Projekt "Mali odkrywcy II"
 


 Opis projektu (cele):

Mali Odkrywcy II to innowacyjny program wspierający edukację dzieci, realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego we współpracy z sektorem Healthcare firmy SIEMENS Sp. z o.o. Jest kontynuacją I edycji Programu.   Powstał on by jak najwcześniej umożliwić dzieciom rozwój kluczowych kompetencji.

Skierowany jest do:
 • dzieci w wieku 3-10 lat,
 • nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, instruktorów świetlic 
 • rodziców oraz społeczności lokalnych- uczestniczących w realizacji projektów badawczych.

W naszej szkole projekt realizowany jest  od  maja 2012 r. do lutego 2013 r.
Podstawowym celem programu „Mali Odkrywcy II” jest zmiana tradycyjnych relacji między uczniem, a nauczycielem  poprzez wspólną pracę metodą projektów badawczych.
Podejście projektowe uczy dzieci logicznego myślenia, stawiania pytań, zdobywania wiedzy poprzez eksperymentowanie oraz wyciągania wniosków. Projekty badawcze to metoda pracy pedagogicznej, która zakłada, że proces zdobywania wiedzy przez małe dzieci jest procesem naturalnym, spontanicznym i samodzielnym. Rolą nauczyciela nie jest nauczanie, ale koordynowanie pracy dzieci, organizowanie przestrzeni badawczej tak, aby samodzielnie zdobywały wiedzę.
Poza tym cele projektu obejmują:
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich poprzez rozwijanie ich umiejętności krytycznego myślenia, ciekawości poznawczej oraz umiejętności współpracy w grupie.
 • Podniesienie umiejętności pedagogów i instruktorów w zakresie wprowadzania nowych metod pracy pozwalających na rozwijanie potencjału społecznego i intelektualnego dzieci.
 • Podniesienie świadomości rodziców i środowiska lokalnego na temat znaczenia wspierania rozwoju dzieci.

W ramach projektu:
 1. Zostaną przeprowadzone szkolenia dla czterech nauczycielek ze Szkoły Podstawowej w Gorzkowie przygotowujące do prowadzenia projektów badawczych z dziećmi. Odbędą się one w Poznaniu.
 2. Szkoła Podstawowa  zostanie wyposażona w cztery tzw. „kuferki badacza” zawierające zestaw podstawowych „narzędzi” badawczych (m. in. lupy, mikroskop, waga, podstawowe narzędzia do robienie modeli i prezentacji) o wartości 600 zł każdy.

Uczniowie młodszych klas oraz przedszkola realizują III etap projektu badawczego "Mali odkrywcy II" w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego. W naszej szkole trwają cztery projekty badawcze:

  
   "Pszczoła"
   "Ryby"
   "Mleko"
   "Zboże"
   "Jabłko"


Projekt "Pszczoła" wzbogacił wiedzę każdego dziecka o nowe wiadomości a przede wszystkim wzbogacił ich słownik. Pojawiło się wiele nowych, nieznanych do tej pory wyrazów. Dzieci poznały środowisko życia pszczół, wiedzą co jest im potrzebne do życia ,ile lat żyją, jak się rozmnażają, jakie korzyści ma człowiek dzięki pracy tych owadów.

W czasie zajęć wypowiadały się całymi zdaniami, dzieliły się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami. Doskonaliły sprawność manualną i ruchową oraz pamięć, zdobywały nowe wiadomości, które są zapisane na siatce. Wiedzą, że należy szanować przyrodę.

Na zakończenie projektu odbyła się podsumowująca dyskusja w każdej klasie oraz wymiana zgromadzonych materiałów. Zorganizowano wystawy wszystkich wykonanych prac oraz postanowiono zaprosić tym razem klasę najstarszą w szkole do wysłuchania prezentacji o rybach. Przygotowano kąciki z różnymi materiałami i tam uczniowie dzielili się swoją wiedzą ze starszymi kolegami.  
 
Podsumowując projekt badawczy Mleko, zrealizowano spotkanie z rodzicami, ekspertami i dziećmi. Podczas spotkania uczniowie uzyskali odpowiedzi na wszystkie pytania i wiedzą już, że od każdej krowy mleko jest białe. Rodzice mieli okazję podziwiać wytwory prac swoich dzieci – cudaków oraz oglądać albumy z ich zdjęciami z czasu realizacji zadania.

W czasie trwania projektu wzbogacili swoją wiedzę o nowe wiadomości jak również utworzyli biblioteczkę klasową z książkami dotyczącymi wyrobów z mleka. 

Punktem kulminacyjnym była degustacja przetworów mlecznych, które są zdrowe dla naszego organizmu, posiadają znakomite walory smakowe i odżywcze. Cały cykl zajęć projektowych cieszył się dużą popularnością wśród uczniów z naszej szkoły. Wycieczki do gospodarstw wiejskich wejdą w program działań wychowawczych.


W czasie przeprowadzenia projektu” Zboża” zrealizowane zostały następujące treści programowe dla wychowania przedszkolnego w zakresie:
 • edukacji językowej - poszerzenie słownictwa o nowe pojęcia, opisy, wywiady z ekspertami;
 • edukacji matematycznej - nowe pojęcia( centymetr), przeliczanie mierzenie, liczenie w dowolnym zakresie; 
 • edukacji poznawczej - rodzaje zbóż, budowa kłosa narzędzia i maszyny rolnicze, sposób powstawania mąki i chleba;
 • plastyczno- technicznej - rysunki, prace plastyczne ze zbóż i mąki, prace przestrzenne z masy solnej;
 • motoryczno- zdrowotnej - rozwijanie motoryki małej, wycieczki;
 • edukacji społecznej - doskonalenie umiejętności pracy w grupie, właściwego zachowania się w czasie wycieczki, poznania pracy rolnika,młynarza,piekarza.                                                                                              

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: www.mali-odkrywcy.org oraz www.siemens.pl/medycyna.

 Uczestnicy:

Uczestnikami były dzieci z grupy 3-4 latków, 6- latków oraz uczniowie z kl. II i III.

Galeria

 

Mali odkrywcy II - Ryba kl. 0

 

Mali odkrywcy II - Mleko

 

Wizyta w pałacu

 

Mali odkrywcy II pszczoła


   
   Ċ
SP Gorzków,
12 sie 2013, 05:38
Ċ
SP Gorzków,
3 wrz 2019, 16:02
Ċ
SP Gorzków,
1 wrz 2013, 15:13