Klub Przyjaźni Juniora z Seniorem

Edukacja międzypokoleniowa w ramach działalności

„Klubu Przyjaźni Juniora z Seniorem”.

 

koordynator E. Gawińska

 

               W 2003 roku nasza szkoła zainicjowała współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim poprzez powołanie „Klubu Przyjaźni Juniora z Seniorem”. Od tej pory różnice i podobieństwa między trzema pokoleniami junior – nauczyciel –   senior, stały się doskonałą bazą do organizacji wielorakich kontaktów w niezmiernie przyjaznym klimacie. Wspólne zabawy, ciekawe zajęcia i warsztaty, konkursy, wycieczki oraz świętowanie różnych uroczystości nieustannie sprzyjają wzajemnemu uczeniu się i pożytecznemu „łączeniu pokoleń”.

               Dzięki działalności Klubu realizujemy cenne zadania wychowawcze związane z wyrabianiem u dzieci szacunku wobec osób starszych, rozwijamy wrażliwość na potrzeby innych. A wszyscy wiemy, że o t w a r t o ś ć,   

 t o l e r a n c j a  i  s z a c u n e k  do drugiego człowieka, to postawy i wartości niezbędne w przygotowaniu dzieci do życia w wielokulturowym i wielowymiarowym społeczeństwie.

              Warto podkreślić, iż większość zorganizowanych zadań wynikających ze współpracy naszych uczniów ze słuchaczami UTW była publikowana i omawiana na krajowych konferencjach naukowych, a także na międzynarodowej konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim na temat: „Edukacja międzykulturowa - przełamywanie barier społecznych w szkole”.

  Za współpracę z UTW nasza szkoła została wyróżniona Złotą odznaką Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.

 

              Bogatsi o coraz to nowe doświadczenia i świadomi wszechstronnych zysków wynikających z pracy Klubu mamy zamiar nadal dokładać wszelkich starań, aby most międzypokoleniowy był trwały i ponadczasowy.

 

Opis zajęć:

W ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku

podejmujemy działania mające na celu rozwijanie więzi międzypokoleniowej

- junior, nauczyciel, senior.

Przykłady organizowanych zajęć i realizowanych zadań:

1.   Warsztaty z udziałem Słuchaczy UTW , uczniów i nauczycieli.

·        Nasze autorytety

·        Radość życia dwóch pokoleń

·        Szkoła dawniej i dziś
·        Most międzypokoleniowy – komunikacja i tolerancja

 

2.   Wspólne zabawy integracyjne.

3.   Wzajemne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach UTW (np. Obchody rocznic patriotycznych, Święto Wiosny ) oraz szkolnych(np. Piękna nasza Polska cała, Święto Rodziny)

4.   Spotkania ze świadkami historii (np. Powstanie Warszawskie, Dzieci Afryki), a współcześnie - Sejmik Samorządowy

5.   Organizacja międzypokoleniowych konkursów literackich„ „Przyjaźń Juniora z Seniorem.”, „Moje małe i duże radości teraz i 20, 30, 40…lat temu”

6.   Nauka obsługi komputera - Juniorzy uczą Seniorów

 

 

 

Opis działań:

-         Przygotowanie dziecka do życia w wielokulturowym i wielowymiarowym społeczeństwie.

-         Promowanie takich wartości jak otwartość, tolerancja, szacunek do drugiego człowieka.

-         Wzajemne uczenie się od siebie, wymiana doświadczeń.

-         Nawiązywanie bliższych relacji z ludźmi późnej dorosłości( Emocjonalna wartość spotkań.)

-         Przełamywanie barier społecznych.

-         Wyróżnienie Szkoły za współpracę z UTW Złotą odznaką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Un. Wr.

 

Zajęcia służą:

·          Rozwijaniu kompetencji kulturowych uczniów, otwartości,

·          tolerancji oraz poszanowania praw człowieka w różnych kategoriach wiekowych i społecznych.

·          Rozwijaniu postaw prospołecznych, wrażliwości na

·          potrzeby innych i problemy społeczne.

·         Rozwijaniu umiejętności wyrażania własnego zdania (przemyśleń, refleksji), dzieleniu się wiedzą
       i doświadczeniem na gruncie trzech pokoleń.
 
 
    W bieżącym roku szkolnym 2011/12 nasza szkoła, jako jedna z dziewięciu wrocławskich placówek oświatowych, bierze udział w pilotażowym programie edukacyjnym„Miasto pokoleń”.

   Obecnie problematyka wychowania do starości kształtująca adekwatne postawy wobec tego okresu życia, jest bardzo słabo reprezentowana w programach szkolnych.

Próbą zniwelowania tej luki jest przeprowadzenie zajęć na temat wychowania do starości, których efektem ma być bardziej pozytywne myślenie o starości innych, a w perspektywie  czasu także swojej, przez co proponowane zajęcia można rozumieć jako oddziaływania profilaktyczne.

   Koordynatorami opracowania i wdrażania programu są:

- dr Walentyna Wnuk – Przewodnicząca Wrocławskiej Rady ds. Seniorów, Doradca  Prezydenta Wrocławia ds. Seniorów,         

- mgr Joanna Sinicka – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 90 im. prof. S. Tołpy we Wrocławiu,

- dr Tomasz Frąckowiak – pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego,

- dr Alina Żurek – pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego.

   Liderem odpowiedzialnym za realizację programu w naszej szkole jest mgr Elżbieta Gawińska- koordynator ds. rozwijania działalności Klubu Przyjaźni Juniora z Seniorem. Programem pilotażowym została objęta kl. Vd. Lider wraz z wychowawcą kl. Vd mgr Jadwigą Maciasowicz opracował szkolny plan realizacji programu – harmonogram działań na okres od października 2011 do maja 2012 roku. Z celami programu i sposobami jego realizacji wg ustalonego harmonogramu zostali zapoznani uczniowie, ich rodzice i dziadkowie oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Poza nauczycielami część zajęć w naszej placówce poprowadzą edukatorzy zewnętrzni. Szkoła dysponuje zestawem narzędzi diagnostycznych i ewaluacyjnych, które posłużą do oceny efektywności realizowanych działań. 

 
D Z I A Ł A N I A    K L U B U


Rok szkolny 2017/2018


Seniorzy, Juniorzy i "leniwe ósemki"
Na otwartych zajęciach z kinezjologii gościliśmy Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczniowie z klasy 3d pokazywali Paniom jak wykonywać ćwiczenia. Wspólnie uczyliśmy się jak usprawniać ciało i umysł. W czasie lekcji powstały piękne, kolorowe prace z „leniwych ósemek”. Dziękujemy Paniom za wspólną zabawę.
                                                                                         Prowadząca zajęcia: Ludmiła Musiał


Pierwsza pomoc czyli resuscytacja krążeniowo - oddechowa.


9 maja 2018r. uczniowie klasy III B naszej szkoły gościli Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tematem zajęć była pierwsza pomoc, czyli resuscytacja krążeniowo – oddechowa    i prawidłowe ułożenie ciała osoby nieprzytomnej. Po przypomnieniu numerów telefonów ratunkowych uczniowie prezentowali swoją wiedzę krok po kroku: sprawdzenie czy osoba oddycha, wezwanie karetki pogotowia z podaniem okoliczności i miejsca zdarzenia, wykonanie dwóch wdechów i trzydzieści ucisków kilkakrotnie. Po przerwie dzieci prezentowały na materacach prawidłowe ułożenie ciała osoby nieprzytomnej. Zaproszone Panie także wykonywały  podane ćwiczenia.  Zajęcia były ciekawe i miały na celu przypomnienie wiadomości o udzielaniu I pomocy.

Organizator: Jolanta Wybieralska 
Rękodzieło wraca do mody z wielką mocą i służy pomocą!

    Dnia 16 marca 2018 roku w naszej świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty plastyczne.   Tym razem gościliśmy seniorki Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Sekcji Rękodzieła. Zainspirowani wzorcowymi pracami pań, nasi wychowankowie z kl. 2 a i kl. 2 b  wykonali ozdoby wielkanocne w kształcie jajek, wykorzystując technikę quillingu. Polega ona na układaniu obrazków z rolowanych, wąskich pasków papieru. Dzięki temu po raz kolejny włączyliśmy się w szkolną akcję charytatywną i oddaliśmy nasze prace na Wielkanocny Kiermasz, który odbędzie się 23 marca. Zysk ze sprzedaży świątecznych artykułów zostanie przekazany Wrocławskiemu Hospicjum dla Dzieci. 
     Dziękujemy paniom z Sekcji Rękodzieła oraz naszym wychowankom i zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do naszej szkolnej, szczytnej inicjatywy.                                             
My już wiemy - WARTO POMAGAĆ!. 
                                                                                 Bernadeta Liszka , Elżbieta Gawińska

Walentynkowy czas...

Walentynkowy czas...

Z okazji Walentynek, dnia 14 lutego 2018 r. odbyły się w klasie 0 a warsztaty plastyczne pod hasłem „Walentynki dla chłopaka i dziewczynki”. Seniorki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z dziećmi wykonały przepiękne opaski ozdobione sercami, które swą niezwykłość otrzymały po dodaniu czułek zakończonych sercami, lecz nie byle jakimi, ale błyszczącymi. Dziecięca radość była ogromna. Były również wspólne zabawy oraz rozmowy przy ciasteczkach. W podziękowaniu, dzieci zaśpiewały dla Pań piosenkę, pt.: „Kiedy babcia była mała…”.

Opracowała: Alicja Czartoryska

Świąteczne kolędowanie


Z okresem Bożego Narodzenia wiążę się wiele pięknych tradycji. Jedną z nich jest wspólne śpiewanie kolęd. Nawiązując do tego starego zwyczaju, 20 grudnia w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie uczniów z seniorami – słuchaczami UTW. Dzieci z klas trzecich i czwartych oprócz kolędowania miały okazję zastanowić się  wraz z gośćmi nad istotą i sensem zbliżających się Świąt. Przy wigilijnym stole próbowano odpowiedzieć sobie na pytania:

-        Dlaczego obchodzimy Święta Bożego Narodzenia?

-        Dlaczego Wigilię nazywamy „Gwiazdką”?

-        Czy opłatek służy do opłat i czy zawsze jest biały?

-        Ile kolęd jest na świecie?

-        Dlaczego potraw musi być dwanaście?

-        Dlaczego zostawiamy puste miejsce przy stole?

Najwięcej dyskusji wywołało pytanie: Dlaczego w Święta starym zabawkom może być smutno?

Seniorzy opowiadali dzieciom, jak kiedyś wyglądały przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia i jakimi zabawkami mogły cieszyć się dzieci.

Najbardziej podniosłym punktem spotkania był czas dzielenia się opłatkiem, kiedy to można było darować sobie nawzajem cząstkę dobrego serca i  przyjaznych myśli. 

RADOSNYCH ŚWIĄT!!!

