https://sites.google.com/site/spectralbalticengl/enciklopedia-pokraski/sekrety-okrasivania

P
adomi un ieteikumi


Jebkurā darbā ir trīs svarīgie momenti - kvalitatīvs aprīkojums, kvalitatīvi materiāli un labi apmācīts personāls.

Tāpēc šajā sadaļā mēs esam nolēmuši pastāstīt jums par dažiem krāsošanas procesa niansēm, ka arī par to, kā risināt tehnoloģiskas problēmas, kas rodas šajā procesā.
Cerams, ka šī informācija būs noderīga jums un jūsu darbiniekiem!
Ja Jums ir kādi jautājumi - rakstiet mums uz 
sdvbaltic@gmail.com.
 
 
Problemas, kuras var rasties pulverkrāsošanas procesā.

 
 Problemas AprakstsIespējams celonis
Problemas risinājums
 Fluidizācija

Pulveris iet no iekārtas ar pārtraukumiem, vai vispar neiet.

Fluidizācija ir nepietiekama, pārāk maz gaisa, fluidizēts slāņis ir bloķēts

Palieinat gaisa spiedienu. Kontaktejiet ar pulverkrāsas  ražotāju.
 
Vizuāli ir redzami krateri vai uzputumi konteinerī  

Saspiests gaiss ir pārāk mitrs, satur eļļas daļiņas, relatīvais mitrums telpā ir pārāk augsts.
Parbaudiet, vai ir ieslēgts žāvētājs. Pārbaudiet drenāžas vārstu uz žāvētāja, tām jābut atvērtam. Pārbaudiet eļļas un ūdens atdalītāju.
 
Pulvera slikta fluidizācija 

Gaisa temperatūra iekārtas iekšpusē vai telpās ir pārāk augsta
Ievērojiet pulveru ražotāja ieteiktos uzglabāšanas un pārstrādes klimatiskas nosacījumus.
  Gabaliņi fluidizētā pulverī
Palielināt konteinera vibrāciju
  Pulveris, kurš atgriežas sistemā ir pārāk smalks.
atgriešanās filtru sistema ir bloķēta. Pulvera cirkulācija strada neefektīvi.

Palielināt jauna pulvera un  fluidizēta slāņa proporciju. Parbaudiet, vai recirkulācija strada efektīvi.
Atkritumu pieaugšana šlūtenēs un sprauslās.

Pulvera
mākoņis izskatās neregulārs


Gaisa atrums ir pārāk liels, pulvera emisija ir pārāk liela.
Samazināt gaisa padevi, sabalancet pulvera struklu caur smidzinatāju,
kontrolejot tiešo un putekļveida gaisa plūsmu.
  
Uzstādīts nepareizs smidzināšanas uzgalis

Izmantojiet atbilstošas sprauslas vai to komponentus
  Neatbilstoša šļūtene (materials, izmers, montāža, cilpas, šaurs diametrs)
Izmantojiet atbilstošas šļūtenes. Pievērst uzmanību uzstādīšanas instrukcijai un šļūtenes garumam.
Atkritumu pieaugšana uz
smidzināšanas uzgaliem un sprauslām (iekšpusē un arpusē).
 

Pulvera emisijas samazināšana

Gaisa reversiva caurpūte ir parāk zema, mehāniski bojātas vai nodilušas detaļas.
Caurpūtes palielināšana, inžektoru, sprauslu un starpsienu tada veida tirīšana, lai virsma nebūtu bojāta vai saskrāpēta.
  Pulveris, kurš cirkulē sistemā ir pārāk smalks. Svaiga pulvera devas nepietiekama pievienošana apgrozībā
Pastāvīgi automatiski pievienojiet
svaigo pulveri.
  
Pulveris ir parāk mitrs
Parbaudīt aukstumaģenta funkcionešanu (attiecībā uz saspiestu gaisu). Pārbaudiet eļļas un ūdens atdalītāju.
  Gaisa spiediens ir parak auksts.
Samazināt gaisa spiedienu.
   Spiediena svārstības saspiesta gaisa sistēmā.Parbaudīt saspiesta gaisa sistēmu.
  Telpas temperatura ir parak augsta, relatīvais mitrums telpā ir pārāk augsts.Ievērojiet pulveru ražotāja ieteikto klimatiskas nosacījumus.

