Специална тактика


                                
 ситуации            мислене          позиция             движение         наблюдение       влизане        задържане      контратерор       оръжие         топография           СТ по света         
Тук може да намерите информация за специалната тактика на законоприлагащите институции и армията.

При създаването му са използвани изследвания за високорисковите операции, публикувани в книгите:
  • Тактически действия при високорискови ситуации
  • Специална полицейска тактика
  • Контратерористични рейдове
  • Организация и тактика за задържане на въоръжени извършители на престъпления
       
 Новите измерения на сигурността изискват нови способности.

 
Магистърска програма "Киберсигурност"

 
Магистърска програма
 Магистърската програма по „Киберсигурност“ на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" осигурява на студентите знания и умения за справяне с най-новите заплахи и предизвикателства пред сигурността, каквито са заплахите в киберпространството. Програмата отговаря на европейските стандарти за обучение като осигурява: изучаване на теми в области като мениджмънт на киберсигурността, проектиране, изграждане и защита на информационни системи в частния и публичния сектор, приложение на информационните и комуникационни технологии в системите за сигурност..
Професионална квалификация "Магистър по киберсигурност".
Форма на обучение - редовна.
Продължителност на обучението - 3 семестъра. Такса: 2346, 66 лв (по 782,22 лв на семестър). Срок за записване: 30 октомври.
Повече подробности Магистърска програма киберсигурност
Магистърската програма „Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм“ на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" е актуална и търсена специалност в областта на националната сигурност за придобиването на квалификация, знания и умения по управление на системата за национална сигурност и отбрана, както и за формите и методите на тероризма, начините и средствата за противодействие. Тя е съобразена със съвременните рискове и заплахи в сектора за сигурност: промените във външната среда – терористични актове, миграционен натиск, засилване на радикалния ислям, както и във вътрешната среда – увеличена престъпност и високи нива на корупция.
Професионална квалификация: "Магистър експерт по сигурност".
Форма на обучение - редовна.
Продължителност на обучението - 3 семестъра. Такса: 3418,50 лв (по 11139,50 на семестър). Срок за записване 30 октомври.
Повече подробности Мениджмънт на НС и антитероризъм.
 
                                                             

 Книгите, използвани в сайта.   Търсете в  "Хеликон" и интернет книжарници         
15 гранична дружина
  
https://www.helikon.bg/
  https://www.helikon.bg/  

  


За новините от България: https://news.bg/