Pilkrogs skola

Pilkrog skola 1902
Skolfoto i Pilkrog från 1902 framför den till vänster gamla skolbyggnaden med småskollärarinnan Amanda Larssson och folkskolläraren Karl Klingström. Den högra byggnaden är fortfarande i drift i början av 2020-talet. Bildkälla: Kristina Brattfjord.

Fastigheten

Den första byggnaden för folkskolan anlades här 1852 med undervisning av examinerade lärare. Innan dess hade barnen undervisats i byarna av ambulerande läskunniga men annars ofta outbildade skolmästare i läsning, inlärande av katekesen, samt grunderna i skrivning och räkning. Åren 1850-52 flyttade skolan mellan Pilkrog, Rockhammar och Stensta och åren 1852-64 mellan Pilkrog och Rockhammar. År 1906 diskuterade kyrkostämman en delning av Pilkrogs skolrote och att istället bygga nya skolor i Kåfalla och Spannarboda (1909). Kyrkostämman beslöt dock 1910 att inte dela skolroten, utan att istället bygga ett nytt skolhus och en ny lärarbostad i Pilkrog, vilka stod klara 1912. Skolan fick elljus 1924. Folkskolan, som var indelad i en tvåårig småskola och en fyraårig storskola, var i Pilkrog sexårig fram till 1941. De som var födda 1928 var de första som gick sju år i folkskolan här. På höstterminen året efter årskurs 7 hade flickorna sex veckors skolkök i Finnåkers skola med lärarinnan Birgit Lemner (1916-2003). Mer om diskussionerna kring tillkomsten och utvecklingen av Pilkrogs skola
carl jan granqvist
kan läsas i Fellingsbro sockens historia (1958). År 2005 bildas Pilkrogs friskola. Lite kuriosa är att fadern till den kände Carl Jan Granqvist var lärare på skolan i början av 1930-talet. Läs mer om detta nedan.           

Lärare och personal

Nedan beskrivs lärare och personal som verkat på skolan. I högerspalten publiceras skolkort. Maila gärna fler skolkort så lägger jag in dem.   

Gustaf Nylén (1850-1864)

folkskollärare Gustaf Nylén
Bilden visar Gustaf Nyléns hus i Rockhammar på 1880-talet. På balkongen sitter Gustaf med hustrun Anette (Anna) och hunden Boy. På trappan står och sitter fr.v. sönerna Hjalmar och Axel tillsammans med sina fruar. Bilden är signerad Tunell & Bergloo, Drottninggatan 5 Stockholm. Bildkälla: Axel Nyléns sonson Sune Nylén (1933-), boende i Hisings Kärra, mailade bilden 3 juni 2020. Klicka på bilden så blir den större!  

Folkskollärare Gustaf Nylén (1825-1892) kom från Yllestad i Skaraborgs län i Västergötland. Åren 1850-64 var han lärare vid den flyttande skolan Pilkrog-Rockhammar-Stensta och 1864 till pensioneringen 1884 vid Rockhammars fasta skola. "Han var en egendomlig person, som ingalunda var utan begåvning, men saknade allvar i sitt kall. Utanför skolan var han föremål för åtskilligt skämt, vartill han icke ogärna lånade sig själv. Har nedlagt mycket arbete på skoltomtens uppodling", enligt Fellingsbro sockens historia. Han var gift med Anna Margareta Lundqvist (1829-) från Odensåkra i Skaraborgs län i Västergötland och hade barnen Gustaf Hjalmar Leonard (1861-1942) och Axel Rudolf (1864-1944). År 1880 var de bosatta i Rockhammar, hade pigan Anna Cajsa Johannesdotter (1856-) och sonen Hjalmar arbetade som järnvägsbokhållare. År 1890 bor Gustaf och Anna Margareta själva kvar i Rockhammar, utan piga och söner. Sonen Hjalmar arbetar som telegrafist på Bergslagernas station i Göteborg och sonen Axel som trängsoldat i Stockholm. År 1900 bor Anna Margareta hos sonen Hjalmar i Göteborg, där han är stationsskrivare, är gift med Augusta Svensdotter (1871-1913) från Erikstad i Dalsland och har dottern Hildur (1894-), som är född i Masthugget. Axel har flyttat till Göteborg, arbetar som porslinsarbetare, är gift med Olivia Magdalena Berntsdotter (1872-1964) från Stenkyrka i Bohuslän och har sonen Per Rudolf Aleinis Nylén (1891-1963) och bor i Lundby Brämaregård. Rudolf är far till Sune Nylén, som mailade bilden ovan.