 Nevienmierīgs slāņas biezuma sadalījums uz objekta.

Krāsu
atšķirība, saitīta uz dažādiem pamatnem
.
Neregulāra pulvera padeve, Attālums starp pistoli un objektu nav optimāls.

Aparatūras iestatījumu optimizēšana
 
Virsma
izskatas neregulāra, nevienmērīga.
Nav optimizēta saistība starp  linearo atrumu un padeves atrumu no pistoles (sinusoid); Augstas spiediena svārstības.
Prbaudīt spriegumu.
Optimizēt "sinusoidu".
  
Daliņu sadalīšana pēc izmeriem nav optimāla

Optimizēt daliņu sadalīšanu
  Pulveris ievērojami svarstas Venturi tubiņā.
Nodrošināt pastāvīgu barošanu no konteinera.
  Neatbilstoša objekta un/vai iespīlēšanas ierīces konstrukcija. ("Faradey cage" rašanās)

Izmainit objekta konstrukciju un/vai iespīlēšanas ierīci.
  Gaisa spiediens parak stiprs, un pulveris nevar notureties uz virsmas.
Regulēt gaisa padevi
   Nepietiekams iezemējumsParbaudīt iezemējumu
Pulvera pārklājums pielīp nepietiekami (vai krit) no plakaniem objektiem
 
Krāsu
atšķirība, saitīta uz dažādiem pamatnem
.

Objekts nepietiekami iezemēts, lauks parāk intensīvs.

Aparatūras iestatījumu optimizēšana. Notirīt piekari vai iespīlēšanas ierīci.
 
 Virsma izskatas neregulāra, nevienmērīga

Tieša un
izkliedēta gaisa strūkla nav sabalanseta pareizi


Sabalanset tiešo un izkliedēto gaisa strūklu

  Pistoles spriegums un attālums līdz objektam nav optimāls
Izmainīt spriegumu un attalumu līdz objektam.
  Spriegums ir parak mazs 
Palielināt spriegumu
   Pulvera emisija ir parak liela
Samazināt pulvera emisiju
   Daliņu sadalīšana pēc izmeriem nav optimāla
Optimizēt daliņu sadalīšanu
 Pulvera pārklājums pielīp nepietiekami (vai krit) no sarežģītas formas objektiem
Objekta daļas paliek neapkrāsotas

Neatbilstošs šlūtenes materials

Izmantojiet atbilstošu šlūtenes materialu
  Neatbilstoša sprausla Izmantojiet atbilstošas sprauslas
  Gaisa atrums sprauslā ir parak stiprsSamazināt gaisa atrumu sprauslā.
  Objekta ģeometrija vai piekaresw metode nav piemērota pulverkrasošanai.
Izmainīt objekta ģeometriju vai piekares metodi.
 
TRIBO izmantošanas laikā
 
Objekta daļas paliek neapkrāsotas
Nepietiekama uzlāde, jo:
Pastāvīgi mērīt klaidstrāvu vai konkreto TRIBO lādiņu priekš pulveri.
   Pārāk augsta pilvera caurlaidspēja
Optimizēt aprīkojuma uzstādījumus
  
Neatbilstoša izmera daļiņu izplatīšana
Noregulet ta, lai daliņu izplatišana pes izmerim tika atbilstoša aprikojumam un objektam.
  Berzēšanas elementu nodilums izsmidzināšanas elementa iekšpusē  Nomainīt  nodilušus berzēšanas elementus
  Pulveris nav pietiekami saderīgs ar TRIBO Izmantojiet TRIBO pulveri
Stūru dizains
Ir redzami liekie pulvera slāņi uz stūriem un objekta malam.

Pulvera makonis ir parāk liels.
Izmainīt un koriģēt pulvera makoņa virzienu un koncentrāciju. 
  
