1225 - 1310     zajęcia przedszkolne    zajęcia przedszkolne  

5 latki

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne
religia zajęcia przedszkolne 
2. 850 - 935
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
3. 
945 - 1030
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
4. 
1045 - 1130
zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne zajęcia przedszkolne
zajęcia przedszkolne 
5. 
 1135 - 1220 zajęcia przedszkolne   zajęcia przedszkolne  zajęcia przedszkolne 
zajęcia przedszkolne   zajęcia przedszkolne  
6. 
 1225 - 1310     język angielski   zajęcia przedszkolne    


Klasa 0

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
2. 850 - 935
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
religia
3.
945 - 1030
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne  zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
4.
1045 - 1130
zajęcia edukacyjne  zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
5.
 1135 - 1220 zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne  zajęcia edukacyjne
 zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne 
6.
 1225 - 1310  
 zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne   

Klasa 1

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne język angielski zajęcia edukacyjne
2. 850 - 935
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
3.
945 - 1030
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
4.
1045 - 1130
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne  religia
5.
 1135 - 1220 język angielski

religia  
6.
 1225 - 1310          

Klasa 2

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne religia
2. 850 - 935
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne wych. - fiz.
3.
945 - 1030
zajęcia edukacyjne wych. - fiz. religiazajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
4.
1045 - 1130
zajęcia komputerowe zajęcia komputerowe język angielski zajęcia edukacyjne  zajęcia edukacyjne
5.
 1135 - 1220 zajęcia edukacyjne
wych. - fiz.
język angielski
6.
 1225 - 1310    
   

Klasa 3a

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
religia zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
2. 850 - 935
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne język angielski
3.
945 - 1030
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne wych. - fiz.
4.
1045 - 1130
zajęcia edukacyjne język angielski zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne religia
5.
 1135 - 1220
wych. - fiz.
wych. - fiz.
6.
 1225 - 1310       zajęcia komputerowe  

Klasa 3b

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
ŚrodaCzwartek
Piątek
1.800 - 845
zajęcia edukacyjnejęzyk angielski 
zajęcia edukacyjne 
zajęcia edukacyjne 
język angielski
2.850 - 935
zajęcia edukacyjnezajęcia edukacyjnezajęcia edukacyjnezajęcia edukacyjnezajęcia edukacyjne
3. 
945 - 1030
zajęcia edukacyjnezajęcia edukacyjne 
zajęcia edukacyjnezajęcia edukacyjnezajęcia edukacyjne
4. 
1045 - 1130
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
wych. - fiz.religia
wych. - fiz.
5. 
 1135 - 1220


zajęcia komputerowereligia
6. 
 1225 - 1310   wych. - fiz. 

Klasa 4

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
plastyka matematyka w-f matematyka język niemiecki
2. 850 - 935
język polski język angielski religia przyroda w-f
3.
945 - 1030
technika język polski matematyka język polski język angielski
4.
1045 - 1130
język angielski język niemiecki przyrodahistoria matematyka
5.
 1135 - 1220 w-f
godz. wych. muzyka

religia przyroda
6.
 1225 - 1310 zajęcia komputerowe świetlica
język polski w-f język polski
 7.  1315 - 1400
 świetlica świetlica świetlica  świetlica  świetlica

Klasa 5

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
ŚrodaCzwartek
Piątek
1.800 - 845
matematykajęzyk niemieckimatematykajęzyk polskimatematyka
2.850 - 935
w-f/
zajęcia komputerowe
matematykajęzyk angielski/
w-f
religiaprzyroda
3. 
945 - 1030
język niemieckihistoriajęzyk angielski/
w-f
język angielski/ 
w-f
religia
4. 
1045 - 1130
zajęcia komputerowe/
w-f
godz. wych.język polskijęzyk angielski/
w-f
w-d-ż
5. 
 1135 - 1220technikajęzyk polskijęzyk polskimatematykamuzyka
6. 
 1225 - 1310język polskijęzyk angielski/
w-f
świetlicaprzyrodaplastyka
 7. 1315 - 1400
 świetlicajęzyk angielski/
w-f
świetlicaprzyrodaświetlica

Klasa 6

Lp.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa Czwartek
Piątek
1. 800 - 845
w-f historia język niemiecki język polski język polski
2. 850 - 935
matematyka w-f matematyka historia język polski
3.
945 - 1030
religia matematyka język polski godz. wych. historia
4.
1045 - 1130
plastyka język polski religia matematyka język angielski/
zajęcia komputerowe
5.
 1135 - 1220 język polski język niemiecki przyroda przyroda język angielski/
zajęcia komputerowe
6.
 1225 - 1310 technika język angielski/świetlica język angielski/świetlica muzyka w-f
 7.  1315 - 1400
przyroda język angielski/świetlica
język angielski/świetlica świetlica w-f