Bernadeta Liszka, Elżbieta Gawińska


Święta tuż, tuż …


Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 5 grudnia w naszej świetlicy odbyły się warsztaty świąteczne. Wychowankowie świetlicy z klas 2a  2b wraz z paniami UTW wykonały piękne, kolorowe kartki świąteczne, aniołki na choinkę i zakładki. Artystyczne wytwory trafiły na szkolny Kiermasz Bożonarodzeniowy. Dochód ze sprzedaży wszystkich artykułów przekazany zostanie Wrocławskiemu 

Hospicjum dla Dzieci.                    

               Z świątecznymi pozdrowieniami autorzy prac i organizatorzy warsztatów – uczniowie, słuchacze UTW oraz wychowawcy świetlicy
Doktor Dolittle  W czwartek 7 grudnia przyszedł do naszej kl.0 „a” p. Zbigniew Piechocki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Swoim ubiorem od razu wzbudził zainteresowanie dzieci, gdyż nikt na co dzień nie chodzi ubrany w czarny cylinder i czarny frak. Dzieci zastanawiały się, kim jest ten elegancko wyglądający Pan. Z uwagą wysłuchały fragmentu książki pt. „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” Hugh Loftinga. Dowiedziały się, że Doktor Dolittle jest jedynym człowiekiem na Ziemi, który zna język zwierząt! I wówczas stało się jasne, że nasz Gość ubrał się tak samo, jak doktor Dolittle! Porozmawialiśmy  o opiece nad zwierzętami domowymi i odpowiedzialności za nie. Było to bardzo 
interesujące spotkanie. Dziękujemy!

 


Staropolskie Andrzejki

  

 Również w tym roku, 29 listopada sala świetlicowa została zamieniona  w „salę wróżb”. Radość z andrzejkowych zabaw i przepowiedni dzieliliśmy tradycyjnie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku i studentkami Uniwersytetu Wrocławskiego. Niezwykłe wróżki przepowiadały dzieciom przyszłość z własnego, szerokiego katalogu wróżb. Dzięki magicznym kubeczkom, kościom i tajemniczym bilecikom, można było się dowiedzieć komu w życiu się powiedzie. Każdy pragnął wywróżyć sobie coś wyjątkowego. Jak zawsze dobrej zabawie towarzyszyło sporo śmiechu i radości. Pomysłów na listopadowe czary było tak wiele, że wesołe zabawy towarzyszyły wychowankom świetlicy  również w godzinach popołudniowych                                       Organizatorzy: goście z Uniwersytetu Wrocławskiego,  Alicja Rataj, Elżbieta Gawińska              .

                                                               

                                                                     


„Życzliwość jest pragnieniem szczęścia drugich"Z okazji zbliżającego się Dnia Życzliwości i Pozdrowień 17.11.2017 r. odbyły się w naszej świetlicy szkolnej warsztaty plastyczne pod hasłem: „Życzliwość jest pragnieniem szczęścia  drugich.” Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku we współpracy z wychowankami świetlicy, wykonali bajeczne kartki z życzeniami, a także ulepili z gliny samoutwardzalnej zawieszki w kształcie serc i ozdobili je kolorowymi  koralikami. Wykonane prace zostaną przekazane podopiecznym  Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci I Ty chcesz mieć przyjaciół wielu? Bądź życzliwy przyjacielu! J 

 Organizatorzy:  Bernadeta Liszka i Elżbieta Gawińska

Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń językowych13 listopada 2017 r. w ramach programu ,,Miasto Pokoleń” panie: Nijola Latosik, Irena Nocula i Krystyna Stolarek z Wrocławskiego Klubu Seniora przeprowadziły na lekcji wychowawczej w klasie 3B (oddział gimnazjalny) zajęcia na temat archaizmów i słownictwa młodzieżowego.

Wzajemne nauczanie w formie zabawy i quizu było wspaniałym doświadczeniem na temat życia i rozwoju języka.

Elżbieta Gawińska, Anna Łabędź


Warsztaty animacyjneDzięki współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku najmłodsze dzieci z kl 0 „b” miały okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez panią Marię Zatorską. Warsztaty animacyjne to wspaniała zabawa dla takich maluchów. Wszystkie dzieci pięknie tańczyły do muzyki, świetnie się bawiły, a uśmiech nie schodził im z twarzy.
MIĘDZYPOKOLENIOWO O RÓŻEWICZU


27 września  2017 r. we Wrocławskim Domu Literatury, w Klubie Proza, odbyło się spotkanie „Gigant Literatury”, poświęcone Tadeuszowi Różewiczowi. Szczególne wydarzenie – w ramach XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki – zorganizowali słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku (inscenizacja została przygotowana przez członków Kręgu Dyskursywnego OKNO, a jej koordynacją zajęły się dr inż. Anna Sokołowska i mgr Teresa Kaufman).

Uczniowie naszej szkoły mieli zaszczyt uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, recytując na scenie Klubu Proza wiersze Tadeusza Różewicza. Dzieci przygotowały  także impresję parateatralną  utworu poetyckiego ,,List do ludożerców ”. W podziękowaniu za współpracę dzieci zostały nagrodzone pięknymi albumami na temat życia i twórczości tego wrocławskiego poety. Wiersze recytowali:

Wojciech Majchrowski kl. VI c

Karolina Ossuch VII a

Jan Chudzik VII a

Urszula Dulak VII a

Anna Rugowska VII a

Rok szkolny 2016/2017


Porozmawiajmy o wakacjach.. :)

19 maja 2017 r. goście z UTW odwiedzili naszą szkołę, by wspólnie z klasami 2f i 3d porozmawiać o zbliżających się wakacjach. Uczniowie przygotowali specjalne walizki, do których spakowali najbardziej potrzebne wakacyjne akcesoria. Znalazły się w nich m.in. stroje kąpielowe, okulary przeciwsłoneczne, kremy do opalania, nakrycia głowy, piłki plażowe. Od razu można  było zauważyć, że dzieciaki zdecydowanie wolą wypoczynek nad wodą. Po wspólnym omówieniu zasad bezpieczeństwa podczas wakacji, nadszedł czas na zadawanie pytań gościom. Dzieci były bardzo ciekawe, jak panie spędzały wakacje, gdy były w ich wieku. Szczególnie zainteresowały ich opowieści o obozach harcerskich, na których pełniło się nocną wartę. Panie z UTW nauczyły także dzieciaki wakacyjnej zabawy, natomiast dzieci przygotowały dla swoich gości wakacyjny test, który został rozwiązany na 100%. Nie zabrakło oczywiście wspólnego śpiewania piosenek o lecie. Spotkanie dostarczyło wiele uśmiechu i radości, zarówno paniom z UTW, jak i małym słuchaczom.

 

                                                                                                              Joanna Doziwska, Elżbieta Gawińska,                                                                                                                  Katarzyna Wójtowicz Jadczak
O sporcie spadochronowym w klasie 4c

25 kwietnia 2017r. w klasie 4c odbyła się lekcja na temat sportów lotniczych. Zajęcia poprowadził pan Łukasz Kaleciński, słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Prowadzący w ciekawy i zajmujący sposób przekazał ł uczniom swoją wiedzę o sporcie spadochronowym, jego historii i współczesności. Do  opowieści wplótł własne przeżycia i doświadczenia z wykonywanych skoków spadochronowych. Było bardzo ciekawie. Szkoda, że tak krótko.

Dziękujemy panie Łukaszu! 
Erasmus+
Dnia 4.04. 2017 zostały przeprowadzone zajęcia otwarte dla grupy nauczycieli  w ramach projektu Erasmus+
W zajęciach uczestniczyli nauczyciele z Włoch, Hiszpanii  i Rumunii oraz przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także  nauczyciele i uczniowie z  naszej szkoły.
Celem zajęć była integracja międzypokoleniowa i międzykulturowa oraz relaksacja poprzez interpretację plastyczną fragmentów obrazu Edgara Degas "Błękitne tancerki".

Po przeprowadzonych zajęciach otrzymałyśmy wiele ciepłych słów uznania, za co wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.
 M. Kalicińska, E. Gawińska.


Gimnastyka dla seniora i juniora

Untitled presentation

Jedno ze spotkań w ramach współpracy naszej szkoły z UTW dotyczyło aktywnego trybu życia. W zajęciach pt. „Gimnastyka dla seniora i juniora” uczestniczyli uczniowie klasy 3 b i cztery słuchaczki z Uniwersytetu. Na zajęciach każdy przypomniał sobie jaką rolę pełni ruchu w codziennym życiu. Zajęcia miały charakter praktyczny, uczestnicy brali udział w rozgrzewce przy muzyce, zabawach sportowo-integracyjnych, rozwijających twórcze myślenie o ruchu, a także ćwiczeniach na celność i koordynację. Tradycje i ozdoby wielkanocne

Tradycje i ozdoby wielkanocnePodróże kształcą

4 kwietnia 2017 r. odbyła się prelekcja dla uczniów z kl. 6d na temat: ”Podróże kształcą” z cyklu: „Podróże -  przyroda, krajobrazy, architektura, ludzie”, prowadzona przez edukatora zewnętrznego  p. Emilię Nowaczyk w ramach projektu „Edukacja do starości. Miasto Pokoleń 2017”. Opowieści pani Emilii przedstawione w bardzo sugestywny sposób wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród uczniów. Można było obejrzeć ciekawe zdjęcia , posłuchać o zwyczajach panujących w różnych krajach. Rozległa wiedza podróżniczki oraz sposób przekazu zachwycił wszystkich.                                          

Pani Emilii bardzo dziękujemy i życzymy kolejnych udanych podróży po świecie.

                                                                          Uczniowie, p. Agnieszka Zabojszcza , p. Elżbieta GawińskaWiosna, ach to ty ….

Wiosna, ach to ty...

    20 marca uczniowie klasy VI a, VI c i VI d - w ramach kółka polonistycznego prowadzonego przez p. Agnieszkę  Zabojszczę - przygotowali przedstawienie dla Słuchaczy UTW z okazji uroczystych obchodów Dnia Wiosny. Dzieci wystąpiły w sztuce pod tytułem W krainie bogów greckich, czyli jak powstały pory roku, którą napisały - wg własnego pomysłu - na podstawie mitu o Demeter i Korze. Do tekstu wierszowanego wykorzystały melodie współczesnych piosenek np. Stokrotka , Laleczka. Piosenkę Laleczka zaśpiewała Karolina Ossuch, a zatańczyła do tego utworu Wiktoria Dudzik. Poza tym w przedstawieniu wzięły udział: Joanna Kawęcka, Anna Rugowska, Gabriela Żmudzińska, Marta Pichur, Emilia Orfin, Alicja Matuła - w scenografii uczennice wspomogły koleżanki z klasy VI d- Daria Chorowska, Diana Butkowska, Nadia Karnas.

                                            Organizatorzy: p. Agnieszka Zabojszcza, p. Elżbieta Gawińska
Wiosna...

