Grono pedagogiczne


 Dyrektor Szkoły

   mgr Bogusław Zych


            Wicedyrektor Szkoły  - mgr Beata Głębocka


Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Imię i nazwisko nauczyciela Wychowawstwo   Nauczany przedmiot
Elżbieta Dzirba
edukacja przedszkolna
Dorota Gdańska odział 3 i 4 - latków edukacja przedszkolna
Beata Szymaniak odział 5  latków edukacja przedszkolna
Renata Słomka oddział 6 latkówedukacja przedszkolna, gimnastyka korekcyjna
Małgorzata Zaręba
nauczyciel wspomagający, opiekun drużyny harcerskiej
Anna Czwórnógklasa Iedukacja wczesnoszkolna
Dorota Drygiel vel Dryglak klasa II edukacja wczesnoszkolna
Ewa Niesciorklasa IIIedukacja wczesnoszkolna, pedagog
Maria Łata nauczyciel wspomagający
ks. Marcin Smalec klasa III i kl. V, VI, VII,  religia


Klasy IV - VIII 

Imię i nazwisko nauczyciela Wychowawstwo   Nauczany przedmiot
Bogusław Zychreligia, wos
Bożena Lachowska klasa 4 język polski
Beata Głębocka biologia, rewalidacja
Anna Dębczuk
religia, etyka, plastyka, muzyka
Agnieszka Jakowicka
wychowanie fizyczne
Elżbieta Jaremek   technika, chemia
Zbigniew Karaudaklasa 7wychowanie fizyczne, SKS
Maria Kaliniak klasa 8 matematyka, przyroda
Dorota Stępieńklasa 6bjęzyk polski, historia, informatyka
Ewa Niedźwiedź klasa 6a język polski, wychowanie do życia w rodzinie
Robert Bobryk   język angielski
Bartłomiej Wróblewski język niemiecki, informatyka
Elżbieta Dzirba
przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Kowalik
język angielski, terapia pedagogiczna
Zofia Wronaklasa 5wychowanie fizyczne, geografia, opiekun biblioteki, nauczyciel wpomagający
Małgorzata Typińska matematyka, fizyka, informatyka
Kamila Cegłowska logopedia 
Elżbieta Dzirba edukacja dla bezpieczeństwa
Małgorzata Zaręba nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog
Monika Rybickanauczyciel wspomagający