Parāk liela distance starp objektiem
Samazināt attalunu starp objektiem,  ekranēt piekāres ierici, likvidēt pulvera iekļušanu iekš piekares atstarpes.
  Pulverī ir parak daudz lielu un rupju daliņu.
Nosijāt pulveri, priekš daļiņu optimizācijas.
  Kopējais pārklājuma biezums ir parāk liels.
Samazināt pārklājuma biezumu
Efekts "foto rāmis"
Virsma izskatas nevienmerīga, malas atšķiras
Parklājums uzdedas dažādi uz objekta virsmas.
Izmantojiet atbilstošas ​​sprauslas un aksesuāri
  Pulvera emisija parāk liela, parāk liels spriegums
Samazināt spriegumu in spiedienu
  Neatbilstošs attalums starp pistoli un objektuSazinieties ar aparatūras ražotāju.
 Pulvera caursūkšanās un noplūde no krasošanas kabīnes.Pulveris aizplūda no  krasošanas kabines un piesārņo visu, kas atrodas blakus.
Filtrēšanas ierīces gaisa iesukšanas jauda parak zēma.
Regulēt pulvera emisiju un gaisa iesukšanas jaudu.
  Vibiežākajs cēlonis ir caurvejš  iekštelpās atverto lodu un durvju deļ.

Aizvērt durvis un logi
   
Filtri kameras iekšpusē ir piepildīti.
Parbaudīt gaisa spiedienu, iespējams   tas ir nepietiekams un tāpēs piepildas filtri.
 Izlāde
Dzirksteļošana
Šļūtenes materiāla nepietiekama vadītspēja 
Izmantojiet slūtenes, kurus ieteica ražotājs.
  Inžektors nepietiekami iezemēts.Pieverst uzmanību inžektora iezemējumam
  Objekti nepietiekami iezemēti.
Regulāri tirīt piekari vai iespīlēšanas ierīci. 
  Metallizeto pulveru izmantošana
Izmantojiet atbilstošas ​​sprauslas un aksesuāri
 Darbinieku sit ar elektrisku strāvu.
Izsmidzināšanas pistole  nepietiekami iezemēta.
Obligati izmantot individualas aizsardzības līdzekļus (pirkstaiņi), parbaudīt pistoles iezemējumu.


Problēmas
uz krāsotām objektiem
 
 
 Problemas AprakstsIespējams celonis
Problemas risinājums

Nepietiekamas mehaniskas īpašības (adhezija, izstiepe, virsmas cietība) Nepietiekama izturība pret koroziju un ķimiskam vielam

Iegūta parklājuma īpašības neatbilst tehniskiem datiem.

Nav ievērots rekomendēts pārklājuma biezums.

Parklājiet objektus ar rekomendētu pulvera biezumu.

 

 

Sakarsēšanas atrums ir parāk lēns

Palielināt sakarsēšanas atrumu

Divslaņu parklājuma nepietiekama adhezija

Nepietiekamas mehāniskās īpašības

Nepietiekama objektu pirmapstrāde (fosfatēšana, hromejums) 

Pirmapstrādes optimizācija

 

 

Pirmais pārklājums parak ilgi turēts krasnī

Optimāli regulēt temperatūru un karsēšanas laiku (temperaturas-laika diagramma)

 

 

Neatbilstošs pulvera veids, pārklājuma biezums parak liels

Koordinēt pirma un otra slaņa biezumu, pārliecināties, par slāņas saderību

 

 

Izmantots gazes krasns ar taisno karsēšanu 

Izmantot citu karsēšanas veidu


Izlīdzināšana( Apelsinu miziņa) 

Iegūta parklājuma īpašības neatbilst tehniskiem datiem. (pēc nominalas vertības) 

Pārklājuma biezums parak liels vai mazs

Optimizēt pulvera emisiju

(Visas zonas vai objekta daļas) 

 

Temperatūras profils nav optimāls

Optimizēt temperatūras profilu

 

 

Tiek izmantots neatbilstošs pulveris (parak reaktīvs, parak stigrs)

Izmantot atbilstošus pulverus

 

 

Daliņu sadalīšana pēc izmeriem nav optimāla 

Optimizēt daliņu sadalīšanu vai citu  izmantot pulveri

 

 

Nesaderība ar citam pulveram

Rupīgi tirīt darba telpas un virsmas, nemaisīt dažādus pulverus.

