Zamówienia publiczne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

                                 Informacja

       .................................................................................................................................

Ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.:
"Organizacja usługi żywienia zbiorowego dzieci w Szkole Podstawowej nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy we Wrocławiu".

         

             Ogłoszenie

            SIWZ 2017   

            Załączniki do SIWZ  ..........................................................................................................................
Comments