Akcja "Ćwiczyć każdy może"
Rok Szkoły w Ruchu


Szkoła Podstawowa w Gorzkowie przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może”. Po uzyskaniu akceptacji zostaliśmy umieszczeni na mapie Roku Szkoły w Ruchu.

Celem akcji jest popularyzacja kultury fizycznej poprzez realizację zadań w wybranych przez szkołę obszarach:
 • wychowanie fizyczne, zajęcia klasowo-lekcyjne;
 • pozalekcyjne zajęcia sportowe (wykonanie gazetki, ferie na sportowo, udział w zawodach sportowych, „mistrz skakanki” );
 • współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym „Amicus”, w ramach której został ogłoszony konkurs:
  - plastyczny pt. „Bezpieczne zabawy zimowe” dla klas I-III,
  - sportowy – tor przeszkód na czas dla klas IV-VI,
  - spotkanie z ratownikiem medycznym.

WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZAJĘCIA KLASOWO – LEKCYJNE

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach klasowo – lekcyjnych prowadzonych przez panią Katarzynę Kornicką.
W czasie ich trwania nauczyciel stosuje nowe, ciekawe formy oraz metody pracy, które kształtują u uczniów nawyk aktywności fizycznej i troskę o ich zdrowie. Wspierają również prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Zachęcają do uczestnictwa w różnego rodzaju grach, zawodach i konkursach sprawnościowych, rozwijając zainteresowania wieloma nowymi dyscyplinami sportowymi.


Przeprowadzono lekcje:
 • na świeżym powietrzu, której tematem były „Gry i zabawy na śniegu”,
 • lekcje z gimnastyki.

POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE

Uczniowie wykonali gazetkę ścienną w ramach akcji „Ćwiczyć każdy może”. Przygotowując ją zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo i sporty zimowe w czasie ferii, ponieważ zdrowie i ruch jest bardzo ważny dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Wpływa na dobre samopoczucie oraz kondycję każdego człowieka. Dodaje sił, odpręża i wzmacnia naszą psychikę. Często pozwala zapomnieć o przykrych i trudnych chwilach z jakimi borykamy się we współczesnym świecie.


Uczniowie naszej szkoły w ramach zajęć pozalekcyjnych trenują taekwondo, dzięki czemu podnoszą swoją sprawność fizyczną, uczą się odpowiedzialności, wiary we własne siły, szacunku dla siebie i innych oraz  dbałości o bezpieczeństwo podczas zajęć sportowych.

W czasie ferii zimowych odbył się wspólny trening z zawodnikami z grupy zaawansowanej trenujących w klubach Amicus i Orlęta. Zawodnicy z Gorzkowa doskonalili techniki taekwondo, obserwując efekt finalny prezentowany przez swoich starszych kolegów. Wspólne zajęcia wpłynęły motywująco na wszystkich uczestników i zmobilizowały ich do dalszej pracy. Dnia 16.02.2014 r. (niedziela) odbył się III Gminny Turniej Piłki Nożnej  Halowej o Puchar Wójta Gminy. Nasi uczniowie wraz z nauczycielem i  rodzicami pojechali do Łopiennika Górnego, aby stanąć do walki o zwycięstwo.

 Reprezentacja naszej szkoły spisała się na medal zajmując pierwsze miejsce  spośród sześciu drużyn startujących w kategorii szkół podstawowych.  Wygrywając dwa mecze zapewnili sobie wyjście z grupy, po czym w finale z  drużyną z Łopiennika Górnego znaleźli się na pierwszym miejscu.

 

Sukcesem naszych uczniów jest fakt, że nie stracili żadnej bramki! Do sukcesu naszych zawodników niewątpliwie przyczyniło się wsparcie rodziców, którzy gorąco kibicowali drużynie.