 

 

Ionizacijas vai apgrieztas smidzināšanas efeks (spriegums parak liels, izmainijas temperatūra un relatīvs mitrums darba telpās

Samazināt parklājuma biezumu, samazināt spriegumu, parbaudīt kondicioneru, noņemt "lieku" ieladi  ar speciāla smidzināšanas element palidzību, vai ar papildaprīkojumu,   (piemēram, Super Corona, Corona Star) 

 

 

Pulveris glabas parāk ilgi vai karstumā.

Optimizēt glabašanas apstakļus

 

 

Relativais mitrums ir parāk zēms

Palielināt relativo mitrumu


Spidums (atstārpes) 

Iegūta parklājuma īpašības neatbilst tehniskiem datiem. (pēc nominalas spiduma vertības)

Nav ieveroti cietešanas režīma noteikumi. 

Optimāli regulēt temperatūru un karsēšanas laiku (temperaturas-laika diagramma)

 

 

Karstas žāvēšanas īpaša tehnoloģija (tiešā gāzes karsēšana, infrasarkanais starojums, induktīva karsēšana) 


Izmantot atbilstošus pulverus

 

 

 

Slikta izlīdzināšana. Pulveris glabas parāk ilgi vai karstumā.

Optimizēt cietešanas rezīmu, izmantot jaunu pulveri.

 

 


Nesaviemojamība ar citiem pulveriem.

Rupīgi tirīt darba telpas un virsmas, nemaisīt dažādus pulverus.

 

 

Pulveris ir termāli nestabīls

Izmantot termāli stabīlu pulveri

 

 

Pārklājuma biezums parak liels vai mazs

Optimizēt parklājuma biezumu

 

 

Pulvera vai substrata emisija karsešanas laikā

Izmantot atbilstošus pulverus.

Parbaudīt pirmapstrādes kvalitāte. 

 

 

Uzaugumi vai kondensats (no gaisa krasnī) 

Attirīt krasni, palielināt izejošo gaisa apjomu, ja nepieciešams

 Piesarņota virsma

Iegūta parklājuma īpašības neatbilst tehniskiem datiem. (pēc nominalas vertības)

Sieta dobumi ir parak lieli

Izmantot sietu ar pareizam dobumu izmeriem

 

 

Nepietiekama sijāšana

Izmantot sietu ar maziem dobumiem. 

 

 

Konvejeris ir piesarņots

Attirīt konvejeru

 

 

Piekāre vai iespīlēšanas ierīce piesarņota

Izmantot konvejeru ar dubļu slazdu

 

 

Pulvera emisija krasns iekšpusē

Regulari tirīt krasni, palielināt izejošo gaisa apjomu, ja nepieciešams

 

 

Piesarņots gaiss iesucas tieši krasnī vai krasošanas kamerā.

Atdalīt darba telpas no parejam telpam, un darba telpās nodrošināt ar filtrēto svaigo gaisu zem augsta spiediena

 

 

Ja ir divas vai vairakas krasošanas kameras  - var rasties "pulveru kokteilis" - abpusēja pulvera -gaisa maisījuma iesukšana (īpaši tirīšanas procesā) 

Nodroint pec iespjas  lielāku attalumu starp krasošanas kameram

Regulāri parbaudīt filtrus

 

 

Šļutene attiras nepietiekami pēc krāsu maiņas.

Attirīt šļūteni ar gaisu zem spiediena. 

Auduma šķiedras (no drebem) iesucas caur rekuperatoru.

Izmantot specialas drēbes.

 

 

Filtra šķiedras rekuperatora iekšpusē

Izmantot filtrus, kuri neatstaj šķiedras.

 

 

Piesarņojums uz virsmas līdz parklājuma uzklāšanas.

Nodrošināttiru objekta virsmu pirms parklājuma uzklāšanas.

 

 

Objekti "attirīti" ar plūksnainu audumu.