Wiosna...15.03.2017 r. szkolną świetlicę odwiedzili goście z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z okazji zbliżającej się wiosny wychowankowie świetlicy oraz słuchacze UTW postanowili wspólnie wykonać wiosenne kwiaty.
W niezmiernie miłej i przyjaznej atmosferze powstawały piękne kolorowe kwiaty.
Dzieci bardzo zaangażowały się we wspólną aktywność z seniorami. Manipulując materiałem plastycznym nie rezygnowały z kontaktu słownego, a gdy napotkały trudności śmiało prosiły o pomoc.
Na zakończenie wspólnego przedsięwzięcia dokonano ważnego podsumowania : "Wiosna zawitała do sali"


Jasełka

Jasełka

22 grudnia 2016 r. klasy 2f i 3d świętowały Wigilię wspólnie ze słuchaczami z UTW. Na początku spotkania, uczestnicy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Na stołach pojawiły się tradycyjne wigilijne potrawy m.in. pierogi z kapustą i grzybami, barszcz z uszkami oraz ryba. Nie zabrakło również wspólnego kolędowania. Spotkanie zostało uatrakcyjnione poprzez opowieści gości o tym, jak obchodzono dawniej święta Bożego Narodzenia. Dzieci dowiedziały się co to jest podłaźnik, zawieszany pod sufitem. Po spotkaniu wigilijnym, odbyły się uroczyste Jasełka.

                                                                                  Joanna Doziwska, Elżbieta Gawińska,                                                                                                                  Katarzyna Wójtowicz JadczakTradycje adwentowe i Świąt Bożego Narodzenia


Dzięki gościom z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w klasie 3e, znaczenie i przebieg okresu przed Świętami Bożego Narodzenia nabrał szczególnego znaczenia. Uczniowie dowiedzieli się o tradycjach świątecznych, znaczeniu symboli i potraw, wysłuchali Legendy o Mikołaju.  Szczególnie przyjemne, okazało się zdobienie kolorowym lukrem pierniczków, a ich zapach towarzyszył nam jeszcze długo.

Dzień Babci i Dziadka.

20 stycznia 2017 gościliśmy w szkole słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zostali zaproszeni przez uczniów i wychowawcę klasy 3 b. Tego dnia dzieci składały życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom. W szkolnej stołówce zebrało się ponad 50 gości. Był koncert fletowy, inscenizacja, recytacje i taniec.

Rodzice zadbali o pyszny poczęstunek, a uczniowie o własnoręcznie wykonane prezenty. Dzień obfitował w wiele wzruszeń i pozytywnych emocji.

 

                                           Wychowawczyni - Wioletta Marciniak


Tam, gdzie zimują bociany

Tam, gdzie zimują bociany

13 grudnia  w naszej szkole p. Emilia Nowaczyk – słuchaczka UTW  , członek Wrocławskiego Centrum Seniora oraz realizatorka  projektu Miasto pokoleń. Edukacja do starości – przygotowała dla naszych uczniów z klasy VI d prelekcję pt. ,, Tam, gdzie zimują bociany”. Było to już drugie spotkanie poświęcone  tematyce dzikich zwierząt żyjących w Afryce.                  

Tym razem pani Emilia opowiadała o afrykańskich ptakach. Nie zapomniała także wspomnieć przy okazji o życiu i zwyczajach Masajów. Bardzo ciekawe opowieści p. Emilia okrasiła zdjęciami z prywatnej kolekcji. Zdjęcia te oczarowały bliskością obserwowanych zwierząt, zaskakującymi kadrami.

Po prelekcji dzieci mogły zadawać p. Emilii pytania dotyczącej jej podróży po Afryce, na które rozmówczyni chętnie i cierpliwie odpowiadała.Andrzejki

Andrzejki

29.11.2016 r. naszą świetlicę szkolną odwiedzili goście z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz studentki z Uniwersytetu Wrocławskiego, by wspólnie z dziećmi świętować Andrzejki. Wyjątkowe spotkanie trzech pokoleń, rozpoczęło się od zapoznania uczniów z tradycjami związanymi ze świętem. Nie mogło zabraknąć wróżek, które przepowiadały dzieciom, co ich czeka w przyszłości. Największym zainteresowaniem cieszyły się wróżby związane z poznaniem imienia przyszłej żony lub męża. Dzieci mogły dowiedzieć się także jaki zawód będą wykonywały kiedy dorosną. Wróżby andrzejkowe wprawiły wszystkich w doskonały nastrój. Ciekawe czy któraś z przepowiedni się spełni?            E. Gawińska          A. Dzikowska                   D. Mocydlarz          K. Przespolewska
Dzień międzypokoleniowy w Hali Stulecia

Dzień międzypokoleniowy w Hali Stulecia

Dnia 15 listopada 2016 uczniowie klas VI a, VI c i VI d  uczestniczyli w panelu dyskusyjnym na temat realizacji Programu ,, Miasto Pokoleń ”- edukacja społeczna na temat osób starszych i procesu starzenia się.

W Centrum Kongresowym Hali Stulecia w forum podsumowującym projekt wzięli udział pracownicy placówek oświatowych, przedstawiciele środowisk uczniowskich, rodziców, babć i dziadków, pracownicy Departamentu Edukacji UM Wrocławia oraz przedstawiciele organizacji senioralnych m.in. WRS, UTW.

Prezentacji  idei ,, Miasta Pokoleń” dokonała dr Walentyna Wnuk- doradca Miasta Wrocławia ds. osób starszych wraz z koordynatorką Programu naszą panią dyrektor Joanną Sinicką.

Po prezentacji wspólnie dyskutowano nad szansami i możliwościami dialogu międzypokoleniowego.

Nasi uczniowie wzięli również udział w warsztatach prowadzonych przez Seniorów oraz pracowników Muzeum Pana Tadeusza. Były to: warsztaty projektowania(Potnij, wytnij, ułóż), warsztaty szydełkowania i ,,robienia na drutach ”( Przyszywana babcia ),warsztaty wykonywania ozdób kwiatowych i warsztaty kaligrafii. Na wszystkich czekał także słodki poczęstunek.

                                                        Opiekunowie

                                                            Elżbieta Gawińska

                                                           Agnieszka Zabojszcza„Gdy życzliwym zawsze będziesz, to przyjaciół wnet zdobędziesz”
           Pod takim hasłem 9.11.2016 r. w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty plastyczne z udziałem słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zbliżający się Dzień Życzliwości stał się okazją do wykonania przez uczniów i seniorów kolorowych zakładek z pozdrowieniami dla podopiecznych Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Przychylne nastawienie do świata, uśmiech, miłe słowo i przyjazny gest potrafią każdego wprowadzić w dobry nastrój oraz sprawić, że wszystkim wokół żyje się przyjemniej.

                  Organizatorzy spotkania: Bernadeta Liszka, Elżbieta Gawińska, Anna Dzikowska

Kiedy pszczoły idą spać?

 Pod tym tematem w październiku 2016 r. odbyły się zajęcia otwarte w klasie II b z udziałem członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, rodziców i dziadków. Uczniowie i zaproszeni goście zostali zapoznani przez panią Jolantę Wybieralską z życiem pszczół i ich roli w życiu człowieka. Oglądali ul przywieziony z pasieki, ramki z węzą, przetopiony wosk pszczeli, propolis suchy i płynny, pyłek kwiatowy  i bogatą ofertę wielu odmian miodu. W czasie zajęć uczniowie zaprezentowali piosenkę ,,My jesteśmy pszczółki małe” połączoną z ruchem. Uczniowie i zaproszeni goście samodzielnie wykonywali świece z wosku pszczelego. Pod koniec zajęć odbyła się słodka degustacja kanapek z masłem i miodem. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów i dorosłych, i z pewnością poszerzyły wiedzę o tak małych, ale pożytecznych owadach.

Opracowała Jolanta Wybieralska


2015/2016

Przyroda, krajobrazy, architektura, ludzie...

Dnia 15.06.2016 roku odbyła się prelekcja dla uczniów z kl. 5 d na temat : „Tam, gdzie zimują bociany”, prowadzona przez edukatora zewnętrznego panią Emilię Nowaczyk w ramach programu edukacji społecznej na temat osób starszych i procesu starzenia się „Miasto pokoleń”.

        To już po raz kolejny pani  Emilia zachwyciła uczniów swoimi wspomnieniami z odbytej podróży po Afryce. Dzieci obejrzały zdjęcia zwierząt afrykańskich w ich naturalnym środowisku, wysłuchały ciekawostek i anegdot związanych z poznawaniem dalekiego kontynentu. Tematyka spotkania wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród dzieci, które w trakcie prezentacji zadawały pani Emilii szereg pytań.

        Na zakończenie prezentacji uczniowie wręczyli pani Emilii PODZIĘKOWANIE dla Słuchaczy UTW za całoroczną współpracę ze szkołą.

                                                                                                                             Agnieszka Zabojszcza

                                                                                                                                                                Elżbieta Gawińska


Muzyczny wehikuł czasu

25 maja 2016 r. uczniowie klas: 1 f, 2 d i 2 e po raz drugi gościli w naszej szkole słuchaczy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie obfitowało we wspólne zabawy, śpiewy i pełne wspomnień opowieści. Tym razem nasi gości opowiedzieli o tym, jak dawniej spędzano wakacje.  Między trzema pokoleniami nawiązała się fantastyczna nić porozumienia.

                                                                              Wychowawcy: Elżbieta Gawińska, Kamila Knysak,

                                                                                     Joanna Stężały, Katarzyna Wójtowicz- Jadczak
Tolerancja międzypokoleniowa

20 maja 2016

 Dnia 5.05.2016 r. w ramach programu edukacji społecznej na temat osób starszych i procesu starzenia się  „ Miasto pokoleń” odbyło się spotkanie edukatora zewnętrznego p. Wandy Paszke z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z uczniami kl. VIc. Celem lekcji wychowawczej było promowanie wśród uczniów najistotniejszych, ogólnoludzkich wartości prospołecznych m.in.: tolerancji, szacunku, integracji, wzajemnej i bezinteresownej pomocy oraz łączności międzypokoleniowej. Pani Wanda zaprosiła obecnych do dyskusji na  temat opowiedzianych historyjek, ukazujących relacje między przedstawicielami młodszego i starszego pokolenia. Wymieniono również spostrzeżenia dotyczące różnic językowych między osobami starszymi  a młodzieżą. Podczas warsztatów uczniowie bardzo chętnie dzielili się własnymi  przemyśleniami związanymi z zachowaniem ludzi młodych względem seniorów. To była prawdziwa psychoedukacja wobec empatii dla ludzi starszych.

                                                                                                                       Jacek Świdurski, Elżbieta GawińskaZgadnij, co nas łączy?


lekcja w 2e

Dnia 27 kwietnia uczniowie kl.2e mieli przyjemność uczestniczyć w zajęciach z babcią Ewą, babcią Reginą i dziadkiem Leonem. Temat spotkania brzmiał " Polskie obyczaje i tradycje nośnikami tożsamości narodowej". Babcia Ewa opowiedziała o roli dziadków w przekazywaniu tradycji, dziadek Leon w ramach  bloku "Wrocław Stolicą Kultury 2016 " odczytał wrocławską legendę o tancerkach zaklętych w kamień, a babcia Regina uczyła nas wić wianki z ziół. Rozmawialiśmy o ekologii, wycinaliśmy serwetki, współzawodniczyliśmy w konkurencjach grupowych.

Bardzo dziękujemy Pani Reginie Rogalskiej i Państwu Ewie i Leonowi Rapaczom za upominki, poświęcony czas i przekazaną wiedzę.


Marzenia wiosenne 

Arteteriapia UTW

Dnia 14.04.2016 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach zajęć z arteterapii z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nauczycielami naszej szkoły.

Temat spotkania: „Marzenia wiosenne.” Było miło i refleksyjnie. Tekst „ Żyj długo, zdrowo i szczęśliwie” na podstawie książki D. Buethnera „ Niebieskie strefy.  9 lekcji długowieczności od ludzi żyjących najdłużej” był tłem do wykonania prac plastycznych.  Wprowadziliśmy także podczas zajęć elementy choreoterapii.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie.

M.Kalicińska , E. Gawińska.Ruch odpowiednio dobrany ... 

Gimnastyka korekcyjna UTW

Dnia 16 marca 2016 roku gościliśmy w naszej szkole panią Jadwigę Jenczelewską  edukatora zewnętrznego z ramienia UTW , która w ramach programu „Miasto pokoleń” przeprowadziła z dziećmi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. W zajęciach o tematyce  ”Kształtowanie prawidłowej postawy ciała poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń fizycznych” wzięli udział uczniowie z kl. 2 b i 3 b wraz z nauczycielem wychowania fizycznego panem Tomaszem Podżorskim. Podczas ćwiczeń uczniowie dowiedzieli się  dlaczego prawidłowa postawa ciała jest tak ważna dla człowieka oraz jak przeciwdziałać niektórym wadom postawy.
Piosenka łączy pokolenia

23 marca 2016

11 marca naszą szkołę odwiedzili goście z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczniowie klas I f, II d i II e wraz z wychowawcami przygotowali specjalnie dla nich "Muzyczny Wehikuł Czasu". Przy imitacji ogniska, dźwiękach gitary i piosenkach z dawnych lat, można było poczuć się jak na prawdziwej harcerskiej biesiadzie. Oprócz wspólnego śpiewania, nie zabrakło również integracyjnych zabaw ruchowych i opowieści pełnych wspomnień.  Dzieci dowiedziały się  jak dawniej wyglądała szkoła, jakie były zabawki i stroje. Spotkanie przebiegało w niezwykle przyjaznej  atmosferze i okazało się wspaniałym łącznikiem pokoleń i prawdziwą lekcją szacunku do drugiego człowieka.

Elżbieta Gawińska

                                                                       Kamila Knysak

                                                                       Joanna Stężały

                                                                       Katarzyna Wójtowicz- Jadczak


Jaj przepięknie malowanych,

Świąt słonecznie roześmianych!!!

23 marca 2016

Takie życzenia składali sobie 9 marca 2016 r. uczestnicy warsztatów wielkanocnych - goście z UTW, dzieci z kółka plastyczno - technicznego, uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej i nauczyciele. Po raz kolejny dzięki talentom pań z Sekcji Rękodzieła w trakcie warsztatów powstało wiele pięknych, kolorowych pisanek i kartek świątecznych.

W szkole zapanowała miła atmosfera przedświątecznych przygotowań.

 Wykonane ozdoby zostaną oddane na szkolny kiermasz wielkanocny, a dochód z ich sprzedaży będzie przekazany podopiecznym Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

Z Wielkanocnymi pozdrowieniami organizatorzy:

Bernadeta Liszka

Elżbieta Gawińska


,,Choinka".


20 stycznia 2016 roku w bibliotece multimedialnej Grafit odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dzieci z koła teatralnego klas 4-6 wraz z p. K.Janowicz zaprezentowały seniorom swoje przedstawienie pt. ,,Choinka". Uczniowie klasy 1 f pod opieką p. J. Stężały zaśpiewali kolędy. Z okazji Dnia Babci i Dziadka wręczono seniorom upominki przygotowane przez P. E.Gawlińską. Wszyscy bardzo dobrze się bawili!
Dziękujemy seniorom za słodki poczęstunekDzień Babci i Dziadka w świetlicy szkolnej.

Kocham Babcię i Dziadka, zrobię im pięknego kwiatka.

  ***

Kocham moją Babcię, kocham mego Dziadka

A jak im o tym powiedzieć?

 Może im zaśpiewać, wtedy będą wiedzieć.


          Zbliżające się Święta Babci i Dziadka uczciliśmy 19.01.2016 r. Dzieci, wraz z zaproszonymi do naszej świetlicy Słuchaczami z UTW, wykonały piękne, kolorowe  kwiaty techniką origami. Wspólnie spędzany czas wypełniony był śpiewem i wesołą muzyką.  Uczniowie z  klasy 1 b chętnie odpowiadali na pytanie swojej wychowawczyni : 

Za co kochasz i podziwiasz swoją babcię i swojego dziadka?

          Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku i refleksyjnych rozmów przy kawie i herbacie. Na zakończenie miłego spotkania, dzieci obdarowały gości „ Serduszkowym upominkiem” i pysznymi babeczkami upieczonymi przez p. Bernadetę Liszkę.

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy słodkiego, miłego życia!!!   J

                                                   Wych. świetlicy: Bernadeta Liszka

                                                                                 Elżbieta Gawińska

                                                   Wych. kl. 1b: Jolanta Wybieralska


Przedświąteczne spotkanie na Warsztatach Sztuki.


Dnia 10 grudnia 2015 roku, na zajęciach Warsztatów Sztuki, spotkali się uczniowie klas pierwszych i Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Starsi i młodsi wykonywali piękne świeczniki wykorzystując płyty CD, różnorodne materiały plastyczne i własną fantazję. Następnie mali uczniowie, z pomocą wolontariuszek z klasy 5c, uczyli Panie wykonywania papierowych gwiazdek. Wszystkim udzielił się świąteczny nastrój. Świeczniki i gwiazdki zostały przekazane na Szkolny Kiermasz Świąteczny.

                                                                                     Prowadząca zajęcia: mgr Ludmiła MusiałNim zabłyśnie pierwsza gwiazdka…

         Dnia 9 grudnia 2015 roku po raz kolejny zorganizowaliśmy warsztaty bożonarodzeniowe  w świetlicy szkolnej. Tym razem panie z Sekcji Rękodzieła rozwinęły dosłownie i w przenośni swoje „nici serdeczności i radosnego porozumienia” w stronę juniorów, aby wspólnie stworzyć powabne Aniołki ze śnieżnobiałego kordonka i srebrnej wstążki. Wykonane ozdoby choinkowe zostały przekazane do sprzedaży na szkolnym kiermaszu charytatywnym, z którego pozyskane pieniążki  otrzymają podopieczni Fundacji  „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”. Dzięki szczodrości pań z UTW do sprzedaży zostały włączone także przeróżne ozdoby wykonane przez Seniorów. Jesteśmy przekonani, że staną się one dla innych źródłem radości i nadziei.

           Uczniom i Słuchaczom z UTW serdecznie dziękujemy. :)

                                                                 Bernadeta Liszka

                                                                 Elżbieta Gawińska


Andrzejkowe  Czary - Mary

27  listopada 2015

     Tradycyjnie w naszej świetlicy bawiliśmy się wraz ze Słuchaczami  UTW we wróżenie. Różnorodne zabawy andrzejkowe pozwoliły seniorom i chętnym dzieciom wczuć się w rolę wróżek i wróżbitów. Wszyscy wróżyliśmy sobie z nadzieją, że św. Andrzej nam ukaże, co nam los przyniesie w darze. Dzień ten dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń i przeżyć.

Niechby nam się sprawdziło to, co kiedyś wymarzyło!!!

Organizatorzy zabawy: 

      Słuchacze UTW   

                                                                                                                                                            Bernadeta Liszka

                                                                                                                                                               Anna Dzikowska  

                                                                                                                                                              Elżbieta Gawińska
Warsztaty plastyczne w świetlicy szkolnej „Od życzliwości do radości.”

21 listopada Dniem Życzliwości i Pozdrowień

  Nie przegapmy takiej chwil

  Bądźmy wszyscy bardzo mili!

Współpraca Klubu Przyjaźni Juniora z Seniorem w roku szkolnym 2015-16 rozpoczęła się od spotkania reprezentantów dwóch pokoleń na warsztatach plastycznych pod hasłem:„Od życzliwości do radości.”

         Z okazji zbliżającego się Dnia Życzliwości i Pozdrowień uczestnicy spotkania w dniu 18 listopada postanowili wspólnie wykonać kolorowe kartki z pozdrowieniami dla chorych dzieci z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. W niezmiernie miłej atmosferze powstało ponad 40 kartek, które w dwa dni później ucieszyły dzieci borykające się z problemami zdrowotnym. Nie było to trudne zadanie, bo przecież w naszej szkole „Każdy uczeń, każdy skrzat z życzliwością za pan brat”. My już wiemy, że pomaganie innym może dawać radość.

        Serdecznie dziękujemy wszystkim życzliwym autorom prac plastycznych i uczniom ze szkolnego wolontariatu za zaangażowanie się w tę szlachetną akcję i dzielimy się przesłaniem:                              

  „ Niechaj nie tylko w Dzień Życzliwości życzliwość w naszych sercach gości.”

                                                 Organizatorzy warsztatów: Bernadeta Liszka  

                                                                                                  Elżbieta GawińskaFestiwal chleba

27 maja klasa 1e przygotowała festiwal chleba, którego gościem honorowym była pani Maria Tyecka z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dzieci wraz z rodzicami i wychowawcą przygotowały stół, który uginał się od różnego rodzaju pieczywa, a także wszelkich smarowideł, dodatków oraz innych pysznych rzeczy, które wspaniale smakują na chlebie.

Uczniowie przygotowali małą prezentację do wiersza Władysława Bełzy „Abecadło o chlebie”. Ubrani specjalnie na to wydarzenie prezentowali wszystkim przybyłym klasom pieczywo, które udało im się wyeksponować na stole. A było tego naprawdę dużo – m.in. chleb mazowiecki, chleb żytni, orkiszowy, ze słonecznikiem, z ziarnami, bułki, rogale. Odwiedzający festiwal uczniowie mogli to wszystkiego spróbować i przekonać się, jak różnorodne nie tylko w wyglądzie, ale i w smaku może być pieczywo.

Nasz gość pani Maria Tylecka raczyła nas opowieściami związanymi z pieczywem oraz swoim barwnym życiem.

Festiwal był dla uczniów bardzo cenny z punktu widzenia edukacyjnego. Oprócz wiedzy związanej z tradycją chleba i z procesem jego powstawania, z rodzajami pieczywa, mogli także czynnie uczestniczyć w organizacji tego dnia, wpłynąć na jego ostateczny kształt.

Wychowawczyni: Kamila KnysakARTETERAPIA – 14. 05.2015

Dnia 14. 05. 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie: Arteterapia dla dorosłych.

 W zajęciach uczestniczyły przedstawicielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz nauczyciele z naszej szkoły. Temat spotkania „Drzewo  poruszył nasze emocje. Okazało się, że  drzewo może być symbolem, który wywołał wiele bardzo ciekawych wspomnień.

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie.

 

                                                                                  M. Kalicińska


CZAS NA … PISANKI 2015


 Warsztaty plastyczne „Tradycje Świąt Wielkanocnych” zorganizowane  dnia  26 marca stały się kolejną okazją do spotkania  naszych uczniów z Seniorami. Tym razem w zajęciach z Paniami z Sekcji Rękodzieła z UTW wzięli udział uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej. Wspólne ozdabianie styropianowych jajek z wykorzystaniem  wełny, wstążek i kolorowych cekinów wprowadziło wszystkich w świąteczny klimat pełen radości i satysfakcji ze wspólnego tworzenia. Dzieci wykazały się dużą inwencją twórczą i kreatywnością. Zajęcia dodatkowo wzbogacone zostały o swobodne rozmowy dotyczące tradycji wielkanocnych. Piękne pisanki staną się ozdobą świątecznych stołów, a kilka z nich zostanie przekazanych na szkolny kiermasz charytatywny.

     Dziękujemy Paniom za poświęcony nam czas i uroczą inspirację do twórczego działania.

                                                         Radosnych  Świąt Wielkanocnych!

                                                                                                                               Elżbieta Gawińska
Wiosna 2015

23.03.2015 r. uczniowie szkolnego kółka teatralnego klas IV- VI wystąpili na scenie auli Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach uroczystych obchodów Dnia Wiosny. Dzieci przygotowały program artystyczny pt.,, Na tropach wiosny”. W podzięce słuchacze UTW obdarowali małych aktorów  słodkimi upominkami i długimi oklaskami.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie mieli okazję obejrzeć wystawę ozdób wielkanocnych wykonanych przez panie z sekcji rękodzieła. To był dzień pełen wrażeń.Opowieści  o  Afryce…


5 marca 2015r. w klasie 4c gościliśmy przedstawicielkę Uniwersytetu Trzeciego Wieku- Panią Emilię Nowaczyk. Tematem spotkania były wrażenia z podróży po Afryce. Uczniowie dowiedzieli się, jakie zwierzęta zamieszkują Czarny Ląd, jakie są ich zwyczaje oraz w jaki sposób można bezpiecznie podróżować po kontynencie afrykańskim. Spotkanie wywołało dużo emocji wśród uczniów i rozbudziło ciekawość świata.


 


Dzieli nas język, łączą emocje i wartości…


   26.02.2015 r. na lekcję z języka polskiego p. Jadwigi Maciasowicz w kl. Vb zaprosiliśmy słuchaczki z UTW. Pani Wanda Paszke w przystępnej formie aktywizującej uczniów, przedstawiła zagadnienie „Dzieli nas język, łączą uczucia i wartości”.

  Młodzi ludzie, tak samo jak ludzie dojrzali, kierują się w życiu podobnymi emocjami, uczuciami, normami i wartościami. W toku dyskusji wyłoniono zestaw istotnych „cennych” aspektów życia, jak również zachowań i umiejętności ważnych z punktu widzenia realizacji potrzeb.

  Uczniowie zgodnie doszli do wniosku, iż należy pracować nad sobą, prezentować postawę zrozumienia, szacunku i tolerancji wobec innych, a szczególnie osób starszych.

                                                                                 Organizatorzy: J. Maciasowicz, E. Gawińska


 "U Babci jak słodko... - dekorujemy ciasteczka" 
Warsztaty w świetlicy szkolnej.

       U Babci zawsze można znaleźć pocieszenie, radę i coś pysznego… Najczęściej, jak mówi piosenka  „ U Babci jest słodko, świat pachnie szarlotką”. Tym razem 16.01.2015 roku w naszej świetlicy pięknie pachniało ciasteczkami. Z okazji Dnia Babci i Dziadka zaprosiliśmy nasze znajome Słuchaczki z UTW na wspólne dekorowanie ciasteczek z domowego wypieku p. Bernadety Liszki- wychowawcy świetlicy. Na to spotkanie pełne serdeczności i uśmiechu p. Bernadeta przygotowała także różnorodne kolorowe produkty do ozdabiania ciastek. Dekorowanie słodkości  upłynęło w miłej atmosferze.                

  Dzień Babci i Dziadka to niezwykły dzień. Wspólne świętowanie jest okazją do zacieśniania więzi najmłodszych z seniorami, uczy wrażliwości, wdzięczności i szacunku wobec starszych.  Po zakończeniu pracy, pełni pozytywnych wrażeń, wszyscy degustowali pięknie przystrojone ciasteczka. Nie brakło długich rozmów na  interesujące tematy. Sporo radości w spotkanie wprowadziły wspólne zabawy z p. Marią przy rytmicznej muzyce i piosenkach dla Babć i Dziadków.  Nasi uczniowie złożyli Seniorkom życzenia i obdarowali gości słodkimi  prezentami. Nie obyło się bez mocnych uścisków i obopólnej radości.

                                                                                         Organizatorzy: Bernadeta Liszka , Elżbieta GawińskaSpotkanie opłatkowe.

Jest taki dzień , gdy jesteśmy wszyscy razem .                                 

 Dzień, piękny dzień, dziś  nam rok go składa  w darze 

Niebo - ziemi, niebu - ziemia ,                                                                                     Wszyscy - wszystkim ślą życzenia.

 

                  Przedświąteczny czas obfituje w spotkania opłatkowe. Dnia 16 grudnia 2014 roku                  z radością przyjęliśmy zaproszenie do Filharmonii Wrocławskiej na SPOTKANIE OPŁATKOWE zorganizowane przez współpracujący z naszą  szkołą Uniwersytet Trzeciego Wieku mający swoją siedzibę w Uniwersytecie Wrocławskim. Wszyscy zebrani mogli wysłuchać świątecznych życzeń płynących ze sceny oraz podziwiać muzyczne talenty występujących na scenie artystów kilku pokoleń. Na zakończenie koncertu cała widownia włączyła się do wspólnego kolędowania.

Dziękujemy organizatorom za gościnność , życzenia i wprowadzenie w uroczy, świąteczny nastrój.    

                                                                                                                           Elżbieta Gawińska               

 


Warsztaty bożonarodzeniowe „ Świąteczne ozdoby”

    11 grudnia 2014 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty bożonarodzeniowe dla uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej. Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przy dźwiękach ulubionych kolęd, uczyły dzieci jak zrobić oryginalne bombki ze styropianowych kulek i kolorowych wstążeczek. Samodzielnie wykonane bombki  mogą pięknie prezentować się nie tylko w stroikach na wigilijnym stole i na świątecznych drzewkach, ale także mogą być dobrym pomysłem na świąteczny prezent dla rodziny i przyjaciół. Zawsze wszelkie dekoracje świąteczne tworzą uroczy nastrój                           i magiczną atmosferę związaną z Bożym Narodzeniem.

    Kilka wykonanych przez siebie bombek uczniowie przeznaczyli do sprzedaży na szkolnym kiermaszu charytatywnym, z którego pieniążki  zostaną przekazane podopiecznym Fundacji  „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”. Dodatkowo panie z Sekcji  Rękodzieła przyniosły na kiermasz różnorodne, własnoręcznie wykonane ozdoby.

    Wszystkim Seniorom bardzo, bardzo dziękujemy za wsparcie!

                                                                                                                                            Elżbieta GawińskaAndrzejki 2014

 Od północy wiatr wieje, coś się staje, coś się dzieje.

 Święty Andrzeju daj znać, co się z nami będzie dziać


Dnia  28 listopada  w naszej świetlicy został zorganizowany „Dzień wróżb andrzejkowych”.     

  Jak tradycja każe, tuż przed imieninami Andrzeja, można było oderwać się na jakiś czas od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.

   W myśl staremu, ludowemu zwyczajowi, panie      z Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz                      z wychowawcami świetlicy p. Elżbietą Gawińską    i p. Mirosławą Kalicińską przygotowały szereg wróżb dla dzieci uczęszczających do świetlicy. Słuchanie przepowiedni na temat przyszłości sprawiało dzieciom ogromną frajdę. Wspólnej zabawie towarzyszył nastrój tajemniczości i radosnego oczekiwaniaNa Dzień Życzliwości niech radość w nas zagości :)

   21 listopada został uznany Światowym Dniem Życzliwości i Pozdrowień. Już od wielu lat towarzyszy mu idea promowania życzliwości i zachęcanie do sprawiania innym dobrych uczynków. Z myślą o tym dniu organizujemy w naszej szkole cykl różnego rodzaju działań. Wszelkie akcje charytatywne  uczą naszych uczniów wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, rozwijają empatię, kształtują pozytywną postawę wobec chorych i cierpiących.

   Z myślą o chorych dzieciach, 5 listopada odbyły się w świetlicy szkolnej warsztaty plastyczne pod hasłem: „Na Dzień Życzliwości niech radość w nas zagości”.

   Do udziału w warsztatach zaprosiliśmy słuchaczki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas zajęć, seniorzy we współpracy z naszymi wychowankami, wykonali piękne, kolorowe kartki z pozdrowieniami dla podopiecznych Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”. Mamy nadzieję, że te bajecznie kolorowe wytwory, w których autorzy zawarli swoje ciekawe pomysły i wiele serdeczności, zapewnią ciężko chorym dzieciom odrobinę radości. :)

                                              Organizatorzy warsztatów: Bernadeta Liszka, Elżbieta Gawińska                     
Występy szkolnego koła teatralnego


2 czerwca 2014 roku w bibliotece miejskiej przy ul. Wyszyńskiego odbyły się występy szkolnego koła teatralnego. Dla słuchaczy UTW i seniorów ze środowiska lokalnego pani Katarzyna Janowicz przygotowała wraz z uczniami „ Legendy dolnośląskie’.

    W przedstawieniu wzięli także udział laureaci szkolnego konkursu „Literatura XX wieku”.

Arteterapia dla dorosłych

                     

    Dnia 22. 05. 2014 roku  odbyły się w naszej szkole pierwsze warsztaty:

         Arteterapia dla dorosłych,

prowadzone przez panią Mirosławę Kalicińską.