- Men farmor och farfar hade även en fosterson, Gillis Backman, som var son till en av farmors väninnor. Han var född 1902 och avled 1945, berättar Sune, men det är en annan historia... 

Karl Erik Sörbom (1864-1894)

Folkskollärare Karl Erik Sörbom (1835-1910) var från Munktorp öster om Köping. År 1894 skriver han: "Rottingen har här i skolan på de sista 30 åren använts endast en gång och då utdelats blott två slag med den", enligt Fellingsbro sockens historia (1958). år 1880 bodde han på Kåfalla gård och bruk med hustrun Emelia Vedin (1835-1914) från Björksta nära Munktorp tillsammans med barnen Maria Lovisa (1866-1907), Axel Gustaf (1870-1941) och Emma Josefina (1872-1932). Alla barnen är födda i Fellingsbro församling. År 1890 bor de kvar i Kåfalla, med då bor endast ogifta dottern Maria Lovisa kvar hemma med sin oäkta son Axel (1889-), som är född i Lillhärad norr om Västerås. Sonen Axel Gustaf är dräng i Forsbyboda öster om Rockhammar, medan dottern Emma Josefina är piga på Storgatan 17 i Örebro hos resepostexpeditören Per Emil Larsson och han hustru Emma Ulrika. År 1900 är Karl Erik pensionerad och bor tillsammans med hustrun i Brolund. Dottern Maria Lovisa bor ensam i Stockholm och arbetar som renskriverska. Hon dör ogift i Örebro. Sonen Axel verkar vara död, eftersom han inte finns med i Sveriges Befolkning 1900. Sonen Axel Gustaf är nu bergsman i Högstaboda söder om Vedevåg och gift med Ida Carolina Andersson (1872-1941) från Lindesberg. Dottern Emma Josefina gifter sig 1897 med borstbindaren Adolf Fredrik Dahl (1855-1920) från Skällvik i Östergötland och bor på Köpmangatan 4 i Örebro. När föräldrarna Carl Erik och Emilia dör bor de i Villboda, dit Brolund tillhör. Dottern Emma Josefina har troligen gift om sig och har efternamnet Smedman när hon dör i Ingelsby i Lerbäck utanför Askersund. Möjligen gifte hon sig 1924 med Per Smedman. Sonen Axel Gustav och Ida Karolina Sörbom dör samma år 1941 i Östra Nybygget i Ljusnarsberg.

Karl Erik Sörboms syster Carolina Erika (1832-1909) gifter sig år 1866 med småskolelärare Jan Petter Johansson Dalbaum (1844-1909) från Grangärde och är 1880 bosatt med sina båda barn i Morberg (nuvarande Morberget mellan Ludvika och Borlänge?) i Grangärde i Dalarna. År 1890 bodde de kvar i Morberg, där Jan Petter nu var arbetare. År 1900 hade de flyttat till Sångberget nära Rämshyttan inte långt från Morberget där Jan Petter nu var kommissionär. Där bor de kvar tills de dör samma år 1909.

