Specijalna teorija relativnosti - temelj manipulativne fizike

Specijalna teorija relativnosti zasnovana je na Ajnštajnovom površnom,  nenaučnom shvatanju i neprirodnom tumačenju relativnosti prostora i vremena. U prirodi ne postoje privilegovane brzine, niti postoje brzine koje se ne podvrgavaju prirodnim zskonitostima vezanim za zakon puta vezanim za prostor i vrijeme. Svi ljudi koji pojmove prsotora i i vremena stiču prirodnim načinom i prirodnim putem nemaju problema sa shvatanjem tih pojmova, niti sa njihovom primjenom u fizičkoj stvarnosti. Probleme sa shvatanjima prostora i vremena imaju samo oni ljudi koji ne prihvataju Einsteinova iskrivljena shvatanja i iskrivljena tumačenja relativnosti prostora i vremena. 
Albert Einstein u fiziku ne uvodi revolucionarna i moderna shvatanja, već uvodi ne naučne metode, površna i nenaučna shvatanja relativnosti prostora i vremena. Ajnštajn moguću fizičku istinu tretira kao stvarnu i objektivnu fizičku istinu. Za Ajnštajna je istina čak i ono što je - neistina, ili samo moguća i prividna istina! IZ međusobnog relativnog odnosa vrijednosti pojedinih veličina naprimjer iskazanihu sljedećoj jednakosti Albert Einstein izvlači pogrešne zaklučke o fizičkom značenju tih veličina. 
Nema u toj jednakosti ni traga o "dilataciji vremena ili kontrakciji dužina.Naj očiglednije Einsteinovo pogrešno razmišljanje, zaklučivanje i tumačenje vezano je za geometrijsko i ajgebarsko značenje navedenih u prethodnoj jednakosti relativnih odnosa fizičkih veličina u STR Albert Einstein ne poštuje ni geomrtriju ni algebru ni fizičku stvarnost.
Einstein i politika - će biti naslov neke moje nove web stranice. Taj naslov mi je bukvalno "izdiktiran" tako što me ta misao jutros (12. 05. 2013) probudila iz sna u kojem sam "vidio" povezanu istinu stvarnog x = ct = PC = PN i imaginarnog (zamišljenog) x' = ct'= CL = LN ,  istina i moguća istina i uz tu istinu (radi se o Lorentzovim veličinama u STR) u mojoj svijesti je moja podsvijest ispisala riječ "politika" Sve Einsteinove i Lorentzove veličine imamo i na sljedećoj slici (sve eksperimentalno pokazivo i dokazivo.
 
 dvaput veća dužina, površina i veličina . Probudivši se razmišljam: odakle mi takva pomisao ("poruka" iz podsvijesti), kakav je njen smisao i ima li ikakve veze Specijalna teorija relativnosti i politika. Zaključio sam: sličnosti su ogromne i toliko značajne da takav naslov i takvu temu neću moći kvalitetno sam obraditi - moram potražiti pomoć i odmah mi padoše na pamet dva imena: Milan Elesin (koji o religijskim tekstovima piše tekstove naglašavajući sociološku, i psihološku komponentu manipulacije ljudima i ljudskom sviješću) i Bill Gaede (čovjek koji o STR piše tekstove sa punim smislom za humor i satiru). Ono što prvo povezuje Ajnštajna religiju i politiku je pojam - manipulacija sviješću i podsviješću, ljudima, istinom. Sredstva, metode, ciljevi i sadržaji te manipulacije su višestruki! U temeljima svake manipulacije (ideološke, religijske, pa i naučne) je moć i kapital, neki konkretan cilj i korist za pojedinca ili grupu manipulatora, koja manipulira ljudima i istinom u ime nekog moćnog pojedinca i njegovih najčešće sasvim prizemnih i ličnih  ciljeva i potreba. 
 
