O szkole


Nasz Patron     
    Nasza szkoła za patrona obrała prof. Stanisława Tołpę (3.11.1901-11.10.1996), wybitnego botanika i torfoznawcę, powszechnie szanowanego i podziwianego w kraju oraz na świecie, na stałe związanego ze środowiskiem wrocławskim. Konkurs na patrona szkoły został ogłoszony i rozstrzygnięty w r.szk. 1995/96. Prof. Tołpa wygrał bezapelacyjnie. Uroczyste nadanie imienia szkole odbyło się 8 maja 1998 roku.
    Kim był Stanisław Tołpa? Od 1946 r.piastował posadę kierownika katedry botaniki Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej (od 1948 r. profesorem), zajmował się pracami dotyczącymi torfowisk i torfów (m.in. otrzymania z nich związków biologicznie czynnych
i ich zastosowania praktycznego), dodatkowo wspólnie z J. Radomskim opublikował kilka podręczników botaniki.
    Został zapamiętany jako człowiek w dobrym zdrowiu, zawsze ciepły, współczujący, zaopatrzony w przyszłość. Doczekał chwili, gdy seria wnikliwych badań przedklinicznych i klinicznych potwierdziła to, co sam dobrze wiedział przynajmniej od lat trzydziestu. Wiedział, że jego Preparat Torfowy Tołpy (PTT) jest absolutnie nieszkodliwy
i doskonale tolerowany przez organizm - potrafi przywrócić sprawność osłabionych narządów, dzięki zdolności pobudzenia własnych obronnych sił ustroju.

    Wydarcie przyrodzie tajemnicy, później zaś walka o uznanie leku, zabrały prof. Tołpie ponad czterdzieści wrocławskich lat.
Były to ciężkie lata, obojętnie, czym się je zważy - czy ogromem pracy i ciągłym naporem cudzego nieszczęścia, czy wyjątkową zapiekłą niechęcią, z jaką odkrycie preparatu spotkało się w naukowym świecie lekarzy i farmakologów. Popierało profesora społeczeństwo, które ma to do siebie, że potrafi bronić się samo.
    Za sprawą zawiści, preparat został przebadany tak gruntownie, jak żaden inny lek w Polsce, nie było ich zresztą wiele. Kimś, kto - poza prof. Tołpą - najlepiej zna dziś właściwości PTT, jest prof. Andrzej Derych, dyrektor instytutu leków w Warszawie. Gdy przed kilku laty minister zdrowia polecił mu organizację i koordynacje wspomnianych badań, wyznał  publicznie w telewizji:
.
"...ze zdecydowanego przeciwnika Preparatu Torfowego stałem się na podstawie dowodów jego zdecydowanym zwolennikiem. Aż kiedyś żona mnie spytała - czy wierzysz w życie pozatołpowe? ..."
    "Ta wielka postać towarzyszyła naszej szkole od dawna. Nie bez znaczenia jest to, że prowadzimy wiele działań związanych
z przyrodą i ekologią"
- powiedziała p. dyr. B. Gałązka w wywiadzie udzielonym "Gazecie Wrocławskiej" z 10 maja 1998r.


Pieśń Szkoły Podstawowej nr 90 we Wrocławiu 


Tutaj zawsze wesoło,

wszyscy uczą się w koło, w naszej szkole,

gdzie króluje śmiech.

W każdy dzień dobrze jest,

gdy zadają nam test,

czy z nauką naprawdę jest źle?

 
Refren
Uczmy się wszyscy w ten radosny czas,
90-tka przecież częścią nas.
A gdy opuścić ją nadejdzie w końcu czas,
Pozostawimy was.
 
Czasem święto wśród nas,
by odpocząć od klas,
zrelaksować się na krótki czas.
Życie tutaj miło płynie
W naszej szkole jak w rodzinie.
Orzechowa z niej słynie od lat.
Refren
Uczmy... 

    Tekst napisały uczennice: Joanna Pardela i Agnieszka Gorgolewska. Po raz pierwszy została wykonana 16 marca 1995r. i od tej pory towarzyszy nam w  uroczystościach szkolnych i apelach, takich jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, apel z okazji Święta Edukacji Narodowej, apele rocznicowe, Pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. Jest śpiewana na zakończenie uroczystości lub apelu, po wyprowadzeniu tarczy szkoły. Podczas śpiewania pieśni szkoły stoimy w pozycji „Spocznij”.
Szkoła Podstawowa Nr 90 we Wrocławiu została powołana do życia 1 września 1991 roku.

Jej siedziba mieści się we Wrocławiu, 
na
ul. Orzechowej 62.

Nasza szkoła w liczbach:

- powierzchnia terenu: 24600 m2

- powierzchnia użytkowa budynków: 4289 m2

- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego: 3660 m2

- powierzchnia bloku sportowego: 908 m2

- liczba izb lekcyjnych: 27
Podstrony (1): Erasmus+