Br. 18 Baza napada na novinare

DA ZNAMO i VIŠE NE DOZVOLIMO

Ova baza će ubuduće služiti samo kao početak našeg pomnog praćenja onoga što se dešava pošto se ugrozi bezbednost nekog pojedinca ili verbalno nasrne na novinare. NUNS će se truditi da svaki incident proprati do nekakvog kraja. Svejedno je da li će to biti procesuiranje krivaca ili će nadležni organi, što do sada nije bio redak slučaj, jednostavno ćutke preći preko maltretiranja novinara

Piše: Vukašin Obradović


U svakom civilizovanom društvu napadi na novinare su mera (ne)demokratije. Mi, nažalost, još nismo razvili svest da je atak na predstavnike javne reči nešto nedopustivo i nespojivo sa tekovinama moderne civilizacije. Zato se i nakon demokratskih promena, svedoci smo, gotovo svakodnevno neko od naših koleginica i kolega nađe na meti nasilnika. Nizak nivo senzitivnosti i manjak kolegijalne solidarnosti doveo nas je dotle da verbalne napade i ne registrujemo, iako oni ponekad imaju teže posledice negoli fizički nasrtaji.

Namera NUNS-a nije da bazom podataka napada na novinare samo registrujemo stvarnost. Ovo je samo početak aktivnosti našeg udruženja na jednom drugačijem pristupu ovoj društvenoj devijaciji. Osim žigosanja nasilnika, NUNS želi da uvede novu praksu koja, sigurni smo, osim neposredne zaštite, treba da doprinese i povećanju sigurnosti novinara.

Ova baza će ubuduće služiti samo kao početak našeg pomnog praćenja onoga što se dešava pošto se ugrozi bezbednost nekog pojedinca ili verbalno nasrne na novinare. NUNS će se truditi da svaki incident proprati do nekakvog kraja. Svejedno je da li će to biti procesuiranje krivaca ili će nadležni organi, što do sada nije bio redak slučaj, jednostavno ćutke preći preko maltretiranja novinara. Uz pomoć ove baze NUNS će obaveštavati javnost o ishodu svakog slučaja ponaosob.

Verujemo da je to jedan od načina da se javnost animira i da se konačno shvati da novinarima moraju da se omoguće normalni uslovi za rad. Oni podrazumevaju da niko od naših koleginica i kolega ne sme da strahuje za svoju bezbednost i da je verbalni linč jednak fizičkom napadu. Teka kada u tome uspemo znaćemo da je Srbija demokratska država u kojoj novinari bez ikakvih pritisaka mogu da se bave svojim poslom. Ali i, sa druge strane, da svako ko se usudi da nasrne na integritet novinara mora da bude spreman da za to snosi i sankcije.

* * *

Novinari i dalje na nišanu

Biti novinar u Srbiji često nije nimalo prijatno zanimanje. Medijski radnici su šikanirani, maltretirani, izloženi najgrubljim verbalnim i fizičkim napadima, a nažalost zabeleženi su i tragični događaji. Ništa povoljnija situacija nije ni u našem okruženju, što potvrđuju izveštaji međunarodnih novinarskih udruženja
>> 
Predrag Blagojević: Stalno na meti >>

 
Nedim Sejdinović: Jednom uvrede, drugom nagrada >>


Slađana Novosel: Solidarnost, šta to beše? 
Stojan Marković: Oguglali na pritiske 
Anatomija slučaja Sokobanja
Pritisci, pretnje i uvrede

Priča uzbunjivačima iz Specijalne bolnice Sokobanja zbog uzurpacija direktorke, emitovana u emisiji "Ovo je Srbija", odjeknula je kao bomba jer je obelodanjeno da je protiv nje podneto 38 krivičnih prijava. >>


Iskustva iz Prokuplja
Novinarska svakodnevica


Svaka vrsta pritiska, posebno ličnog, doprinosi negativnom osećanju, posebno ako je taj pritisak proistekao od nekoga ko je vlast.
>>Kruna Savović, pravna zastupnica novinara NUNS-a pred sudom

Tužbe su vid pritiska na novinare

Dekriminalizacija klevete jeste uticala na to da se broj krivičnih postupaka protiv novinara i urednika smanji, međutim, kako uvreda nije dekriminalizovana i ova vrsta postupka je zastupljena kada su novinari i urednici medija u pitanju >>

* * *

 

  Za izdavača: Vukašin Obradović


 

  Urednica: Jelka Jovanović

  Tehnički urednik: 

  Vojislav Stevanović

Specijalizovani Dosije o medijima je deo projekta

"Baza napada na novinare" koji je sproveden uz 

podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije 

Comments