Grono pedagogiczne

Dyrektor Bożena Lachowska


   Dyrektor Szkoły

   mgr Bożena Lachowska

 

            Wicedyrektor Szkoły  - mgr Beata Głębocka


Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Imię i nazwisko nauczyciela Wychowawstwo   Nauczany przedmiot
Monika Rybicka odział 3 -  latków edukacja przedszkolna
Dorota Gdańska odział 4 - latków edukacja przedszkolna
Beata Szymaniak odział 5  latków edukacja przedszkolna
Anna Czwórnóg oddział 6 latkówedukacja przedszkolna
Małgorzata Zaręba
nauczyciel wspomagający, opiekun drużyny harcerskiej
Dorota Drygiel vel Dryglakklasa Iedukacja wczesnoszkolna
Ewa Nieścior klasa II edukacja wczesnoszkolna, pedagog
Renata Słomkaklasa IIIedukacja wczesnoszkolna
 ks. Marcin Smalec klasa III i kl. V, VI, VII, IIIG  religia


Klasy IV - VIII oraz III gimnazjum

Imię i nazwisko nauczyciela Wychowawstwo   Nauczany przedmiot
Bożena Lachowska   język polski
Beata Głębocka biologia, geografia
Anna Dębczuk
religia, etyka, plastyka, muzyka
Agnieszka Jakowicka
wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, SKS
Elżbieta Jaremek   technika, chemia
Zbigniew Karaudaklasa 6wychowanie fizyczne, SKS
Maria Kaliniak klasa 7 matematyka, przyroda
Dorota Stępieńklasa 8język polski, historia, informatyka, wos, 
Ewa Niedźwiedź klasa 5a język polski, historia,  wychowanie do życia w rodzinie
Jolanta Wójtowicz   język angielski
Bartłomiej Wróblewski język niemiecki, informatyka
Elżbieta Dzirba klasa 5b przyroda
Anna Kowalikklasa III gimnazjumjęzyk angielski, język polski
Zofia Wronaklasa 4 wychowanie fizyczne, opiekun biblioteki, nauczyciel wpomagający
Małgorzata Typińska  matematyka, fizyka, informatyka
Kamila Cegłowska logopedia 
Jerzy Stępień  edukacja dla bezpieczeństwa
 Małgorzata Zaręba  nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog