Seznam specializovaných map

Brůna, V., Křováková, K. Kobylí - interpretace mapy I. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_11. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Brůna, V., Křováková, K. Kobylí - interpretace mapy II. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_12. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Brůna, V., Křováková, K. Labské pískovce - interpretace mapy I. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_13. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Brůna, V., Křováková, K. Labské pískovce - interpretace mapy II. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_14. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Brůna, V., Křováková, K. Mostecko - interpretace mapy I. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_7. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Brůna, V., Křováková, K. Mostecko - interpretace mapy II. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_8. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Brůna, V., Křováková, K. Oblast Ondřejov - interpretace mapy I. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_1. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Brůna, V., Křováková, K. Oblast Ondřejov - interpretace mapy II. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_2. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Brůna, V., Křováková, K. Oblast Podřipsko - interpretace map II. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_5. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Brůna, V., Křováková, K. Oblast Podřipsko - interpretace mapy I. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_4. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Brůna, V., Křováková, K. Zlatá stoka - interpretace mapy I. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_9. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Brůna, V., Křováková, K. Zlatá stoka - interpretace mapy II. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_10. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Pacina, J. Interpretace oblastí zaplavených po stavbě vodní nádrže Žlutice z map III. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_3. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

Pacina, J., Popelka, J. Vliv přečerpávací vodní elektrárny Šumný důl na chráněná území a prvky územních systémů ekologické stability v Krušných horách. FŽP_PAC_MAP_6. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2010.

Hýlová, A., Popelka, J. Hnízdění sýce rousného (Aegolius funereus). Krušné hory - Fláje (roky 2006-2010). FŽP_HP_2010_2. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2010. – mapy dostupné pouze interně

Hýlová, A., Popelka, J. Výskyt samců sýce rousného a oblasti s pravděpodobným výskytem lovných okrsků. Krušné hory - Fláje (rok 2010). FŽP_HP_2010_1. KV406, FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2010. - mapy dostupné pouze interně

Elznicová, J.; Machová I.: Vývoj agrárních valů a teras mezi obcemi Adolfov a Fojtovice v Krušných horách v letech 1946 až 2002. FZP_ELZ_MAP3. Vytisknuto ve formátu A2,místnost KV406, FŽP UJEP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2010.  Ve formátu .pdf dostupné na http://fzp.ujep.cz/projekty/QH82126/V001/mapa3_Adolfov.pdf

Elznicová, J.; Machová I.: Vývoj agrárních valů a teras mezi obcemi Knínice a Libouchec v Krušných horách v letech 1938 až 2002. FZP_ELZ_MAP4. Vytisknuto ve formátu A2,místnost KV406, FŽP UJEP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2010.   Ve formátu .pdf dostupné na  http://fzp.ujep.cz/projekty/QH82126/V001/mapa4_Libouchec.pdf

Elznicová, J.; Machová I.: Vývoj agrárních valů a teras na úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří v letech 1938 až 2002. FZP_ELZ_MAP2. Vytisknuto ve formátu A2,místnost KV406, FŽP UJEP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2010.  Ve formátu .pdf dostupné na http://fzp.ujep.cz/projekty/QH82126/V001/mapa2_Oblik.pdf

Elznicová, J.; Machová I.: Vývoj agrárních valů a teras ve Verneřickém středohoří v letech 1938 až 2002. FZP_ELZ_MAP1. Vytisknuto ve formátu A1,místnost KV406, FŽP UJEP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2010.  Ve formátu .pdf dostupné na  http://fzp.ujep.cz/projekty/QH82126/V001/mapa1_Vernerice.pdf