Grono pedagogiczne

Dyrektor Bożena Lachowska


   Dyrektor Szkoły

   mgr Bożena Lachowska

 

            Wicedyrektor Szkoły  - mgr Beata Głębocka


Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Imię i nazwisko nauczyciela Wychowawstwo   Nauczany przedmiot
Maria Łata  odział 3 -  latków edukacja przedszkolna
Dorota Gdańska odział 4 - latków edukacja przedszkolna
Beata Szymaniak odział 5  latków edukacja przedszkolna
Dorota Drygiel vel Dryglak oddział 6 latkówedukacja przedszkolna
Małgorzata Zaręba
nauczyciel wspomagający, opiekun drużyny harcerskiej
Ewa Nieściorklasa Iedukacja wczesnoszkolna
Renata Słomka klasa II edukacja wczesnoszkolna
Anna Czwórnógklasa 3edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Kornicka
nauczyciel wspomagający                                                                     
 ks. Marcin Smalec klasa 3 i kl. V, VI, VII IIG, IIIG  religia


Klasy IV - VIII oraz II i III gimnazjum

Imię i nazwisko nauczyciela Wychowawstwo   Nauczany przedmiot
Bożena Lachowska   język polski
Beata Głębocka biologia, geografia
Anna Dębczuk
religia, plastyka, muzyka
Agnieszka Jakowicka
wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, SKS
Elżbieta Jaremek   technika, informatyka, chemia
Zbigniew Karaudaklasa 5wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający, SKS
Maria Kaliniak klasa 6 matematyka, przyroda
Dorota Stępieńklasa 7język polski, historia, informatyka, wos, pedagog
Ewa Niedźwiedź klasa 4a język polski,historia,  wychowanie do życia w rodzinie
Jolanta Wójtowicz   język angielski
Bartłomiej Wróblewski język niemiecki, informatyka
Elżbieta Dzirba klasa 4b przyroda
Anna Kowalikklasa II gimnazjumjęzyk angielski, język polski
Zofia Wronaklasa III gimnazjum wychowanie fizyczne, opiekun biblioteki, nauczyciel wpomagający
Alicja Żurek  matematyka, fizyka, nauczyciel wspomagający
Małgorzata Typińska  matematyka, informatyka, etyka
Kamila Cegłowska logopedia 
Jerzy Stępien  edukacja dla bezpieczeństwa
 Małgorzata Zaręba  nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog
 Katarzyna Kornicka  nauczyciel wspomagający,