Projekt „Od serca do serca dziecka II” 


Opis projektu (cele):

Punkt przedszkolny "Bajka" przy Szkole Podstawowej w Gorzkowie w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komenskiego realizuje projekt pt."Od serca do dziecka II".

Celem projektu jest:
  • stworzenie warunków do lepszego rozwoju dzieciom z rodzin w tym zgrozonym wykluczeniem społecznym mieszkających na terenach wiejskich,
  • zapewnienie właściwego żywienia dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenach wiejskich.
Program skierowany będzie dla dzieci w wieku do 3 lat i realizowany w okresie od listopada 2012 r. do czerwca
2013 r.  
Finansowany jest przez Nutricia Polska Sp. z o.o. 

W ramach realizacji
 w/w projektu powstały dwie Grupy Zabawowe - "Maluszki z Gorzkowa".
Prowadzone są one zgodnie z opracowanym programem pracy z dziećmi oraz zasadami ich funkcjonowania. 
Spotkania odbywają się w poniedziałek  w godzinach od 12.45 do 14.45. 
Uczestniczą w nich rodzice lub opiekunowie wraz z dziećmi.

Grupy Zabawowe to aktywna forma wspólnej zabawy oraz doskonałe miejsce i sposób wspierania rozwoju najmłodszych dzieci z terenów wiejski
ch. Systematyczne spotkania rodziców i ich dzieci umożliwiają opiekunom rozwijać własne umiejętności organizacyjne oraz społeczne. 
 Podczas zajęć Animatorki - pani Nina Stawska i pani Dorota Gdańska pokazują, jak pomagać dzieciom w ich rozwoju bawiąc się i spędzając z nimi czas. 

Rodzice chętnie uczestniczą w każdych zajęciach i biorą w nich aktywny udział. Wraz z Animatorkami prowadzą zabawy z maluszkami.Poznają się i zawiązują się między nimi przyjaźnie. Wzajemnie wspomagają się oraz wymieniają między sobą doświadczenia. 

Na zakończenie projektu odbyło się spotkanie uczestników , podsumowujące ich pracę.Dzieciom rozdano dyplomy i płytki ze zdjęciami oraz mleko. Rodzice byli zadowoleni zaś dzieci roześmiane. Ich zapał i chęć działania pokazał, że utworzenie takich grup było wspaniałym pomysłem.
Uczestnicy:

W projekcie uczestniczyło 40 dzieci z Gminy Gorzków w wieku od 1 do 3 lat, w dwóch Grupach Zabawowych - "Maluszki z Gorzkowa". Połowa z nich korzystała z GOPSU. 


  Galeria

Od serca do serca dziecka