Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt "Innowacyjny start edukacyjny"

Opis projektu (cele):

W roku szkolnym 2014/15 Szkoła Podstawowa przystąpiła do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Uczniowie klas Ia i Ib pod opieką swoich wychowawców Pani Doroty Drygiel vel Dryglak oraz Pani Elżbiety Dzirby realizują projekt ,,Innowacyjny Start Edukacyjny”.

Program duży nacisk kładzie na kształtowanie umiejętności komunikowania się z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Realizację projektu „Innowacyjny start edukacyjny” rozpoczęto od zapoznania rodziców z założeniami programu oraz teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Przystąpienie naszej szkoły do projektu wzbudziło wiele emocji zarówno wśród rodziców, jak i uczniów klasy I. Największą radość sprawiła informacja o otrzymaniu przez szkołę tabletów. 

Na początku nauczyciele zapoznawali dzieci z zasadami bezpiecznej obsługi oraz różnymi funkcjami tabletu. Praca z tabletem polegała na realizacji gotowych scenariuszy (gotowych animacji, dźwięków, gier edukacyjnych oraz poznawaniu słownictwa angielskiego). Oprócz tego dzieci mogły same według własnych pomysłów zmieniać tapety, robić zdjęcia. 


Obecnie wszyscy uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach z wykorzystaniem tabletów. Zrozumiałe jest, że to nowoczesne urządzenie może służyć nie tylko do gier i zabawy, ale oprócz książek jest dodatkowym, niestandardowym źródłem wiedzy.


Cieszymy się, że szkoła mogła przystąpić do projektu i korzystać z nowoczesnych technik uczenia:).