Karl Klingström (1898-1931)

karl elias klingström
Folkskollärare Karl Elias Klingström (1874-1941) examinerades från seminariet i Karlstad 1897 och var lärare i Pilkrog åren 1898-1931. Han blev även klockare och organist i Spannarboda kyrka när den kom till i början på 1920-talet. År 1880 bodde Karl Elias i Strängstorp i Kräcklinge söder om Örebro med föräldrarna orgelnisten August Klingström (1837-1926) och Maria Christina Andersdotter (1834-1905) och två syskon. År 1890 var Karl Elias snickarlärling hos snickare Karl Gustaf Lundberg på Köpmangatan 22 i Örebro och 1900 ogift folkskollärare i Pilkrog. Efter pensioneringen gifter han sig 1936 med Anna Amanda Larsson (1874-1960) från Fellingsbro och dotter till fjärdingsman Lars Nilsson i Borfåna. Anna examinerades som småskolslärarinna 1892 och var ordinarie lärare i Pilkrog åren 1895-1934. Båda bor på Nygatan 45 i Örebro när de dör. Man kan undra varför de inte gifte sig tidigare?

Gunnar Hagvall (1934-1941)

Hagvall
Folkskolläraren Karl Gunnar Hagvall (1912-1981) föddes i Tryserum söder om Valdemarsvik i Småland och examinerades som lärare 1933. Han verkade även som organist i Spannarboda kyrka och entusiastisk ledare för Spannarboda sångkör (se bild till höger). År 1938 gifter han sig med Brita Hillevi Toll (1920-2001) från stationen i Spannarboda. Hon var tidigare elev till Gunnar i Pikrog och eftersom Brita inte var myndig var de tvungna att "gå till kungs" inför giftermålet. Gunnar uppfattades ibland hetsig av eleverna och vid ett tillfälle slog han sönder pekpinnen på katedern. Vid ett annat tillfälle gav han svågern Pelle Toll en örfil. Gunnar slutade sin tjänst i Pilkrog och familjen flyttade med sönerna Jan Gunnar (1941-) och Karl Olov (1939-2000) till Gryt i Östergötland, där sonen Lars Gustav (1945-) föddes, till Säve, där Gunnar var kantor, samt till Odensvi och Köping, där Gunnar avled. Sönerna Jan Gunnar, Karl Olov och Lars Gustav bosatte sig senare i Lidingö, Göteborg respektive Kode.
Brita och Gunnar Hagvall
Brita och Gunnar Hagvall. Bildkälla: Sonen Jan Hagvall.

Folke Erbenius (1942-1976)

Folke Erbenius 1965
Folke Erbenius tar tid vid en skidtävling i Pilkrog runt 1965. Bildkälla: Stefan Larsson

Folkskolläraren och organisten Hans August Folke Erbenius (1911-1981), född Johnsson, från Vallby norr om Eskilstuna, examinerades 1940 och var lärare i Pilkrog från 1942 fram till pensioneringen 1976. När Folkes lite virrige pappa, som varit lärare, kom med bussen till Pilkrog hade han ibland resväskan halvt uppknäppt. Han brukade även vara med på lektionerna. Folke gifte sig 1945 med skolköks- och textilläraren Britt Ingeborg (1919-2011) från Fellingsbro och fick döttrarna Ann-Sofie (1945-) och Eva (1950-2016). Efter pensioneringen flyttade Folke och Britt till Vinkelgatan 6 i Lindesberg. Folke var en lugn och uppskattad lärare som sällan behövde höja rösten i klassrummet för att eleverna skulle lyssna på honom. Som organist i Spannarboda kyrka var även hans sång uppskattad vid bröllop och andra högtider, bl.a. brukade han sjunga Adams sång på julottan. Han gav även lektioner i piano och orgel.

Enelid (1940-talet)

Folkskollärare Erik Hjalmar Enelid (1904-1976) från Lindesberg, som "aldrig skrattade". Han examinerades 1925 och var folkskollärare vid skolorna i Österhammar (1926-33) och Sverkersta (1933-) och vikarierade en period i början av 1940-talet, antingen perioden 1941-42 mellan lärarna Hagvall och Erbenius eller under en militär repövning för Erbenius. Han utsågs 1941 till skoldistriktet Fellingsbros extra ordinarie överlärare. Hjalmar var gift med folkskollärarinnan Rut Göta Margareta Eriksson (1904-1946). Hon undervisade i Rockhammars skola från 1924, då hon examinerades, fram till sin död. Då bodde hon Sverkesta skolhus. År 1970 bodde Hjalmar i skolan i Ullersäter och vid sin död i Skogaholm nordöst om Fellingsbro. De hade sönerna Erik Gunnar (1939-), född i Örebro, och Lars Göran (1943-), som är född i Fellingsbro.     

