Om oss

Svensk Plastik Estetisk Sjuksköterske Organisation.
SPESO är en organisation som startades i November 2001 av legitimerade sjuksköterskor som arbetar 
inom plastikkirurgisk verksamhet. 
Organisationen verkar för att stödja utbildning och vidareutveckla organisationens medlemmar 
genom nära samarbete med plastikkirurger och specialister. 
Genom rådgivning och erfarenhetsutbyte mellan legitimerade sjuksköterskor stödjer medlemmarna varandra.
Organisationen ordnar utbildning, studiebesök, föreläsningar och kurshelger.  


Strategier och mål 
- Speso verkar för att utveckla kunskap och kompetens för sjuksköterskan inom plastikkirurgi.
- Verka i huvudsak i Sverige men också i Norden
- Skapa nätverk för sjuksköterskor inom plastikkirurgiska verksamheter
- Hålla våra medlemmar ajour gällande nya lagar och bestämmelser
- Anordna Årsmöte och föreläsningar