U mojim tekstovima i formulama su c i v  sinonimi za brzine:  (velocitas - v , celeritas - c). Brzina svjetlosti je samo jedna od mogućih brzina, i trenutno priznati nosilac rekorda u brzini realnih objekata u prirodi. Brzinu svjetlosti u Einstein-ovim i Lorentz-ovim formulama tretiram kao i sve druge brzine. Rekord joj priznajem kao trenutno važeći, ali bez ikakvih drugih privilegija ili posebnih prava na prostor i vrijeme po osnovu postojećeg rekorda u brzini. Svjetlost nije izopćena iz prirode i za svjetlost važe prirodni zakoni kretanja.
   Dakle, koristim samo dvije oznake za dvije brzine: c  i  v , bilo kojih intenziteta, za sve moguće (i nemoguće) brzine iz fizičke stvarnosti. Odmah imate informaciju o njihovom međusobnom relativnom odnosu: n = c/v , n > 1.
   Izraz n = c/v nazivamo geometrijski omjer veličina. Tim omjerom iskazujemo koliko puta je neka veličina veća/manja od druge veličine iste vrste. Izraz c - v nazivamo aritmetički omjer veličina. Tim omjerom iskazujemo za koliko je neka veličina veća/manja od druge veličine iste vrste. Uspoređivanje veličina iste vrste nazivamo mjerenje. Rezultat mjerenja najčešće i najpreciznije iskazujemo mjernim brojem ili pomoću riječi govornog jezika kojima iskazujemo neki od relativnih odnosa veličina koje međusobno upoređujemo po nekoj zajeničkoj istovrsnoj osobini, svojstvu posmatranog P' i poredbenog P.
   U odnosu na zamišljenu početnu tačku P svi pravci (snop pravaca), svi smjerovi, sve dužine, svi vremenski intervali, sve brzine  su jednako valjani za geometrijsko predstavljanje brojnih vrijednosti veličina. U prirodi ne postoje negativne vrijednosti veličina (negativna temperatura, negativna dužina, negativno vrijeme, negativna masa, negativna količina tvari, negativna količina osvijetljenosti, negativna brzina, ...). U prirodi ne postoje pozitivni i negativni smjerovi kretanja. U prirodi ni jedna tačka nije "početna tačka" , i svaka tačka može biti početna tačka (poredbena P) i posmatrana tačka P'. U prirodi ne postoje geometrijski pojmovi, ne postoje koordinatni sistemi (sve su to tvorevine ljudskog uma, čiste apstrakcije, poput pojma broja, pojma ljepota, ljubav, ugodno, neugodno, toplo, hladno, veliko, malo, veće, manje, daleko, blizu, lijevo, desno, gore, dolje, ispred, iza, ...).
   Inercijalni sistemi referencije K° i K', u Specijalnoj teoriji relativnosti, imaju zajednički prostor, zajednički pravac, zajedničko vrijeme, zajedničku (niti kontrahiranu niti dilatiranu) međusobnu razdaljinu PP' = P'P = vt = ct/n = ctv. Nemaju posebne jedinice mjere, nemaju svaki svoje posebno vrijeme! Pokretni K' možemo zvati i posmatrani - P', a nepokretni K° možemo zvati i poredbeni - P.
 Pokretni (K') i nepokretni (K°) koordinatni sistem ravnopravni su samo za iskazivanje međusobne razdaljine i međusobne relativne brzine kretanja; nisu ravnopravni za iskazivanje svih prirodnih zakona (pogotovu NE za sve prirodne procese)!
 
