Zebrania i konsultacje

Zebrania z rodzicami/konsultacje

Termin

Zebrania: sprawy organizacyjne, wybór rad oddziałowych i przedstawiciela do Rady Rodziców

10.09.2018 r. (kl. IV-VIII, IIIG)

11.09. 2018 r. (kl. I – III)

Konsultacje

15.10.2018 r. (kl. IV-VIII, IIIG)

16.10.2018 r. (kl. I – III)

Zebrania

12.11.2018 r. (kl. IV-VIII, IIIG)

13.11.2018 r. (kl. I – III)

Zebrania

10.12.2018 r. (kl. IV-VIII, IIIG)

11.12.2018 r. (kl. I – III)

Zebrania: informacje o ocenach śródrocznych;

podsumowanie pracy w I okresie

23.01.2019 r. (kl. IV-VIII, IIIG)

22.01.2019 r. (kl. I – III)

Zebrania

18.03.2019 r. (kl. IV-VIII, IIIG)

19.03.2019 r. (kl. I – III)

Zebrania w klasach I-III

wg. ustaleń z wychowawcą

Zebrania: informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w kl. IV-VIII i IIIG

13.05.2019 r.

(kl. IV-VIII, IIIG)

Zebrania w kl. I-III: informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w kl. I-III; podsumowanie rocznej pracy

30.05.2019 r.

(kl. I – III)

Zebrania w kl. IV-VIII i IIIG: informacje o ustalonych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w kl. IV-VIII i IIIG; podsumowanie rocznej pracy dydaktyczno-wychowawczej

10.06.2019 r.

 

     

W klasach VIII w dodatkowym terminie zorganizowane będzie spotkanie w sprawie egzaminu ósmoklasisty.

Termin zebrań z rodzicami dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych ustalany jest przez wychowawców.