Welkom!

Je doet mee aan de studiedag spelling en grammatica in het mbo. In deze omgeving zijn alle materialen, werkvormen en filmpjes te vinden die tijdens de studiedag worden ingezet.  


Als studenten hun opleiding in het mbo beginnen hebben zij tien jaar onderwijs in spelling en grammatica achter de rug. Van de opbrengsten daarvan zien we vaak maar weinig terug. De verleiding is dan groot om weer van voor af aan te beginnen. Deze ‘meer van hetzelfde’-reflex zien we ook in de meeste methodes voor het mbo terug. De grote vraag is: hoe krijgen we studenten zover dat ze niet alleen weten hoe ze teksten moeten schrijven, maar dat ook willen? Daarvoor zijn eigentijdse en eigenwijze aanpakken nodig.

Wat zegt onderzoek over onderwijs in spelling?
Wat zegt het ‘Referentiekader taal’ over taalverzorging en taalbeschouwing?
Hoe maak je onderwijs in spelling, grammatica en stijl betekenisvol, zodat studenten het geleerde echt gaan gebruiken?
Welk grammaticaonderwijs is nodig?
Wat zijn effectieve aanpakken en welke andere bronnen naast de methode zijn daarbij goed in te zetten?