c-1 početak posmatranja ,kraj posmatranja ,
 
Geometrija je posrednik između prirode i matematike. Koordinatni sistemi su samo jedno od pomoćnih sredstava matematičkog jezika! Ljudi kao da zaboravljaju kad, kako i zašto su nastali, i čemu služe koordinatni sistemi. Promjene u fizičkoj stvarnosti i zakonitosti tih promjena, potpuno su neovisne od bilo kojeg koordinatnog sistema i geometrijskog modela. Promjene se zbivaju po pravilima i zakonitostima fizičke stvarnosti neovisno tko ih opisuje, koje jedinice mjere i koje koordinatne sisteme i koje matematičke metode koristi za opis fizičkih zbivanja.
 Ajnštajnovo vrijeme (t'A) =    ,  i  Lorentzova koordinata za vrijeme   (t'L) =        "crtkano" vrijeme su različite veličine (mada nose istu oznaku). Te dvije formule, te vremenske intervale, ne treba posebno vezati za brzinu svjetlosti u vakuumu i njena fizička svojstva. Te veličine imale bi ista značenja, isti logički, geometrijski i fizički smisao, i kada svjetlost uopšte ne bi postojala, ili kada bi (mi) bili u vječitom mraku. Ajnštajnove i Lorencove formule geometrijski i algebarski su korektne za sve moguće skalarne vrijednosti  brzina  , i ne samo onda kada je c brzina svjetlosti. 
Albert Einstein površno i pogrešno tumači sljedeće geometrijske, algebarske i fizičke istine 
,    (to je Ajnštajnova istina, sa Ajnštajnovim "crtkanim t').
Lorencove veličine baziraju se na sljedećoj algebarskoj, geometrijskoj i fizičkoj istini 
, (to je Lorencova istina, sa Lorentzovim "crtkanim t').

U bilo kojem konkretno posmatranom primjeru relativnih kretanja te veličine su međuzavisne i njihova međuzavisnost može se iskazati sljedećim algebarskim iskazom
  
 
Interesantno je koliko su fizičari i matematičari opsjednuti Ajnštajnovim govornim iskazima zablokirali svoj vlastiti um i razum i nisu u stanju sagledati jednostavne geometrijske i algebarske međuzavisnosti Lorencovih veličina
 
,                 ,                             ,                 

 Relativnost - DA, Einsteinova površna i pogrešna razmišljanja i tumačenja relativnosti - NE! 
Ukoliko želite spoznati Einsteinove zablude u Specijalnoj teoriji relativnosti onda prethodno upoznajte istine.
  Fizička stvarnost odvija se u skladu sa geometrijskim i matematičkim značenjima formula u STR, ali ne i u skladu sa Einstein-ovim razmišljanjima i tumačenjima značenja tih formula. Iz svega što A. Einstein priča, opisuje i tumači je vidljivo da je A. Einstein bio loš učenik i loš student. Najprikladniju ocjenu Einsteinovih "kreacija" dao je njegov prijatelj Emanuel Lasker
- "teorija relativnosti kao cjelina je zabluda kao sustav opisa stvarnosti , kako u svojim metodama tako i u svojim rezultatima."Einsteinove i Lorentzove formule u STR opisuju realnu fizičku stvarnost, ili moguću fizičku stvarnost, eksperimentalno pokazivu i dokazivu.  Einstein-ovi zaključci, uglavnom, odnose se na moguću, takođe eksperimentalno pokazivu i dokazivu, fizičku stvarnost. Naprimjer  geometrijsko predstavljanje i algebarsko opisivanje sljedeće fizičke istine Albert Einstein pogrešno tumači, crveno napisani algebarski zapis 2ct' je fizička mogućnost koji A. Einstein tumači i primjenjuje kao objektivnu fizičku stvarnost i objektivnu istinu. Pri tom nas vješto obmanjuje sa fiktivnim posmatačima" U tumačenju sljedeće fizičke i geomtrijske istine
,
obmanjuje nas i odvlači nam  pažnju pričom o "sporijem radu fiktivnih časovnika kod jednog od fiktivnih"posmatrača". Mada je živio u Švajcarskoj izgleda da je Einstein imao problema sa tačnošću rada svojih ručnih časovnika. Trebalo mu je nabaviti jedan sat ruske proizvodnje koji bi mu radio tačno ko "doksa"! Nije tada bilo ni Ive Sanadera da mu pomogne nekim prikladnim poklonom
 Ničim niste prisiljeni i nemate nikakve potrebe ni opravdane razloge da slijedite i podržavate Einsteinova pogrešna razmišljanja i pogrešna tumačenja geometrijskih, algebarskih i fizičkih isina