Zajęcia pozalekcyjne

rok szkolny 2018/19
                                    

Klasy I - III    

            koła zainteresowań

               zespoły korekcyjno - kompensacyjne

               zajęcia wyrównawcze

     

Klasy IV - VIII oraz kl. 3G

            koła zainteresowań 

            zajęcia uzupełniające  

            konsultacje

............................................................................................

Zajęcia w ramach Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier 
Centrum Hajdasz

odbywają się w poniedziałki, w godz. 14.00-14.45 oraz 14.55-15.40, 

we wtorki, w godz.14.30-15.15, s.P1,

więcej informacji pod numerem telefonu 501 214 025.
............................................................................................