     W zajęciach wzięły udział przedstawicielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz kilku nauczycieli        z naszej szkoły wraz z panią wicedyrektor Różą Miller. Tematem zajęć były „Emocje w wiosennym nastroju”. Warsztaty przebiegały w miłej i radosnej atmosferze.

     Dziękujemy  wszystkim za przybycie, mając nadzieję na następne wspólne spotkania.Obchody Świąt Majowych w UTW

 

„Hej! Ty cudny dniu radosny,

Dniu szczęścia i chwały.

Ty masz w sobie urok wiosny

I czar wiecznotrwały.”

 

    Dzień 3 Maja jest dla wszystkich Polaków czymś znacznie więcej, niż datą uchwalenia Konstytucji. To dzień radości, symbol odzyskanej niepodległości i historycznego dziedzictwa.

   Dnia 5 maja 2014 roku z okazji obchodów Świąt Majowych w UTW uczniowie naszej szkoły przedstawili w auli Uniwersytetu  Wrocławskiego montaż słowno- muzyczny.

W programie artystycznym wystąpiły:

Martyna Kowalska – 6c

Ela Kaczkowska – 4b

Wiktoria Dudzik, Karolina Ossuch – 3a

Julia Zając, Selin Kokten – 3d

Lila Kawalec – 2c

                                                                              Jadwiga Maciasowicz, Elżbieta GawińskaWarsztaty  plastyczne  “Pisanka wielkanocna"

Niechaj każdy zapamięta, że tradycja to rzecz święta.

Przygotujmy więc pisanki, będą jajka niespodzianki. 

   Święta Wielkanocne tuż, tuż..., a wiadomo, że najbardziej znanym zwyczajem związanym z Wielkanocą jest zdobienie jajek. W święta bowiem dzielimy się jajkiem i starsi i mali, abyśmy się wszyscy serdecznie kochali.  Dnia 4.04.2014 r. na zajęciach z edukacji społecznej prowadzonych przez p. Elżbietę Gawińską gościliśmy panie z UTW. Warsztaty rozpoczęły się rozmową na temat sposobów dekorowania jajek dawniej i dziś. Panie z Sekcji Rękodzieła przygotowały dla dzieci kilka ciekawych pomysłów na zdobienie jajek, aby stały się one ozdobą świątecznego stołu. Wykonane przez dzieci pisanki nie będą do zjedzenia. Z nich wyklują się świąteczne życzenia !!!  

Paniom: Wandzie Paszke, Irenie Szynk, Małgorzacie Gęs, Józefie Dziubie, Marii Brońskiej   

                          s e r d e c z n i e  d z i ę k u j e m y  :)
Lekcja historii w Muzeum Etnograficznym

  

   27 marca uczniowie klas szóstych pod opieką p. Jacka Świdurskiego uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez WROCŁAWSKI ODDZIAŁ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. Pomysłodawcą spotkania, które  odbyło się w Muzeum Etnograficznym była p. Wanda Paszke.

      Lekcja muzealna dotyczyła czasów powojennych          i związanych z nimi przymusowych przesiedleń Polaków ze Wschodu na teren Dolnego Śląska. Gościem spotkania była p. Maryla Malczyszyn, której rodzina przeżyła tragedię tych wydarzeń. Zwiedzając wystawę, przedstawiającą dorobek kulturalny Polaków z Kresów, uczniowie słuchali wspomnień i komentarzy Pań z UTW.

Była to niewątpliwie pouczająca i wzbudzająca zainteresowanie lekcja historii dla uczniów naszej szkoły.  
Z sercem na dłoni…

23 stycznia br. uczniowie klasy III b wraz z wychowawcą zorganizowali UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI Dnia Babci i Dziadka. Wśród zaproszonych gości byli dziadkowie dzieci z klasy III b oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponad 50 osób przyjęło zaproszenie.

Dostojni goście zasiedli przy pięknie zastawionych stołach. W programie była inscenizacja „Zielony Kapturek”, wiersze i piosenki. Z wielkim aplauzem goście włączyli się do quizu „Jaka to piosenka?”. Dzieci grały na fletach piosenki- zagadki. Nie trzeba było długo czekać na poprawne odpowiedzi. Wszyscy włączyli się do wspólnego śpiewania. Na koniec dzieci wręczyły seniorom samodzielnie wykonane prezenty.

                                                                                                           Wioletta Marciniak,

                  Elżbieta Gawińska
Sztuka komunikacji

Warsztaty na Uniwersytecie Wrocławskim dla Słuchaczy UTW


   „Jak słuchać, by rozumieć? Jak mówić, by być rozumianym?

 Na te pytania i wiele innych staraliśmy się odpowiedzieć podczas warsztatów zorganizowanych dla seniorów z UTW dnia 22 stycznia 2014 r.

    Komunikacja interpersonalna obejmuje szeroki zakres umiejętności przydatnych każdemu, niezależnie od wieku, płci i profesji. Tematyka spotkania była propozycją dla osób, które chcą doskonalić swoje relacje i skuteczność swojego porozumiewania się z ludźmi.

    Osoby prowadzące: p. dyr. Joanna Sinicka wraz z p. Elżbietą Gawińską w dużej mierze skupiały uwagę seniorów na czynnikach sprzyjających dobrej komunikacji. Prezentacji multimedialnej oraz ćwiczeniom praktycznym towarzyszyły ożywione dyskusje. Wszyscy obecni byli zgodni z końcową refleksją: dobra komunikacja sprzyja dobrym relacjom, a one wpływają na nasze osobiste szczęście.

                                          Zatem:

             Zawsze kieruj się wymogiem:

           konwersacja jest dialogiem.

A ujmując to inaczej:

                  oprócz mówcy bądź słuchaczem.

Gdy masz coś do powiedzenia,

wyłóż własny punkt widzenia.

Jednak skup się na partnerze,

gdy w rozmowie głos zabierze.
Szkolny Konkurs Recytatorski klas II i III z udziałem 

seniorów.

13 grudnia 2013 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski klas II i III . Wzięło w nim udział 14 laureatów klasowych. 

W  jury oprócz nauczycieli z naszej szkoły zasiadły również dwie panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku: p. Wanda Paszke i p. Renata Babac - Stencel. Pani Renata wierszem Jerzego Skoczylasa „Bóg się rodzi” rozpoczęła konkurs, a tym samym wprowadziła nas

w czas radosnego oczekiwania na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.

Konkurs prowadziły uczennice z kl. 2c: Julia Bylewska, Julia Sztompka, Zofia Bodziony, Zofia Janiszewska, Lila Kawalec.

Poziom recytacji był bardzo wysoki. 

Laureatami konkursu zostali:

Na poziomie klas drugich:

I m. Wojciech Majchrowski z kl. 2c

II m. Karina Kosmalska z kl. 2c

III m. Marta Piasecka z kl. 2a

 

Na poziomie klas trzecich:

I m. Wiktoria Dudzik z kl. 3a i Magdalena Jurkiewicz z kl. 3d

II m. Marta Pichur z kl. 3a

III m. Julianna Zając z kl. 3

 

Podczas obrad jury, koło teatralne ,,Skrzat " pokazało nam piękne etiudy. 

Organizatorzy: Barbara Szczogiel i Barbara Tymciów - Błoniarz.

 


Wigilia 2013

   Jest taka noc, na którą się czeka i za którą się tęskni.

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy

   obecni gromadzą się przy wspólnym stole.

Jest taki wieczór, gdy gasną spory, łamiemy się opłatkiem,

   składamy życzenia…

To noc wyjątkowa…Jedyna… Niepowtarzalna…

    N o c  B o ż e g o  N a r o d z e n i a.

       9 grudnia 2013 roku uczniowie ze szkolnego Klubu Wolontariusza zostali zaproszeni do siedziby Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Uniwersytecie Wrocławskim, na program artystyczny przygotowany przez seniorów pt.: „Wigilia”.

       Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy i magiczny, pełen miłości, ciepła,

wzajemnej życzliwości i dobroci. I właśnie o tych ponadczasowych wartościach mogliśmy usłyszeć oraz o wielu tradycjach wigilijnych. Był wspólny stół, biały obrus, sianko, choinka, śpiewanie kolęd i wolne miejsce przy stole. Na koniec nie zabrakło również poczęstunku

i pamiątkowego zdjęcia oraz wspólnych życzeń, które składaliśmy sobie jak w rodzinie.

      Nasi uczniowie przekazali wszystkim słuchaczom UTW od całej społeczności szkolnej SP 90 moc gorących życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń w Nowym Roku 2014.


Warsztaty plastyczne: "wiąteczne ozdoby"

      Obecność świątecznego drzewka podczas Świąt Bożego Narodzenia jest wręcz obowiązkowa. Czy to sztuczna, czy też prawdziwa świąteczna choinka zajmuje centralne miejsce w naszych domach. Jak ją ozdobić?

   16. 12. 2013 roku odbyły się w naszej szkole warsztaty plastyczne prowadzone w ramach zajęć świetlicowych na temat: „Świąteczne ozdoby”. Panie z Sekcji Rękodzieła z UTW, przy dźwiękach nastrojowych kolęd, tworzyły wraz z dziećmi przepiękne bombki mieniące się kolorowymi cekinami. Bombki należą bowiem do stałych elementów świątecznego „stroju” każdej choinki.

                    Gdy w pokoju wyrośnie choinka,

                    Łańcuszkami, bombkami zaświeci,

                    To znaczy, że już Święta,

                    Że już blisko kolęda…

                                                                                Paniom z UTW pięknie dziękują dzieci ze świetlicy wraz z p. E. Gawińską.


Świąteczne dekoracje na warsztatach sztuki


10 grudnia 2013 roku na warsztatach sztuki gościliśmy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wspólnie z naszymi gośćmi przypomnieliśmy sobie dawną tradycję wspólnego wykonywania świątecznych ozdób. Tym razem instruktorami seniorów byli juniorzy – uczniowie z trzecich klas naszej szkoły. Powstały piękne papierowe gwiazdy i aniołki z serwetek. Na zakończenie wszyscy z dumą prezentowali swoje dzieła i składali sobie świąteczne  życzenia.

                           Prowadząca zajęcia: Ludmiła Musiał 
Anrzejki - dzień tajemniczych wróżb i zabaw.

Niech wróżka dziś obieca nam dni piękne i los nowy. 

Niech spełnią się najlepsze z wróżb w ten wieczór andrzejkowy.              

     
 
Dnia 28 listopada 2013 r. zawitały do naszej szkoły urocze wróżki i dostojny wróżbita z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.Goście zapewnili uczniom przebywającym w świetlicy wiele andrzejkowych atrakcji, które pozwoliły im przenieść się w świat marzeń i fantazji. Andrzejki stały się okazją do wesołej zabawy, a także źródłem szacunku dla tradycji ludowych pielęgnowanych od najdawniejszych czasów i przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Śmiechom i radosnym uniesieniom nie było końca.

      Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2013-14 

 

    Dnia 8 listopada 2013 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie członków Klubu Przyjaźni Juniora z Seniorem ze słuchaczami UTW p. Wandą Paszke i p. Bożeną Engel.

Podczas spotkania panie z Uniwersytetu omówiły pracę różnych sekcji, klubów i kół zainteresowań działających w placówce zrzeszającej seniorów. Wspólnie omówiono działania wynikające z harmonogramu współpracy na bieżący rok szkolny.

     W myśl programu „Miasto pokoleń” realizacja wspólnych zadań w dalszym ciągu sprzyjać będzie wzajemnemu uczeniu się i pożytecznemu „łączeniu pokoleń”.

Radość spotkania ma w sobie gorycz rozłąki. 

Cieszmy się ze spotkania, nie traćmy nadziei przy rozstaniu 

UTW - pożegnanie szóstoklasistów.

   Dnia 6 czerwca 2013 r. odbyło się spotkanie uczniów z kl. 6 d ze słuchaczami UTW, podsumowujące wspólną działalność w ramach programu „ Miasto pokoleń”.   Program spotkania obejmowa:

  - Prezentację komputerową działań

  - Wspomnienia i refleksje seniorów oraz uczniów kończących edukację w SP nr 90

  - Wspólną biesiadę przy muzyce gitarowej i piosenkach z dawnych lat

  - Pokaz tańca współczesnego w wykonaniu uczniów z kl. 6d

   Spotkanie zorganizowały: p. Jadwiga Maciasowicz oraz p. Elżbieta Gawińska

   Słuchacze UTW wzięli również udział w uroczystym pożegnaniu wszystkich absolwentów szkoły w dniu 21.06.2013 r. 


Warsztaty Origami


 21. 05. 2013 r. odbyły się kolejne Warsztaty Sztuki prowadzone przez p. Ludmiłę Musiał na temat: „ Origami - papierowy świat”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z kl. 2 oraz słuchacze UTW.

      Nie trzeba było ciąć papieru, kleić i dodatkowo ozdabiać, a i tak z kwadratowych kartek poprzez zginanie powstawały papierowe cudeńka. Wykonane na zajęciach figurki z papieru zostały zaprezentowane 24 maja podczas szkolnego Festynu Rodzinnego.
    Dnia 8 maja w kl. 6a odbyły się zajęcia „Techniki szybkiego zapamiętywania”, prowadzone przez p. Wiolettę

Techniki pamięci

Marciniak. Podobnie jak w minionym roku szkolnym słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z uczniami doskonalili swoją pamięć, wykonując ciekawe ćwiczenia. Było rysowanie oburącz równocześnie, zapamiętywanie kolorów, żonglowanie wyobraźnią. Największym zainteresowaniem cieszyła się mnemotechnika o nazwie „Rzymski pokój”. Pracowano indywidualnie, zbiorowo i w parach.

    Z pewnością nikt z uczestników spotkania nie zapomni o formule sukcesu:

 OBRAZ + AKCJA + EMOCJE + SKOJARZENIA = DOBRA PAMIĘĆ  J
Zajęcia komputerowe - 2013


Z pewnością komputer i Internet nie jest tylko dla nastolatków. Nasi zaprzyjaźnieni Seniorzy równie chętnie korzystają z dobrodziejstw cywilizacyjnych. W maju 2013 r. odbył się kolejny cykl zajęć szkolnych pod hasłem: „ Z komputerem za pan brat - juniorzy uczą seniorów” z udziałem przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i słuchaczy UTW.    W sali komputerowej, w miłej atmosferze, bez pośpiechu i rywalizacji Seniorzy mogli liczyć na cierpliwość młodych „instruktorów”
Życie dzieci i dorosłych w wielokulturowości.

Lekcja historii.

 

   25 marca 2013 roku odbyła się lekcja historii w klasie 6 d na temat Polonii australijskiej - „Życie dzieci i dorosłych w wielokulturowości”. O swoich wrażeniach z wielokrotnego pobytu w Australii opowiadał uczniom słuchacz UTW p. Ireneusz Leśniowski.

    Był rys historyczny, położenie geograficzne Australii, początki polskiej imigracji do tego kraju, a także informacje na temat istniejących tam różnorodnych organizacji polonijnych. Wyjątkowy okazał się kilkuminutowy film ukazujący postać Jana Bernarda Benny- Wojciechowskiego, znanego poszukiwacza opali, kolekcjonera i pasjonata, podczas otwarcia jego prywatnego Muzeum Opali i Kamieni Szlachetnych w Canberze stolicy Australii.

 / 1989 r. /

    Uczniowie obejrzeli pamiątki przywiezione z Australii – książki, albumy, zdjęcia, prasę oraz różnorodne gadżety, którymi nieoczekiwanie zostali obdarowani przez p. Leśniowskiego.

    Serdecznie dziękujemy naszemu gościowi za zabranie nas w niezwykłą „podróż po Australii” pełną ciekawych zdarzeń i humoru. J


Dzień Wiosny na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 

Dzień Wiosny na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły uświetnili swoim występem artystycznym obchody Dnia Wiosny na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Uczniowie kl. Vc zaprezentowali etiudę  pt. „Wiosna to ja” 

Już dosyć mam zimowych burz,

Mrocznych dni, tylko wiosna mnie bawi, 

                Gamą miraży jak barwny sen……


Wielki aplauz publiczności zdobyło wykonanie piosenki kabaretu OT.TO
                                                                                                   wychowawczyni kl. Vc, mgr Agnieszka Zabojszcza

  

Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek….  

Warsztaty wielkanocne.

Od zarania jajo Słowian zadziwiało
Przede wszystkim dlatego, że życie dawało.
Nadchodzącą wiosną cały świat się cieszył.
Człowiek także ku wiośnie z inwencją pośpieszył.

Żeby życie wyróżnić, które w jajku spało
Malował na nim wzory, by się podobało.
Potem zwyczaj pogański splótł się z Wielkanocą
I związał z tradycją bardzo wielką mocą.

                                              / Fragment wiersza Barbary Ponikarczyk „Awantura o pisankę”. /

 

Zdobienie jajek w Wielką Sobotę to stary polski zwyczaj. W każdym domu dzieci wraz z dorosłymi oddają się temu zajęciu. 20 marca odbyły się w naszej szkole warsztaty plastyczne prowadzone w ramach zajęć świetlicowychWielkanocne tradycje - wykonanie elementów dekoracyjnych związanych tematycznie z Wielkanocą”.

   Zajęcia prowadziły panie z Sekcji haftu i koronek z UTW. Uczniowie nauczyli się pięknie dekorować i wyklejać jajka, by podczas Wielkanocy kojarzyły się z odradzającym życiem, ciepłem, rodziną i stały się ozdobą świątecznego stołu. W warsztatach brały udział dzieci uczęszczające do świetlicy oraz uczennice z klasy 6b.

Serdecznie Paniom dziękujemy ! ! ! 


„Szkoda, że Boże Narodzenie jest tylko raz do roku…" - to temat lekcji, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w kl. 6d

Szkoda, że Boże Narodzenie jest tylko raz do roku…

Podczas zajęć prowadzonych przez p. Jadwigę Maciasowicz spotkali się uczestnicy projektu Miasto Pokoleń: seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniowie klasy 6d i ich dziadkowie. To było kolejne spotkanie dobrych znajomych i serdecznych przyjaciół.  Na lekcji gościliśmy też prowadzących program Telewizyjny Klub Seniora z TVP Info.

Tematyka zajęć nawiązywała do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i pozwoliła w miłej atmosferze opowiedzieć o zwyczajach i tradycjach świątecznych dawniej i dziś.

Na zakończenie lekcji każdy uczestnik otrzymał słodki upominek z życzeniami ciepłych i rodzinnych świątOtrzymaliśmy CERTYFIKAT  „Miejsce Przyjazne Seniorom”

Debata w Sali Sesyjnej i krótki spacer po Wrocławskim Rynku :)

Dnia 12.12.2012 r. przedstawiciele uczniów kl. VI d biorącej udział w r. szk. 2011/12 w projekcie „Miasto pokoleń”, uczestniczyli w Debacie podsumowującej realizację programu edukacji społecznej na temat osób starszych i procesu starzenia się. Grono pedagogiczne naszej szkoły reprezentowali: Elżbieta Gawińska, Wanda Stanek i Agnieszka Zabojszcza. W Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia zgromadzili się również przedstawiciele 8 innych placówek edukacyjnych objętych programem – 3 przedszkola, 2 szkoły podstawowe, 2 gimnazja i 1 szkoła ponadgimnazjalna.

            Debacie przewodniczyli: Robert Pawliszko z Wrocławskiego Centrum Seniora,

dr Walentyna Wnuk- doradca ds. osób starszych UM Wrocławia oraz nasza pani dyr. Joanna Sinicka - koordynator metodyczny programu.

            W trakcie czterogodzinnego spotkania przedstawiono ideę programu „Miasto Pokoleń”, jego przebieg w poszczególnych placówkach, zaprezentowano wyniki ewaluacji programu oraz „to, czego oczko naukowca nie widziało”, czyli wartości duchowe i przeżycia towarzyszące uczestnikom programu w trakcie jego realizacji. Można było również wysłuchać spontanicznych komentarzy i opinii z Sali na temat celowości edukacji międzypokoleniowej.

            Wręczono podziękowania 9 placówkom oświatowym i koordynatorom. Podziękowanie otrzymała m.in. p. dyr. Joanna Sinicka i koordynator p. Elżbieta Gawińska.

            Wiceprezydent Wrocławia wręczył p. dyrektor przyznany naszej szkole CERTYFIKAT  „ Miejsce Przyjazne Seniorom”.

   Po zakończeniu Debaty w radosnych nastrojach udaliśmy się na krótki spacer po Rynku, gdzie panował uroczy przedświąteczny klimat. Był mróz i śnieg, a my otuleni ciepłem bożonarodzeniowej muzyki wędrowaliśmy pomiędzy kolorowymi straganami i degustowaliśmy gorące oscypki w żurawinowym sosie. Ach, jak było przyjemnie!!!

To był dzień pełen miłych wrażeń. J)))

Zabawa Andrzejkowa

Andrzejki w kl. 3c

29 listopada 2012 r.  w klasie 3c odbyły się Andrzejki, na które zaprosiliśmy trzy „wróżki”  z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

   Panie przepowiadały nam przyszłość przy pomocy różnych wróżb i zabaw.

    Poznawaliśmy imiona swoich przyszłych żon i mężów z  „papierowych serc”. Dowiedzieliśmy się, która dziewczynka  z naszej klasy najszybciej wyjdzie za mąż,  gdyż jej but pierwszy przekroczył próg. Poznawaliśmy też swoje przyszłe zawody.  Byliśmy bardzo ciekawi swojej przyszłości, ale wiemy, że wróżby, należy traktować z przymrużeniem oka.

To były wspaniałe Andrzejki.  Bardzo Paniom dziękujemy!!!
Warsztaty sztuki „Jesienne Mandale”.


