Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


Projekt "Uczymy się i Nauczamy – wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Gorzkowie”
Opis projektu (cele):

Nasza szkoła  przystąpiła do projektu „Uczymy się i Nauczamy – wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Gorzkowie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020.

W ramach projektu odbędą się zajęcia dla dzieci wymagających pomocy psychologicznej, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęcia dla dzieci uzdolnionych. 

Dotyczy to następujących przedmiotów:
  • języka angielskiego
  • matematyki
  • przyrody,
  • informatyki oraz zajęć specjalistycznych,
  • terapii pedagogicznej
  • rewalidacji
  • logopedii
  • zajęć sensoryczno – ruchowych.

Klasa VI zostaje objęta zajęciami z doradztwa zawodowego.


Uczestnicy:
Nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gorzkowie.