Grono pedagogiczne

Dyrektor Bożena Lachowska


   Dyrektor Szkoły

   mgr Bożena Lachowska


Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Imię i nazwisko nauczyciela Wychowawstwo 
Maria Łata  odział 3 -  latków edukacja przedszkolna
Dorota Gdańska odział 4 - latków edukacja przedszkolna
Beata Szymaniak odział 5  latków edukacja przedszkolna
Dorota Drygiel vel Dryglak oddział 6 latkówedukacja przedszkolna
Małgorzata Zaręba
nauczyciel wspomagający, opiekun drużyny harcerskiej
Ewa Nieściorklasa Iedukacja wczesnoszkolna
Renata Słomka klasa II edukacja wczesnoszkolna
Anna Czwórnógklasa 3edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Kornicka
nauczyciel wspomagający                                                                     
 ks. Marcin Smalec klasa 3 i kl. V, VI, VII IIG, IIIG  religia


Klasy IV - VI 

Imię i nazwisko nauczyciela Wychowawstwo   Nauczany przedmiot
Bożena Lachowska   język polski
Anna Dębczuk
religia, plastyka, muzyka
Agnieszka Jakowicka
wychowanie fizyczne
Elżbieta Jaremek   technika, informatyka, fizyka
Zbigniew Karaudaklasa 5wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający
Maria Kaliniak klasa 6 matematyka, przyroda
Dorota Stępieńklasa 7język polski, historia, informatyka, pedagog
Ewa Niedźwiedź klasa 4a język polski,historia,  wychowanie do życia w rodzinie
Jolanta Wójtowicz   język angielski
 Bartłomiej Wróblewski język niemiecki, informatyka
Elżbieta Dzirba klasa 4b przyroda
Anna Kowalikjęzyk angielski, język polski
 Zofia Wrona  wychowanie fizyczne, opiekun biblioteki
 Kamila Cegłowska logopedia