Spannarboda

spannarboda
Foto: 2012-07-28

Spannarboda är en liten ort i Bergslagens skogslandskap utefter länsväg 859 i Lindesbergs kommun i Örebro län som hade sin storhetstid i slutet av 1940-talet innan bilismen tilltog. Då fanns här två ICA-affärer som sålde allt från mat till cyklar, järnvägsstation, bastu, kyrka och praktiskt taget alla invånare hade ännu sin utkomst i Spannarboda. Lantbruk var den dominerande inkomstkällan, men här fanns även skräddare, sömmerska, snickare, sjuksköterska, präst, postkassör, skomakare, banvakt, kantor, stationskarlar, fotograf, banarbetare, handlare, kyrkvaktmästare, lärare och taxichaufförer. Strukturomvandling och ökad bilism bidrog till nya jobb och till pendlingsmöjligheter, främst till Lindesberg och Rockhammar. Detta bidrog i sin tur till minskat tågresande och till indragningen av järnvägsstationen 1968. År 1972 upphörde Klintenbergs affär vid stationen och 1996 "Mannes" affär vid länsvägen. Idag 2013 har nog ingen spannarbodabo sin fullständiga utkomst här. Pendlingsorterna har utökats med Örebro och inköpen görs på köpcentra. Spannarbodas utveckling under 60 år kan på sätt och vis ses som en parallell till den pågående urbaniseringen av det svenska samhället. Idag är det inte byar utan samhällen och städer som omstruktureras, avfolkas eller växer. Oftast är det en eller ett par orter i varje län eller region som växer, medan flertalet övriga orter kämpar för sin överlevnad. Spannarboda finns dock kvar och har nästan lika många hushåll idag som på 1940-talet tack vare uppskattad livsmiljö, samt att det går att pendla till arbete och skola. Med utbyggd modern infrastruktur kan arbetstillfällen spridas och bidra till en mer decentraliserad utveckling så att det går att bo och arbeta över stora delar av landet. Här finns artiklar om bl.a. urbanisering.

Webbplatsen Spannarbodas gårdar innehåller information om ortens gårdar och fastigheter, när de anlades, samt främst om vilka människor som bott där. Husen har en intressant historia efter alla människor och familjer som levat och verkat i dem. Vill Du bidra med information, bilder, korrigera innehåll eller har synpunkter är du välkommen att kontakta anders.andersson@kristinehamn.se, ägare till fastigheten Berga. Du kan även ringa: 070-6816797. Webbplatsdata.


flygbild spannarboda
Närmast på bilden till vänster är Lunda, Arla och Klintenbergs affär.
spannarboda kyrka
Spannarboda klockstapel
Foton: 2013-10-12
spannarboda station
Foto: Hösten 2007
vägporten spannarboda
Foto: September 2013
Foto: 2012-07-28
spannarboda
Foto: 2013-08-06
Spannarboda, flygbild
spannarboda
spannarboda