Informacje o Szkole Podstawowej w Gorzkowie

  
SP Gorzków
Szkoła Podstawowa w Gorzkowie znajduje się w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim. Uczęszcza do niej 233 uczniów z terenu  
Gminy Gorzków, uczących się w 11 oddziałach.
W szkole zatrudnionych jest 23 nauczycieli z wykształceniem wyższym, pedagogicznym oraz 4 pracowników obsługi. 
Uczniowie mają do dyspozycji 12 pomieszczeń dydaktycznych, w tym:

- 1 salę komputerową,
- 3 sale z tablicami interaktywnymi, 
- salę gimnastyczną i nowe boisko szkolne,
- plac zabaw,
- bibliotekę.

Na terenie całej placówki jest dostęp do Internetu. Obejście szkoły monitorowane jest całodobowo.

Zobacz także strony: Galeria zdjęć oraz Kontakt.


Misja szkoły

Szkoła pragnie wykształcić bardzo dobrze przygotowanych do dalszej nauki, otwartych na współczesny świat, uczciwych i życzliwych innym młodych ludzi.
Staramy się, by absolwenci Szkoły Podstawowej w Gorzkowie były osobami odpowiedzialnymi, myślącymi oraz dobrze radzącymi sobie w szybko i dynamicznie zmieniającym się świecie.Uczniowie traktowani są z wielką troską, ponieważ każdy uczeń jest dla nas bardzo ważny  Za jakość kształcenia i realizację misji szkoły odpowiada dyrektor -  mgr Bożena Lachowska

Tradycje pielęgnowane w naszej szkole:

 - pasowanie na ucznia,
 - apele szkolne i okolicznościowe,
 - jasełka i spotkania przedświąteczne,
 - akcje charytatywne,
 - udział w różnorodnych konkursach,
 - Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Dni Rodziny,
 - uroczyste pożegnanie absolwentów.
Szkoła Podstawowa oferuje:

 • kolorowe,bezpieczne i przyjazne uczniom klasy,
 • bogaty księgozbiór w bibliotece,
 • konsultacje logopedyczne i pedagogiczne
 • opiekę w świetlicy,
 • pracownię komputerową,
 • salę gimnastyczną i nowe boisko szkolne,
 • plac zabaw,
 • język obcy od kl 0 :(język angielski oraz język niemiecki od kl. IV),
 • wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne,
 • systematyczne spotkania z rodzicami,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym.
  .