Zajęcia pozalekcyjne

rok szkolny 2017/18
                                    

Klasy I - III    

            koła zainteresowań

               zespoły korekcyjno - kompensacyjne

               zajęcia uzupełniające

Klasy IV - VII oraz 2G i 3G               zajęcia dla uczniów z zagranicy