Drużyna w składzie:
 1. Kamil Golec
 2. Norbert Krupa
 3. Bartłomiej Jaremek
 4. Michał Nuciński
 5. Mateusz Andrzejczak
 6. Bartłomiej Gzik
 7. Dawid Lipiec 


W  ramach zajęć pozalekcyjnych został zorganizowany konkurs skoków na skakance „Mistrz skakanki”, w którym wzięli udział chętni uczniowie. Dzieci podzielone zostały na mieszane zespoły dziewcząt i chłopców, aby spróbować swoich sił.

Skakanka przez wielu zapomniana  poprawia koordynację ruchów, kondycję oraz wzmacnia mięśnie. Konkurs dostarczył uczestnikom nowych doświadczeń oraz dobrej zabawy.
WSPÓŁPRACA Z UCZNIOWSKIM KLUBEM SPORTOWYM „AMICUS”

Konkurs plastyczny pt. „Bezpieczne zabawy zimowe”

 Współpracując z Uczniowskim Klubem Sportowym „Amicus” ogłoszono konkurs  plastyczny pt. „Bezpieczne zabawy zimowe” . Wzięli w nim udział uczniowie  klas I –III. 
 Przygotowali ciekawe i interesujące prace, które zostały ocenione przez jury.
Dyplom
 Prace wywieszone zostały na gazetce ściennej, by  talenty młodszych  zobaczyli ich starsi koledzy oraz  rodzice uczniów.

 Komisja konkursowa ogłosiła następujące wyniki:
 I miejsce – Kacper Wójtowicz
 II miejsce – Eliza Chudziak
 III miejsce – Julita Gutowska
 Wyróżnienia: Laura Stawska, Krzysztof Jawor,


Zwinnościowo- szybkościowy tor przeszkód na czas
Zwinnościowo- szybkościowy tor przeszkód na czas_2


Dla uczniów kl. IV – VI ogłoszono konkurs sportowy – zwinnościowo- szybkościowy tor przeszkód na czas. Zadaniem uczestników było pokonanie przygotowanego toru przeszkód na czas. Celem sportowych zmagań - wdrażanie uczniów do bezpiecznego udziału w zawodach sportowych oraz przestrzeganie zasady fair play.  


Wszyscy chętni uczniowie mieli możliwość spróbować swoich sił, sprawniejsi pomagali również swoim słabszym kolegom, poprzez doping zachęcając do szybkiego wykonywania zadań. Konkurencja została przeprowadzona z podziałem na dziewczęta i chłopców.
Zwinnościowo- szybkościowy tor przeszkód na czas_3
O zwycięstwie decydowała poprawność wykonania poszczególnych składowych oraz uzyskanie najlepszego czasu.

Najlepsze wyniki:
1. Oliwia Stępień
2. Klaudia Kuśmirska
3. Kamila Włoch
4. Karol Góreczny
5. Norbert Krupa
6. Marek Sysa
7. Kamil Golec

Uczniowie biorący udział w konkursach plastycznym i sportowym otrzymali pamiątkowe dyplomy wręczone przez panią dyrektor oraz przedstawiciela UKS Amicus.


SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM

Jednym z wybranych przez nas obszarów jest bezpieczeństwo - wdrażanie uczniów do bezpiecznego korzystania z obiektów sportowych w szkole i poza nią.
W tym celu odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym pogotowia ratunkowego w Krasnymstawie w klasach I-III oraz IV-VI, która udzieliła instruktażu oraz zademonstrowała tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

           

Pani ratownik uświadomiła uczniom na czym polega jej praca i umiejętność kierowania zespołami ratownictwa medycznego. Jak należy zachować się w nagłych wypadkach do momentu pojawienia się fachowej pomocy medycznej. Wyjaśniła uczniom iż tzw. ”złote minuty” ratują życie poszkodowanego. Przypomniała uczniom ważne telefony alarmowe .
Zademonstrowała zasady postępowania na miejscu wypadku drogowego, opisując jakie czynności i w jakiej kolejności należy podejmować  ratując rannych. Dużym zainteresowaniem  uczniów cieszyły się wskazówki związane  masażem serca.  Po omówieniu zasad uczniowie bardzo chętnie aktywnie brali udział wykonując podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem pani ratownik.