Neizmantot plūksnainu audumu

 

 

Pulveris pats pa sevi satur neatbilstošas daļiņas

Sazinieties ar pulvera ražotāju

Krāsa (novirzes) 


Gatava parklājuma krāsa neatbilst etalonam

Izmainīti karsēšanas nosacījumi (recirkulācijas temperaturas-laika diagramma), objekts parak ilgi turēts krasnī, karsēšana notiek ar partraukumiem.

Optimizēt cietešanas rezīmu

 

 

Degšanas produkti gazes krasnī

Izmantojiet stabilizēto pulveri

 

 

Pārklājuma biezums neatbilst standarta vērtībai

Optimizēt parklājuma biezumu

 

 

Izmainijas objekti vai apstrades režīmi (izmers, massa) 

Atšķirot objektus

 

 

Objekti nepietikami attaukoti vai priekštīrīti.

Optimizēt attaukošanas procesu un priekštīrīšanu

 

 

Nevienmerīgs gruntējuma biezums

Izmantot gruntejumu ar vienmerīgu biezumu  

 

 

Divu pulveru maisījums

Uzmanīgi atdalīt pulverus, Rūpīgi attirītvirsmas, darba telpas, kabīnes, un aprīkojumu pirms krasu maiņas

Burbuļi un pārdūrumi uz virsmas

Nav izpildīti tehniskie noteikumi

karsēšanas režīms (atrums) nav optimāls

Optimizēt karsēšanas režīmu

 

«Vajas vietas».

Krāsas nobrukums, ipaši pie  stresa slodzem.

Virsma nepietiekami attirīta (no sals, rūsas, eļļas, smērvielas u.c.) vai nestbīla pamatne.

Pamatīgi attirīt virsmu (no sals, rūsas, eļļas, smērvielas u.c.) ka arī jautāt ražotājam par pirmapstrādes metodem.

 

 

Augsts pārklājuma biezums (gaisa kabatas, mitruma emisija kopā ar pulveri) 

Samazināt pārklajuma biezumu

 

 

Uz objekta virsmas irkavernas, caurumi, plaisas, iespiedumi, dobumi.

Izlabot objekta virsmu, izmainīt konstruksiju.Caurumi uz cinkota parklājuma virsmas. (karsta cinkošana vai cinka izsmidzināšana, liešana), burbuļaina vai poraina virsma.

Degazēt objektus, izmantot atbilstošus gruntejumus. Pulvera sastava ipašības

Izmantot pulverus ar virsmas degazacijas efektu.

 

 

Nesavienojamo pulveru sajaukšana

Rūpīgi attirītvirsmas, darba telpas, kabīnes, un aprīkojumu (sprauslas, dīzes, šļutenes u.t.t.)

Krāteri

Nav izpildīti tehniskie noteikumi

 

 

 

«Vajas vietas».Krāsas nobrukums, ipaši pie  stresa slodzem.

Objekti nepietikami attaukoti vai priekštīrīti.

Optimizēt attaukošanas procesu un priekštīrīšanu Nesavienojamo pulveru sajaukšana

Rūpīgi attirītvirsmas, darba telpas, kabīnes, un aprīkojumu (sprauslas, dīzes, šļutenes u.t.t.) 

 

 

Silikonasaturošus produktus ietekme

Izvairīties no produktiem, kas satur silikonu (parbaudiet arī gaisa vadus no blakustelpam) Caurumi uz cinkota parklājuma virsmas. (karsta cinkošana vai cinka izsmidzināšana, liešana), burbuļaina vai poraina virsma.

Degazēt objektus, izmantot atbilstošus gruntejumus.

Izmantot pulverus ar virsmas degazacijas efektu.

 

 

Eļļas piesārņojums no konveijera ķēdes

Attīrīt konveijera ķēdi Eļļas daļiņas nak kopa ar saspiestas gaisa struklas.

Pārbaudiet eļļas atdalītāju un aukstuma elementus.Kondensāts krāsnī

Iztiŗīt krasni, palielināt izejoša gaisa apjomu, ja nepieciešams.

