Sześciolatki w szkole

Dla każdego małego dziecka rozpoczęcie nauki w szkole jest bardzo ważnym przeżyciem i wydarzeniem. Dlatego już od pierwszej klasy powodzenie w nauce zależy od stopnia gotowości szkolnej, którą dzieci osiągają w różnym czasie.  Zależy to od czynników m.in. czynników biologicznych, środowiskowych i wychowawczych.

Od kilku lat w naszej szkole funkcjonuje Punkt Przedszkolny „Bajka”, który  obecnie został przekształcony w Oddział Przedszkolny działający przy Szkole Podstawowej w Gorzkowie. Uczęszczają do niego dzieci trzyletnie, czteroletnie, pięcioletnie i sześcioletnie. 

Sale przedszkolne oraz lekcyjne kl. I – III są kolorowe, przyjazne dziecku, posiadają stoliki i krzesełka dostosowane do ich wieku oraz  kąciki zainteresowań,  kąciki czytelnicze, kąciki przyrodnicze i tzw. rekreacyjne, w których  dzieci bawią się, odpoczywają i uczą. Sala kl. I dodatkowo wyposażona jest w tablicę interaktywną. Każde dziecko ma swoje miejsce w szafce w klasie – szufladę, gdzie może zostawić potrzebne przybory, książki i inne rzeczy oraz oddzielną szafkę na obuwie.
Szkoła zapewnia także basen z kuleczkami oraz ścianę wspinaczkową.

Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci. Wszystkie dzieci uczestniczą w programie „Mleko w szkole”, a uczniowie kl. I – III w akcji „Owoce w szkole”.
Dzieci klas I i oddziałów przedszkolnych integrują się ze społecznością szkolną poprzez udział  w akademiach, apelach, wspólnych imprezach, zabawach, wycieczkach, wyjazdach do teatru i kina. Dzieci pięcioletnie, sześcioletnie oraz uczniowie klas I – III korzystają z opieki świetlicowej. Przy sprzyjających warunkach pogodowych dzieci bawią się na placu zabaw lub na boisku szkolnym.

Dzieci i uczniowie mają zapewnione bezpieczeństwo, opiekę logopedy i pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz bezpłatny dowóz na warunkach określonych w ustawie.
Rodzice na bieżąco kontaktują się z wychowawcą i dyrekcją szkoły. Mogą zawsze liczyć na ich pomoc i radę.

Więcej zdjęć do obejrzenia w Galerii zdjęć.