Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Gorzkowie"
Opis projektu (cele):

Szkoła Podstawowa w Gorzkowie zakwalifikowała się do projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.


Celem dodatkowych działań realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 jest:

  • poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  • przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym,
  • likwidacja barier w dostępie do edukacji przedszkolnej,
  • wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym. 


W ramach projektu nasza placówka:
  • doposaży plac zabaw, 
  • dostosuje pomieszczenia, które będą wykorzystane w zajęciach dzieci przedszkolnych, 
  • zakupi wyposażenie do sal, 
  • uzupełni pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne, 
  • wyposaży sale w sprzęt ICT.


Realizacja projektu trwa od 01.04.2014 r., a kończy się 31.10.2014 r .
W trakcie realizacji wyżej wymienionego projektu w naszej placówce został przeprowadzony remont 3 sal przedszkolnych, 3 łazienek i korytarza. 

Zakupiono bogaty sprzęt do zabaw i zajęć dydaktycznych. 

Ponadto plac zabaw został wyposażony m.in. w trampolinę, która cieszy się popularnością wśród dużych i małych dzieci.


 
Więcej zdjęć dostępnych w galerii szkoły.