Zebrania i konsultacje

..............................................................................

  UWAGA

Zmiana terminu zebrań z rodzicami uczniów klas 4-7 i oddziałów gimnazjalnych.

Spotkania z rodzicami odbędą się we wtorek 12 czerwca o g. 17:00.


Zebrania z rodzicami/konsultacje

Zebrania: sprawy organizacyjne, wybór rad oddziałowych
i przedstawiciela do Rady Rodziców

11.09.2017 r. (kl. IV-VII  i G.)

12.09.2017 r. (kl. I-III i „0”)

Konsultacje

16.10.2017 r. (kl. IV-VII  i G.)

17.10.2017 r. (kl. I-III i „0”)

Zebrania

6.11.2017 r. (kl. IV-VII  i G.)

7.11.2017 r. (kl. I-III i „0”)

Zebrania

18.12.2017 r. (kl. IV-VII i G.)

19.12.2017 r. (kl. I-III)

Zebrania: informacje o ocenach śródrocznych;
podsumowanie pracy w I półroczu

5.02.2018 r. (kl. IV-VII i G.)

6.02.2018 r. (kl. I-III)

Zebrania

19.03.2018 r. (kl. IV-VII i G.)

20.03.2018 r. (kl. I-III)

Zebrania w klasach I-III

wg ustaleń z wychowawcą

Zebrania; informacje o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych w kl. IV-VII i oddziałach gimnazjalnych

14.05.2018 r. (kl. IV-VII i G.)

Zebrania w kl. I-III - informacje o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych w kl. I - III; podsumowanie rocznej pracy

4.06.2018 r. (kl. I-III)

Zebrania w kl. IV-VI - informacje o ustalonych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w kl. IV-VI; podsumowanie rocznej pracy dyd.-wychowawczej

11.06.2018 r. (kl. IV-VII i G.)