Te kennen leerstof examen PAV 2de trimester (Pasen)

Geplaatst 16 mrt. 2012 06:00 door Evelien D'Hanis
THEMA BOEMERANG ‘ZEVEN’
 

1. Wat een wonder!

    a. Weten wat een mausoleum betekent en waar het woord vandaan komt (p. 5)

    b. Weten waar het dialectwoord ‘phare’ (= het grote licht van een auto) vandaan komt. (p. 5)

    c. Weten waarom de 7 antieke wereldwonderen in het rijk van Alexander de Grote lagen. (p. 6)

    d. Opdracht 4 a (p. 7): de 5 grote periodes in de geschiedenis.

    e. Opdracht 5 b (p. 8): afbeeldingen linken met de juiste periode uit de geschiedenis.

    f. Opdracht 6 a, b (p. 9): bronnen

    g. Uitleg over schaal en legende (zie blauw kader p. 11) + kunnen toepassen (p. 12, opdr. 9 a, b)

    h. Opdracht 11 e, f, g (p. 15): Unesco

2. De Chinese Muur

    a. Uitleg over ‘De zon en de maan’ kennen (p. 19)

    b. Opdracht 15 a (p. 19)

    c. Uitleg over ‘Kunstmanen’ kennen (p. 20)

    d. Opdracht 15 b (p. 20)

    e. Uitleg over (vallende) sterren kennen (p. 21)

    f. Opdracht 18 b, c (p. 22)

3. Het Colosseum

    a. Opdracht 26 (p. 30): eeuwen

    b. Opdracht 28 (p. 33): Rome

 
4. Algemene vaardigheden:

    a. Een periode of gebeurtenis juist situeren op een tijdsbalk en kunnen omzetten naar een dynamische tijdsbalk. (bv.             opdracht 14 g)

    b. Teksttypes herkennen en benoemen (zie blauw kader p. 15 + p. 57).

    c. Tijdmaten correct gebruiken.

         Rekenen met het 60-delig stelsel. (zie blauw kader p. 31 + opdracht 16 b + 27 a)

         Jaartallen omzetten naar eeuwen (bv. opdracht 26)

    d. Gevraagde gegevens in een tekst markeren (Wie? Wat? … (bv. opdracht 14 a)

    e. Uit aangeboden kaarten de meest passende kiezen en efficiënt gebruiken (zie blauw kader p. 12 + opdracht 10 a)

    f. Aan de hand van een atlas een identificatiefiche kunnen invullen (bv. opdracht 14)

    g. Lengtematen correct gebruiken. (zie blauw kader p. 21 + opdracht 16 a)

 
KRANTEN IN DE KLAS
 

1. Je mening noteren over een bepaalde krant.

2. Procentberekening

            (rekenmachine toegelaten)

 
DE MAROLLEN: DE VOLKSBUURT VAN BRUSSEL
1. Hoe zijn de Marollen ontstaan?

2. Wat betekent het begrip ‘verzaveling’?

3. Hoe kan je zien of de koning aanwezig is of niet in het paleis?

4. Een metrokaart kunnen lezen en toepassen.

Ċ
Evelien D'Hanis,
16 mrt. 2012 06:01
Comments