Amanda Larsson (1895-1934)

Småskolslärarinnan Anna Amanda Larsson (1874-1960). Se ovan under Karl Klingström.

Elsa Wallström (1934-1953)

Småskollärarinnan och slöjdläraren Elsa Lydia Sofia Wallström (1893-1971) kom från Sörby i Kräcklinge väster om Örebro och examinerades 1912. Fadern Gustaf Adolf Wallström (1857-) från Lerbäck i Örebro var nämndeman och stomhemmansarrendator, medan modern Signe Maria Lodén (1856-) från Ryssby i Småland var folkskolelärarinna. Hon hade tre syskon och i hushållet i Sörby ingick även en "tjenarinna". Elsa, som förblev ogift, brukade bjuda barnen på saft och bullar i sin lärarbostad på andra våningen i Pilkrog. Efter pensioneringen flyttade hon till Norrgatan 37 i Örebro. 

Larsson (1941-1942)

Folkskollärare Ellen Larsson, som vikarierade för Gunnar Hagvall innan Folke Erbenius tillträdde sin tjänst 1942. 

Ranefjord (1956-1960)

Inga Berit Ranefjord (1924-2018) från Lund var småskollärare och bodde i lärarbostadens övervåning med sin dotter Suzanne (1952-), som hann med att gå 1:an och höstterminen i 2:an innan de flyttade. Hon tjänstgjorde i Malmö som småskollärare från slutet på 40-talet innan hon kom till Pilkrog. Efter Pilkrog började hon studera till folkskollärare i Göteborg. 1962 fick hon en folkskollärartjänst i en liten by, Stora Köpinge, utanför Ystad. Eftersom folkskolan började avregleras fick lärare på den tiden möjlighet att läsa in två ämnen för att kunna undervisa på högstadiet. Hon läste matematik i Malmö och fysik i Göteborg. Hon fick en tjänst i fysik och matematik på Österslättskolan i Karlshamn och arbetade där till sin pension, berättar dottern Suzanne (2019).

Jansson ()

Skolstäderskan Alma Jansson från Finnhugget.


pilkrog skola
pilkrog skola
pilkrog skola
pilkrog skola
pilkrog skola lärarbostaden
Ovanstående bilder är tagna 2015-09-20

Folke Erbenius
Läraren Folke Erbenius fotad av Örebrokuriren 6 augusti 1974. Bilden är länkad från http://digitaltmuseum.se/search?query=spannarboda 

pilkrog skola
Pilkrog skola våren 1910. Huset till vänster är den gamla skolan från 1852, som troligen revs i samband med att lärarbostaden var färdig 1912. Bildkälla: Märta Gahns samling på Lindesbergs historiska arkiv via Reino Larsson.  

Pilkrogs skola
Bilden tagen runt 1917. Killen längst till höger i nedersta raden är Helmer Andersson (1907-1982) från Östra Boda.

pilkrog
Bilden är tagen runt 1917, fr.v. kusinerna Erik och Alrik Lindholm, Villboäng, Helga Eriksson, Anna Karlsson, ?, Gunhild Andersson, Långpersäng, Greta Jansson, Finnhugget, Lilly Lindholm, Norrängen och senare Lundby och Maja Wester, Östanbo. Killarna längst fram är t.v. Lars Larsson och Edvin Karlsson-Krim, Björkholmen.

pilkrogs skola 1920
Pilkrogs skola 1920. Tre av eleverna heter Hildur Larsson, Lilla Husbacken, Manne och Ellen. Lärarna heter troligen Karl Klingström och Anna Amanda Larsson. Bildkälla: Hans Jansson.

