Medlemsinformation


Program 2019 Bli medlem genom att betala in 100kr  
till postgiro 185 64 86 4
Notera att du som avsändare måste skriva:
Namn
E-mailadress
Arbetsplats/klinik
Adress

För frågor kontakta oss via vår infomail
spesomail@gmail.com eller via vårt formulär.

Varmt välkomna!