Zamówienia publiczne

    Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 2019 r.

 .....................................................................................................................


INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

     Informacja

       .....................................................................................................................

Ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.:
"Organizacja usługi żywienia zbiorowego dzieci w Szkole Podstawowej nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy we Wrocławiu".

         

             Ogłoszenie

            SIWZ 2017   

            Załączniki do SIWZ  ..........................................................................................................................
Comments