pilkrog
Bilden tagen 7/5 1940, enligt svartatavlan. Nedre raden fr.v. Ingrid Karlsson, Nybygge, Alice Björling, Korparbäcken, Rut Karlsson, Herrängen, Vivi  Karlsson, Arla, Gunborg Karlsson, banvaktstugan, Inga-Lisa Karlsson, Gräsmossen, Elvy Jansson, Stockhult, Siv Andersson, Kåfalla och Ketty Oskarsson, Lunda. Andra raden fr.v. Kurt Kjellin, Björkbacka, Britta Karlsson, Långpersäng, Gun-Britt ?, Grönbo, Ingrid Klintenberg, Holma, ?, Rubens Frida, Hagadal, Maj-Lis ?, Lisselboda, ? och Kalle Karlsson, Nybygge. Tredje raden fr.v. Göte Eliasson, Östergården, ?, ?, ?, Irma Eriksson, Grönbo och ?. Bakre raden fr.v. Hans ?, Lisselboda, Manne Andersson, Innasjön, övriga okända.

pilkrog
Bilden tagen runt 1941. Nedre raden fr.v. Sune, son till Evald och Valborg i Östra Boda, Hans Björkman, Grönbo, ?, Börje Gunnarsson; Liljedal, Karl-Axel Björkman, Grönbo, Karl-Axel Andersson, Villboda och ?. Andra raden fr.v. ?, ?, Göte Eliasson, Östergården, Manne Andersson, Innasjön, Kalle Karlsson, Nybygget och Rune Hjalmarsson (pappan bror med Julle i Lunda), Värnhem. Övre raden fr.v. Inez Kjellin, Björkbacka, Iris Gustavsson, Iskarboda, Britta Karlsson Bjunge, Långpersäng, ?, Ingrid Klintenberg, Holma, Evy Larsson, Grönbo, Gun-Britt, Oxmossen, Greta Eliasson, Östergården, Ingrid Karlsson, Nybygget, Rut Karlsson, Herrängen, Ellen Larsson, lärare, Ingalisa Jansson, Fridhem och senare Gräsmossen, Siv Andersson, Kåfalla, Elvy Jansson, Stockhult, Gunborg Karlsson, banvaktstugan, Ketty Oskarsson, Lunda och Vivi Karlsson, Arla.  

Pilkrog skola
Bilden tagen runt 1943 med lärarbostaden i bakgrunden. Övre raden från vänster: småskols- och slöjdläraren Elsa Wallström (1893-1971), Ester Gustavsson (1930-) från Iskarboda, Evy Larsson (1930-) från Grönbo, Kätty Oskarsson (1930-) från Spannarboda, Greta Eliasson (1930-) från Östergården i Spannarboda, Vivi Karlsson (1930-) från Arla i Spannarboda, Elvy Jansson (1930-) från Spannarboäng, ?, ? och folkskoleläraren Folke Erbenius (1911-1981). De yngre tjejerna i andra raden är okända. Tredje raden från vänster: Hans Björkman (1930-) från Grönbo, Börje Gunnarsson (1931-) från Liljedal, Axel Larsson, Kalle Karlsson från Nybygge, Karl-Axel Björkman från Grönbo, Karl-Axel Andersson från Villboda, Axel från Larsbo vid badet i Grönbo, Rolf Larsson, LuntängenKjell Oscarsson, Spannarboda, ? och Klas Björling från Korparbäcken. Nedre raden från vänster Lennart Jansson från Stockhult, Göte Persson, Aspviken, ??, Arild Andersson, Kåfalla, Rolf Arnersson, Kurt Björling, Grönbo, Stellan Stubbe, Hagaberg, Gunnar Larsson, Luntängen och Hans Jansson, Lilla Husbacken.

