Zajęcia pozalekcyjne

rok szkolny 2018/19
                                    

Klasy I - III    

            koła zainteresowań

               zespoły korekcyjno - kompensacyjne

               zajęcia wyrównawcze

     

Klasy IV - VIII oraz kl. 3G

            koła zainteresowań 

            zajęcia uzupełniające  

            konsultacje