Svensk Plastik Estetisk Sjuksköterske Organisation


Svensk Plastik Estetisk Sjuksköterske Organisation
SPESO är en organisation som startades i November 2001 av legitimerade sjuksköterskor som arbetar
inom plastikkirurgisk verksamhet.
Organisationen verkar för att stödja utbildning och vidareutveckla organisationens medlemmar
genom nära samarbete med plastikkirurger och specialister.
Genom rådgivning och erfarenhetsutbyte mellan legitimerade sjuksköterskor stödjer medlemmarna varandra.
Organisationen ordnar utbildning, studiebesök, föreläsningar.


Strategier och mål för 2020
- Speso verkar för att utveckla kunskap och kompetens för sjuksköterskan inom plastikkirurgi.
- Verka i huvudsak i Sverige men också i Norden
- Skapa nätverk för sjuksköterskor inom plastikkirurgiska verksamheter
- Hålla våra medlemmar ajour gällande nya lagar och bestämmelser
- Anordna Årsmöte och föreläsningarSPESO Årsmöte  lördag 16e november 2019
 Hotel Scandic Anglais Stockholm
Program 2019-->
se medlemsinformation + mötenDessa var utställare 2017 Bli medlem redan nu! Se medlemsinformation.