Dokumenty regulujące pracę Szkoły Podstawowej w Gorzkowie

  1. Statut Szkoły Podstawowej w Gorzkowie
  2. Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Gorzkowie
  3. Szkolny Program Wychowawczczo - Profilaktyczny


Pliki z powyższymi dokumentami w formacie pdf można pobrać poniżej:

ĉ
SP Gorzków,
16 cze 2018, 10:49
Ċ
SP Gorzków,
3 kwi 2016, 14:05
Ċ
SP Gorzków,
16 cze 2018, 10:48