ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี
ได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย สุ
ภาพอนามัยดี ประจำปี ๒๕๖๐กิจกรรม สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี

songkran Sliderกิจกรรม "สานสัมพันธ์ สืบสานประเพณีไทย เครือข่าย ๗"  ณ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร เข้าร่วม
กิจกรรมสานสัมพันธ์ สิบสานประเพณีไทย เครือข่าย ๗ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้บุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ แชร์บอลหญิง อีกด้วย

POWr Multi Slider


                               

                                                                                กิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่           
ประกาศ
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561 
ดาวน์โหลดใบขอรับทุนการศึกษาฯ               

  ประกาศรับสมัครงาน  

    ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการลานสัก) อ่านรายละเอียด


      ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2561   อ่านรายละเอียด

     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  อ่านรายละเอียด

     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
 ครูอัตราจ้าง   อ่านรายละเอียด

     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง อ่านรายละเอียด

   

    
   
    ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครหน่วยบริการและผู้ให้บริการในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อขอรับ      ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา   ดาวน์โหลดเอกสาร
    
  ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  (เต้นท์ผ้าใบโครงเหล็ก)      ดาวน์โหลดเอกสาร1  ดาวน์โหลดเอกสาร2  ดาวน์โหลดเอกสาร3  ดาวน์โหลดเอกสาร4  update 29/09/60
 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  (ซ่อมบำรุงรถตู้)      ดาวน์โหลดเอกสาร1  ดาวน์โหลดเอกสาร2  ดาวน์โหลดเอกสาร3  ดาวน์โหลดเอกสาร4  update 29/09/60

 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  (วัสดุสำนักงาน)      ดาวน์โหลดเอกสาร1  ดาวน์โหลดเอกสาร2  ดาวน์โหลดเอกสาร3  update 29/09/60
 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  (ผ้าใบกันแดดแบบหนา)           ดาวน์โหลดเอกสาร1  ดาวน์โหลดเอกสาร2  ดาวน์โหลดเอกสาร3 ดาวน์โหลดเอกสาร4  update 29/09/60
  ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  (วัสดุก่อสร้าง)      ดาวน์โหลดเอกสาร1  ดาวน์โหลดเอกสาร2  ดาวน์โหลดเอกสาร3 ดาวน์โหลดเอกสาร4  update 29/09/60
  ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  (ซ่อมบำรุงรถยนต์)      ดาวน์โหลดเอกสาร1  ดาวน์โหลดเอกสาร2  ดาวน์โหลดเอกสาร3   update 29/09/60

  ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  (น้ำมันเชื้อเพลิง)      ดาวน์โหลดเอกสาร1  ดาวน์โหลดเอกสาร2  ดาวน์โหลดเอกสาร3  ดาวน์โหลดเอกสาร4  update 29/09/60

    ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  (ปรับปรุง ซ่อมแซมพื้น         หลังคา)       ดาวน์โหลดเอกสาร1  ดาวน์โหลดเอกสาร2  ดาวน์โหลดเอกสาร3    update 20/09/60

    ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (วัสดุสำนักงาน)
     ดาวน์โหลดเอกสาร1  ดาวน์โหลดเอกสาร2  ดาวน์โหลดเอกสาร3    update 19/09/60

  ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ที่สำคัญของงบทดลอง 
รายงานงบทดลองรายวัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนกันยายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานงบทดลองรายวัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานงบทดลองรายวัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานงบทดลองรายวัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานงบทดลองรายวัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานงบทดลองรายวัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนเมษายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานงบทดลองรายวัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนมีนาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานงบทดลองรายวัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองรายวัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนมกราคม  2561
รายงานงบทดลองรายวัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองรายวัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รายงานงบทดลองรายวัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนตุลาคม 2560

รายงานงบทดลองรายวัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนกันยายน  update 10/10/60

รายงานงบทดลองรายวัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนสิงหาคม  update 13/09/60

รายงานงบทดลองรายวัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนกรกฏาคม  update 8/08/60

รายงานงบทดลองรายวัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนมิถุนายน  update 18/07/60
หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า4 หน้า5 หน้า6 หน้า7 หน้า8 หน้า9 หน้า10 หน้า11

รายงานงบทดลองรายวัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนพฤษภาคม  update 22/06/60
- แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) อ่านเพิ่มเติม


                                                          ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี
399 หมู่ 3  ตำบลน้ำซึม   อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์  056- 970109    โทรสาร 056-970108
website :http://www.spc-uthaithani.com e-mail : spc-uthai@hotmail.com