Apsolutno mirujući sistem referencije

Albert Ajnštajn: "Ako je K Galilejev koordinatni sistem, tada je neki drugi koordinatni sistem K' također Galilejev ukoliko je u stanju jednolikog translacijskog kretanja u odnosu na K. U odnosu na K' vrijede zakoni Galilej-Njutnove mehanike jednako kao i u odnosu na K."


Postoji li "povlašteni apsolutno mirujući sistem referencije" - ASR0 ?

 DA - postoji apsolutno mirujući sistem referencije - ASR0 .
To je onaj prostor kojem nismo u stanju pridružiti atribut promjene (svojstvo kretanja). U taj prostor smještamo svoju prvu tačku (P), početnu tačku (P) bilo kojeg koordinatnog sistema. U tom sistemu definišemo i osnovne pojmove i osnovne fizičke veličine i svekoliku fizičku stvarnost, postojanje svega što umijemo i ne umijemo zamisliti i osmisliti - sve između nule i beskonačnosti, pa i nulu i beskonačnost.
 Najčešće je to zamišljeni (prazan i beskrajan prostor) svemirski prostor. Zamišljen prostor u matematičkom (Euklidskom) smislu je - ASR0 . To je onaj prostor u kojem mislimo da se desio "veliki prasak". Njemu pripada svojstvo apsolutnog mirovanja i njemu ne možemo pridružiti svojstvo (atribut) promjene ni po jednom fizičkom ili matematičkom sadržaju. U taj prostor smještamo SVE i NIŠTA, nulu i beskonačnost, sve što znamo i sve što (još) ne znamo. Tom prostoru pripada apsolutna nula - T0 - apsolutne temperature - T. U tom prostoru smještamo Ajnštajnov  "pokretni" i "nepokretni" sistem referencije.
U tom prostoru postoji sve i ništa, sve se neprekidno kreće i mijenja, tom prostoru pripada i apsolutno vrijeme, apsolutne brzine, apsolutne promjene, apsolutna temperatura, ...

1. Opis povlaštenog („nultog)“ K° sistema referencije:
 - Apsoluti K° („nulti“) sistem (S
0) referencije (ASR) je onaj Sistem (S) u odnosu na koji možemo iskazati (opisati, definisati, izraziti) i eksperimentalno provjeriti i potvrditi sve moguće poznate nam fizičke sadržaje i fizičke procese. Apsolutnom K° sistemu referencije ne možemo pridružiti svojstvo kretanja (promjene) ni po jednom (bilo kojem) fizičkom ili matematičkom (geometrijskom) svojstvu (atributu) i sadržaju (koji posmatramo, obrađujemo, tretiramo, proučavamo,...).
 - Relativni K°sistem referencije (RASR) je takav „povlašteni K° sistem referencije“ koji je samo za određen skup (poznatih i posebno izdvojenih iz ASR) fizičkih, matematičkih (geometrijskih) sadržaja može poslužiti za iskazivanje zakonitosti matematičkih (geometrijskih) i fizičkih odnosa na ne protivurječan način.
 1.a) Postoji bar jedan atribut (svojstvo) kojim možemo povezati („tunel“) ASR i bilo koji RASR.
 1.b) Postoji bar jedan element (atribut) za koji su ASR i RASR ravnopravni (pomoću kojeg se može uspostaviti „korespondencija“ između ASR i RASR) u „algebarskom zapisu (formula) geometrijskog opisa (slika, crtež) fizičkog zbivanja (eksperimentalna provjera i potvrda)“.
 1.c) Svaki RASR je (može biti, može poslužiti, možemo ga tretirati) ASR samo za određen skup fizičkih i matematičkih (geometrijskih) sadržaja (ne za sve).
 ASR je „poredbeni“ S
0, a RASR je „posmatrani“ S'. Za iskazivanje fizičkih zakona na jednoobrazan (jednako valjan) način (poređenje RASR – ASR = V, je valjano) odabrani ASR i odabrani (uočeni) RASR nisu ravnopravni za iskazivanje svih fizičkih zakona na istovjetan način (poređenje ASR – RASR ≠ V, nije valjano za sve fizičke sadržaje).
 Pojašnjenje 1.c)
 1.Za ASR - Zemlja (jednina) ima mnoštvo RASR – jabuka, jabuka (mnoštvo, bilo koja) u odnosu na Zemlju – valjano poređenje i iskazivanje prirodnih zakona . Obratno, Zemlja – jabuka nije ravnopravno za iskazivanje svih prirodnih zakona.
 2. Za ASR – Sunce (jednina), RASR – nebeska tijela Sunčevog sistema, iskazivanje prirodnih zakona RASR - ASR ("relativni apsolutni sistem referencije" u odnosu na....) moguće je na jednakoobrazan (valjan, jednakopravan, istovjetan) način, dok relacija ASR - RASR nije jednakovaljana za sve prirodne zakone.
 3. Za ASR – Svemir (jednina), RASR - svemirska tijela (mnoštvo), iskazivanje RASR - ASR = V, a ASR - RASR ≠ V.
 Dalje (u ovom pravcu) nema. Došli smo do „Apsolutnog (K°, S
0 ) ASR“ (objedinjuje apsolutnu nulu, po jednim i apsolutnu beskonačnost, po drugim sadržajima). U obrnutom pravcu možemo, takođe ići u beskonačnost, do bilo kojeg RASR (do apsolutne nule po jednom i apsolutne beskonačnosti po drugom sadržaju) ali nikad – nula i nikad – beskonačno (ni po jednom sadržaju, atributu fizičke, matematičke, geometrijske stvarnosti).
 Između bilo kojeg („apsolutnog K°) ASR i bilo kojeg RASR (K - „relativni K°) postoji bar jedan zajednički atribut – „tunel“- korespodencije.
Milan ElesinAli posto se svako to referentno telo krece u odnosu jedno na drugo, mi nismo u stanju izracunati koordinate prostora koje miruju. Jer sam prostor se ne krece, ali on nije telo da bi smo imali koordinate vezane za stanje mirovanja. 

 

Comments