Uzplūdumu veidošana

Nav izpildīti tehniskie noteikumi

Parak liels vai nevienmierīgs pārklājuma biezums

Samazināt pārklajuma biezumu un un censties izdarīt vienmierīgu parklājumu


Aprīkojuma nekorekta noskaņošana

Karsēšanas režima iestatījumi nav optimali (karšēšanas atrums un objekta temperatura vai temperatura krasnī)

Optimizēt attiecīgos iestatījumusĢeometrija un objekta virsmas profils

Daži objekta segmenti rūpīgi jākrāso atsevišķiPrasības pie pulvera profila nepietiekami definēti.

Noprecizēt prasības pie pulvera profilaDefekts mitruma deļ: pulvera parklājuma "noslīdēšana"

Pamatīgi attirīt virsmu (no sals, rūsas, eļļas, smērvielas u.c.) Specifiskas problēmas, kuras var radītīes izmantojot
metalizetos pulverus

 

Nepietiekama izlīdzinašana,

grubuļaina virsma

No nepietiekāma parklājuma biezuma, līdz smilšainas virsmas

Nepietiekama un nekorrekta pulvera izplatīšana.

 Palielināt spriegumu, parbaudīt sprauslu.Pulvera emisija parāk zēma.

Palielināt pulvera emisijuGaisa strukla nopuš krāsu no virsmas

Samaziniet gaisa apjomu

 


Pulvera emisija parāk liela bet spriegums parāk zēms.

Samazināt pulvera emisiju, palielināt spriegumu.

 

 

Nepietiekama TRIBO ladēšana 

Izmantojiet CORONA izsmidzināšanas metodi


 Krāsas novirzes


«Pelekainība»,  pazud krāsa vai metalizacijas efekts.

Nepareiza ladēšanas procedura, vai dažādas ladēšanas metodes izmantošana, un rezultatā - dažādas pigmenta ar metalisko efektu reakcijas

Izmantojiet CORONA izsmidzināšanas metodi, un jebkurā gadījumā, nav ieteicama dažādas metodes vienlaicīga izmantošana

 

Nokrasotas detaļas krāsa vai metalizacijas efekts  ir neatbilstošs.

Pulvera metalizācija veikta nepareizi, pulvera baze atdalijas no metalizetam daļiņam, pulveri nedrikst izmantot krasošanas procesā.

Izmantojiet pulverus, kurus var atgriezt krasošanas procesā (metalizēt).  Uzmanīgi sekojiet jauna un atkartoti izmantota pulvera proporcijaj.

 

 

 

Izmantojiet pulveri 1 reizi (bēz atkartotas izmantošanas), BET tas ir dargi un neefektīvi. 

 

 

Pulvera partijas maiņa  pulverkrāsošanas procesā

Pēc iespējas izmantojiet vienu un to pašu pulvera partiju 

 

 

Pulveris sadalas pulverbunkurā

Izmantojiet fluidizeto bunkuru, lai izvairītos no pulvera daļēju sadalīšanu.

 

Nokrasotas detaļas krāsa vai metalizacijas efekts  ir neatbilstošs.

 Krāsa atšķiras sakarā ar manualas un automatiskās krasošanas metodes izmantošanas krasošanas procesā.

Pēc iespējas neizmantojiet manualo krasošanas metodi pēc automatiskā, bet otradi dažreiz drikst. Dažādas pamatnes

Standarta krāsas ir tolerantas pret dažādām pamatnem

 

 

Klients neapmierināts ar ieguto krasu

Iepriekš vienoties par parauga krāsu un krāsu novirzem

 Duļķainība

Uz pamatnes paradas neregulārasgaišas un tumšas

Neatbilstošs attalums starp pistoli un objektu, dažādes uzlādes līmeni, nepareiza sinusoida,nepietiekams zemējums.

Optimizēt aprīkojuma uzstādījumusRedzamās atšķirības pārklājuma biezumā

Novest līdz minimumam parklājuma biezuma izmaiņas.Manuālā krasošanas procedūra pec automātiskas krāsošanas procesa

Izvēlieties manuālo krāsošanas metodi.