Kalendarz imprez w roku szkolnym 2016 - 2017

Kalendarz w wersji doc. znajduje się poniżej.


Lp. Nazwa imprezy Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 IX 2016 r.
2. Wybór Rad Klasowych Rodziców  IX 2016 r.
3. Wybór Samorządu Uczniowskiego IX 2016 r.
4. Sprzątanie Świata IX 2016 r.
 5.  Posiedzenie Rady Pedagogicznej13 IX 2016 r.
6. Ślubowanie uczniów kl. I X 2016 r.
7. Dzień Edukacji Narodowej 13 X 2016 r.
8. Święto Niepodległości 10 XI 2016 r.
9. Andrzejki 24 XI 2016 r.
10. Wywiadówka XI 2016 r.
11. Wybór Komitetu Rady Rodziców IX 2016 r.
12. Opłatek 22 XII 2016 r.
13. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 XII 2016 r.
14. Jasełka szkolne 22 XII 2016 r.
15. Klasyfikacyjne posiedzenie RP  I 2017 r.
16. Zabawa choinkowa I 2017 r.
17. Wywiadówka I/II 2017 r.
18. Ferie zimowe   16 I - 29 I 2017 r.
19. Rekolekcje wielkopostne wg kalendarz parafii
 20. Dzień Wiosny 21 III 2017 r.
 21. Spotkanie wielkanocne IV 2017 r.
22. Wiosenna przerwa świąteczna 13 IV - 18 IV 2017 r.
23. Dzień Ziemi 21 IV 2017 r.
24. Rocznica Konstytucji 3 Maja 4 V 2017 r.
25. Karta rowerowa V 2017 r.
26. Dzień Matki 25 V 2017 r.
27. Dzień Dziecka 1 VI 2017 r.
28. Dzień Rodziny  VI 2017 r.
29. Szkolne Święto Sportu VI 2017 r. 
30. Posiedzenie klasyfikacyjne RP  VI 2017 r. 
31. Zakończenie roku szkolnego kl. 0 - VI
23 VI 2017 r.
32. Ferie letnie 24 VI - 31 VIII 2017 r.


Dni wolne od pracy ustalone przez dyrektora szkoły na rok szkolny 2016 - 2017

  • 14.10.2016 r.
  • 31.10.2016 r.
  • 02.05.2017 r.
  • 04.05.2017 r.
  • 05.05.2017 r.,
  • 05.06.2017 r.
  • 16.06.2017 r.
ĉ
SP Gorzków,
25 wrz 2014, 00:22
ĉ
SP Gorzków,
14 wrz 2016, 12:10
Ċ
SP Gorzków,
16 sie 2013, 06:22
Ċ
SP Gorzków,
14 wrz 2014, 15:11
Ċ
SP Gorzków,
6 lut 2016, 04:43