Informacje o projektach realizowanych przez uczniów


Nasza szkoła od kilku lat bierze udział w  projektach wspierających edukację dzieci z obszarów wiejskich.
Niektóre z nich współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekty dają możliwość stworzenia warunków do lepszego rozwoju dzieci najmłodszych z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gry i zabawy przynoszą im dużo radości i uśmiechu na twarzy. Dzięki zastosowaniu w pracy nowoczesnych metod nauczania następuje u uczniów szybszy rozwój kluczowych kompetencji oraz zmiana tradycyjnych relacji między uczniem a nauczycielem.

Poprzez wspólną pracę w projektach edukacyjnych i badawczych uczestnicy uczą się przede wszystkim odpowiedzialności, systematyczności oraz pracy w grupie. Zdobywają nowe informacje z różnych dziedzin oraz umiejętności przydatne i niezbędne na dalszych etapach kształcenia. Uczniowie wkładają w realizację projektów wiele wysiłku i trudu.Poniżej przedstawiamy efekty ich wspólnej pracy.