Kalendarium roku szkolnego


Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 – Szkoła Podstawowa nr 90 we Wrocławiu

 

I półrocze:     3.09. 2018 r. – 25.01. 2019 r.

II półrocze:   11.02. 2019 r. – 21.06. 2019 r.


Wydarzenie

Termin

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018 r.

Wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego

18.09.2018 r.

Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów kl. IV z matematyki – WCDN

19.09.2018 r.

Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów kl. IV z języka polskiego – WCDN

20.09.2018 r.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

12.10.2018 r.

Pasowanie na ucznia (klasy I)

17.10.2018 r.

Przekazanie sztandaru na 100-lecie Polski Niepodległej

30.10.2018 r.

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

09.11.2018 r.

Pasowanie na starszaka (uroczystość dla grup przedszkolnych)

październik 2018 r.

Organizacja powiatowego etapu dolnośląskiego konkursu zDolny Ślązaczek

datę poda organizator

Dzień Praw Człowieka (kl. VII-VIII i IIIG)

13.12.2018 r.

Szkolne Jasełka – kl. I-III i ,,0’’/Klasowe spotkania świąteczne – kl. IV-VIII, IIIG

21.12.2018 r.

Próbny egzamin gimnazjalny

styczeń 2019 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty

styczeń 2019 r.

Apel podsumowujący I półrocze ,,Nasze sukcesy’’ (kl. I-VIII)

24.01.2019 r.

Przegląd talentów – kl. IIIG, VII-VIII

21.03.2019 r.

Dzień Otwarty Szkoły

marzec 2019 r.

Organizacja III etapu konkursu Wrocławskie krasnale (kl. I-III)

marzec 2019 r.

XVI Wrocławski Konkurs o Tytuł Mistrza Języka Angielskiego

,,English Master’’

w uzgodnieniu z WCDN

Egzamin gimnazjalny

10-12.04.2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

15-17.04.2019 r.

Dzień Ziemi

04.04.2019 r.

XXII Międzyszkolny świetlicowy konkurs wiedzy ekologicznej

,,Przygoda z Ekoludkiem’’

25.04.2019 r.

 

Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów kl. VI z matematyki – WCDN

25.04.2019 r.

Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów kl. VI z języka polskiego – WCDN

26.04.2019 r.

Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów kl. VI z języka obcego –

WDCN

29.04.2019 r.

Uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

30.04.2019 r.

Wewnątrzszkolne Badanie Umiejętności Trzecioklasistów.

14-15. 05.2019 r.

Święto Patrona Szkoły

08.05.2019 r.

Dzień Europejski (kl. VII, VIII, IIIG)

09.05.2019 r.

Festyn Rodzinny

31.05.2019 r.

Dzień Sportu (kl. IV - VIII, IIIG)

31.05.2019 r.

Dzień Sportu (kl. I – III)

03.06.2019 r.

Apel podsumowujący II półrocze ,,Nasze sukcesy’’ (kl. I-VIII)

18.06.2019 r.

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2019 r.
 

Zebrania z rodzicami/konsultacje

Termin

Zebrania: sprawy organizacyjne, wybór rad oddziałowych i przedstawiciela do Rady Rodziców

10.09.2018 r. (kl. IV-VIII, IIIG)

11.09. 2018 r. (kl. I – III)

Konsultacje

15.10.2018 r. (kl. IV-VIII, IIIG)

16.10.2018 r. (kl. I – III)

Zebrania

12.11.2018 r. (kl. IV-VIII, IIIG)

13.11.2018 r. (kl. I – III)

Zebrania

10.12.2018 r. (kl. IV-VIII, IIIG)

11.12.2018 r. (kl. I – III)

Zebrania: informacje o ocenach śródrocznych;

Podsumowanie pracy w I semestrze

23.01.2019 r. (kl. IV-VIII, IIIG)

22.01.2019 r. (kl. I – III)

Zebrania

18.03.2019 r. (kl. IV-VIII, IIIG)

19.03.2019 r. (kl. I – III)

Zebrania w klasach I-III

wg. ustaleń z wychowawcą

Zebrania: informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w kl. IV-VIII i IIIG

13.05.2019 r.

(kl. IV-VIII, IIIG)

Zebrania w kl. I-III: informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w kl. I-III; podsumowanie rocznej pracy

30.05.2019 r.

(kl. I – III)

Zebrania w kl. IV-VIII i IIIG: informacje o ustalonych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w kl. IV-VIII i IIIG; podsumowanie rocznej pracy dydaktyczno-wychowawczej

10.06.2019 r.

 

 

Zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

Klasyfikacja śródroczna

21.01.2019 r.

Klasyfikacja roczna, wyniki promocji uczniów

13.06.2019 r.