pilkrog skola 1948Pilkrogs skola 1948 Klass 6 o 7. Bakre raden från vänster Majlis Andersson Iskarboda, Ingrid Karlsson, Grönbo, Astrid Eriksson, Innansjön, Doris Karlsson, Östra Boda, Folke Erbenius med dottern Annsofi, Gunnel Lindberg, Hagalund, Gerd Jonsson, Nybygget, Britt Andersson (Gunnarsson), Liljedal. Främre raden från vänster Åke Lindberg, Hagalund, Göte Persson, Aspviken, Lennart Jansson, Stockhult,Gunnar Larsson, Luntängen, Bengt Karlsson, Pilkrog, Hans Jansson, Lilla Husbacken, Tage Björling, Korparbäcken, Arild Andersson, Kåfalla. Bildkälla: Hans Jansson.

spannarboda sångkör 1934 gunnar hagvall
Den sittande körledaren Gunnar Hagvall omges från vänster av Edvin Karlsson, Märta Forsberg, Ellen Larsson, Gulli Carlsson, Anna Andersson, Stina Jansson, Edit Karlberg, Astrid Andersson, Anna Forsberg, Märta Karlsson, Iris Liljeström, Alice Andersson, Verner Karlsson, Bengt Andersson, Olle Ström och Dan Carlsson, Längst bak fr.v. Stina Larsson, Sven Eriksson, Egon Andersson, Gustav Larsson, Sigge Wistrand och Erik Andersson. Podiet och svartatavlan antyder att bilden är tagen i Pilkrogs skola.

Pilkrog klassfoto 1956 1957
Bildkälla: Suzanne Ranefjord

skolfoto pilkrog
 Billdkälla: Stefan Larsson

pilkrog skrivmaskinkurs
Skrivmaskinskurs i Pilkrog, troligen på 1960-talet. Sittande fr.v. ?, ?, Brita Andersson, Björkebo, Berit Larsson, Luntängen, Ingrid Andersson, Mannes Ica-affär, samt Kjell och Siv Oskarsson, Pilkrog. Stående fr.v. möjligen Ann-Sofie Erbenius, Siv Oskarssons syster Evy Karlsson, gift Carlsson, Gustav Karlsson, Hagalund, ?, möjligen Lennart Jansson, Fänsmossen, Egon Andersson, Djupdalen, Gun-Britt Oskarsson, Lunda, ? och ?. Källa: Håkan Andersson.

Pilkrog
 Odaterat klassfoto. Källa: Håkan Andersson.

pilkrog
Odaterat foto. Källa: Håkan Andersson.

Pilkrog
Odaterat foto. Källa: Håkan Andersson.

Pilkrog
Odaterat foto. Läraren är troligen Karl Klingström. Källa: Håkan Andersson.

pilkrog
Odaterat foto. Källa: Håkan Andersson.

klassträff 1956 pilkrog
Återträff 1956 på Frövi stadshotell. Folkskolläraren och kantorn Erik Johannes Granqvist (1905-1990) från Örebro bodde på Vretalunds skola i Vintrosa 1970. Han var gift med textilläraren Ingeborg Maria Wallenborg (1913-1998), men de skilde sig 1967 (1971). De är föräldrar till den kände krögaren Carl Jan Granqvist (1946-). Efter skilsmässan bodde Carl Jan 1970 med sin mamma i Västergården i Vintrosa. Se bild av Erik Johannes på länken http://runeberg.org/pgnarke/0162.html
Bildkälla ovan: Stefan Larsson.

pilkrog
Folkdansare vid Pilkrog under ledning av läraren Karl Klingström. Flickan längst till vänster är Hildur (1910-1996) från Lilla Husbacken. Bildkälla: Hildurs fotoalbum genom Hans Jansson.

pilkrog
Fortsättningsskolan i Pilkrog 1924. 
Bildkälla: Hildurs fotoalbum genom Hans Jansson.

skolfoto pilkrog 1902
Skolfoto från 1902. Karin Svensson (1891-1972) från Iskarboda/Myren står som nummer sex från höger i andra raden nerifrån. Hennes syster Sigrid (1895-1981) sitter som nummer fem från höger i första raden. Med på bilden är även troligen småskollärarinnan Amanda Larssson och folkskolläraren Karl Klingström. Bild: Kristina Brattfjord, barnbarn till Karin Svensson.