23 października 2012r. odbyły się otwarte zajęcia Warsztatów Sztuki. Uczniowie z klas drugich i trzecich spotkali się ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W czasie warsztatów seniorzy i juniorzy doskonale bawili się tworząc „Jesienne Mandale”. Wszystkim bardzo szybko upłynął czas. Zawiązały się nowe przyjaźnie. Młodszym i starszym trudno było się rozstać. Prace, które powstały na zajęciach można obejrzeć na szkolnej wystawie. Zajęcia prowadziła pani mgr Ludmiła Musiał.
„Pogaduchy z uśmiechem”.


Dnia 20. 09. 2012 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach realizowanego w naszej szkole programu „Miasto pokoleń”. Tematem warsztatów uczniów klasy Vc i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku były „Pogaduchy z uśmiechem”. Zajęcia prowadziła p. mgr Wanda Paszke z UTW we współpracy z p. mgr Elżbietą Gawińską koordynatorem zespołu ds. rozwijania działalności Klubu Przyjaźni Juniora z Seniorem. Z ramienia Uniwersytetu organizacją warsztatów zajęła się przewodnicząca sekcji oświatowej p. mgr Barbara Baryła. Seniorzy lubią opowiadać o swoim życiu. Czy dzieci lubią rozmawiać z osobami starszymi? Czy starsi lubią słuchać opowieści dzieci? Wspólne spotkanie przywołujące wesołe wspomnienia juniorów i seniorów pozwoliło odpowiedzieć na powyższe pytania … t w i e r d z ą c o. Zdecydowanie - 2 x TAK !!!


Druga część warsztatów „ Pogaduchy z uśmiechem” odbyła się 25 września w ramach XV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim .Na zajęciach pod hasłem „Młodość, starość, radość” uczniowie z klasy VId spotkali sięz liczną grupą słuchaczy UTW. Tak jak poprzednio warsztaty prowadziły: pani mgr Wanda Paszke i pani mgr Elżbieta Gawińska. Było bardzo ciekawie i wesoło. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali drobne upominki i dyplomy. Dyplom otrzymała również nasza szkoła za aktywną współpracę z UTW podczas realizacji programu „Miasto pokoleń” w roku szkolnym 2011/12.

„Młodość, starość, radość”Podczas Dnia Otwartego Szkoły / 02.03.2012 / pod hasłem „Zdrowo i sportowo” odbyły się zajęcia z Tai Chi prowadzone przez edukatora zewnętrznego p. mgr Elżbietę Pawlik W zajęciach uczestniczyli seniorzy zainteresowani aktywną medytacją, uczniowie kl. V d, ich dziadkowie i rodzice oraz słuchacze UTW.

Zajęcia z Tai Chi.

  Harmonia ciała i umysłu, rozluźnienie - to korzyści uprawiania Tai Chi. Seniorki proponowały ćwiczenia doskonalące koordynację ruchów, kształtujące równowagę oraz giętkość i siłę nóg, usprawniające krążenie krwi i redukujące stres.

  Taki trening polecamy ludziom w rożnym wieku i o różnym stanie zdrowia.Dnia 22 lutego 2012 roku uczniowie klasy Vd , ich dziadkowie i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się na warsztatach szkolnych: Most międzypokoleniowy – komunikacja i tolerancja.      

Most międzypokoleniowy – komunikacja i tolerancja.

    Zajęcia prowadziły:  p. dyr. Joanna Sinicka i p. Elżbieta Gawińska.

     Był to czas refleksji nad samym sobą, problemami współczesnego świata oraz wczuwania się w potrzeby i uczucia innych ludzi. Uczestnicy przekazywali sobie informacje nie tylko drogą werbalną, ale i pozawerbalną. W toku dyskusji poruszano zagadnienia związane

z tolerancją i funkcjonującymi w społeczeństwie stereotypami myślowymi. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem na gruncie trzech pokoleń, zastanawiano się nad przyczynami podtrzymującymi nietolerancję oraz sposobami usunięcia przyczyn nietolerancji. Uznano, iż istotną sprawą jest kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowanie praw człowieka w różnych kategoriach wiekowych i społecznych.
Techniki pamięci - lekcja wychowawcza.

   Techniki pamięci - lekcja wychowawcza
        
     10.01.2012  w ramach pilotażowego programu „Miasto pokoleń” odbyły się zajęcia: „Techniki szybkiego zapamiętywania”. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klasy V d, ich dziadkowie oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

     W tajniki powyższego zagadnienia wprowadziły obecnych wybrane uczennice pod kierunkiem nauczycielki Wioletty  Marciniak. Spotkaniu przyświecały następujące cele: doskonalenie pamięci, rozwijanie koncentracji, spostrzegawczości, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, łączenie nauki z zabawą.

     Po odbytych zajęciach seniorzy wyrazili zainteresowanie tematyką i zadeklarowali swoje uczestnictwo w kolejnym spotkaniu poświęconym technikom szybkiego zapamiętywania


Spotkanie opłatkoweSpotkanie opłatkowe        

Boże Narodzenie to wyjątkowe święto skupiające przy wigilijnym stole całe rodziny.

Dla nas cykl zimowego świętowania rozpoczął się już 12.12.2011 r. Spotkaniem Opłatkowym zorganizowanym w Filharmonii Wrocławskiej przez UTW. Z ramienia naszej szkoły w uroczystości miała przyjemność uczestniczyć p. Elżbieta Gawińska – koordynator do spraw rozwijania działalności Klubu Przyjaźni Juniora z Seniorem. Na program pełen świątecznej magii złożyła się część oficjalna, w której powitano przybyłych Gości i Słuchaczy UTW, część artystyczna, składanie życzeń świąteczno- noworocznych przez przedstawicieli UTW i zaproszonych Gości, symboliczne dzielenie się opłatkiem i na zakończenie spotkania wspólne, radosne odśpiewanie kolędy.Sztuka ludowa - wycinanki, ozdoby świąteczne.

W imieniny Mikołaja - 6.12.2011 r. odbyła się lekcja techniki w klasie Vd z udziałem słuchaczy UTW, prowadzona przez p. Bogusławę Przewłokę. Tym razem rozwijanie współpracy i wymiana doświadczeń na płaszczyźnie Junior- Senior odbywała się poprzez wspólną działalność plastyczną: ”Sztuka ludowa - wycinanki, ozdoby świąteczne”. Oprócz rozwijania kreatywności i wyobraźni plastycznej, zajęcia stały się doskonałą okazją do rozmów na temat znajomości i poszanowania zwyczajów ludowych oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Niektórzy uczniowie sami wyszukiwali literaturę oraz strony internetowe podejmujące temat działań plastycznych w temacie Bożego Narodzenia oraz pracując przy komputerach projektowali kartki świąteczne.

   Wspólnie wykonane ozdoby choinkowe i kartki świąteczne zostały wyeksponowane w holu szkoły, jako dekoracja świąteczna. 
Wróżby i zabawy andrzejkowe
   
 

Andrzejki 2011

   Dlatego dnia 29.11.2011 r. słuchacze UTW pod kierunkiem p. Barbary Baryły przygotowali wróżby i zabawy andrzejkowe dla uczniów klasy Vd, ich rodziców i dziadków. „ Andrzejki” – tradycja ludowa wieczoru wróżb pielęgnowana od dawnych czasów i przekazywana z pokolenia na pokolenie pozwoliła uczestnikom spotkania przenieść się w świat marzeń i fantazji.

            „ Przy zapalonej świecy

              Za zamkniętymi drzwiami

              Odgadnąć próbujemy

              Co ukrył los przed nami”.

      Tym razem różnorodność wróżb sprawiła ogromną frajdę trzem pokoleniom. Czy jest coś, co zbliża bardziej niż wspólna zabawa i radosne przeżycia?
"Iskierki miłości" w naszym życiu.

   "Iskierki miłości w naszym życiu"

W dniu 28 listopada 2011r. klasa 5d uczestniczyła w lekcji języka polskiego: „Iskierki miłości” w naszym życiu. Temat realizowany był w oparciu o wiersz Tadeusza Różewicza „Przepaść”. Celem zajęć było uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób starszych. Podsumowanie zajęć potwierdziło potrzebę dostrzegania innych ludzi, ich potrzeb i problemów. Lekcja pokazała, że aby pomóc starszym wystarczy niewiele, trochę chęci, „iskierka miłości”.
25 listopada 2011r. uczniowie klasy 5d spotkali się z seniorami na wspólnych warsztatach.

Wizerunek osoby starszej oczami młodzieży

Tematem zajęć był: Wizerunek osoby starszej oczami młodzieży. Warsztaty prowadziła p. mgr Urszula Rutkowska. Zajęcia angażowały wszystkich uczestników i doprowadziły do wniosku, że młodych i starszych znacznie więcej łączy niż dzieli. 


 

Święto Niepodległości

 Święto Niepodległości

     Uczniowie klas 4b i 5d oraz członkowie chóru szkolnego w związku z Narodowym Świętem Niepodległości przygotowali montaż słowno- muzyczny pt.: „Lekcja historii”, który został zaprezentowany słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku dnia 14.11.2011 roku.Podczas występu uczniowie opowiedzieli widzom o wydarzeniach historycznych związanych z dniem 11 listopada 1918 roku. Utwory poetyckie, pieśni patriotyczne, prezentacja komputerowa ukazująca dokumenty historyczne oraz malarstwo z epoki sprawiły, że montaż słowno - muzyczny był bardzo ciekawy dla odbiorców i stanowił prawdziwą lekcję historii.

Opracowanie części artystycznej: p. Jadwiga Maciasowicz, p.                                          Katarzyna Janowicz i p. Agnieszka Bargieła.
                                                                                                           Miasto pokoleń.   
Projekt „ Miasto pokoleń”- prezentacja p. mgr Stanisławy Warmuz, edukatora zewnętrznego.

Miasto pokoleń

 

   Realizacja programu „ Miasto pokoleń” rozpoczęła się dn. 10.10. 2011r. wspólnym spotkaniem uczniów kl. Vd z ich rodzicami, dziadkami oraz słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pani mgr Stanisława Warmuz w roli edukatora zewnętrznego przedstawiła uczestnikom spotkania szereg istotnych informacji na temat: „ UTW jako placówka edukacyjna”.

       Prezentowane slajdy przedstawiały pracę różnych sekcji, klubów i kół zainteresowań działających w ramach UTW. Bogata oferta programowa Uniwersytetu daje co roku możliwość dalszego rozwoju umysłowego, psychicznego i fizycznego wszystkim jego słuchaczom. Sprawia, że nie ma miejsca na zastanawianie się nad upływem czasu. Oprócz możliwości kształtowania i rozwijania swoich zainteresowań seniorzy mogą liczyć także na pomoc medyczną.

   

Poznać siebie, by zrozumieć innych

  
 

                Warsztaty „Poznać siebie, by zrozumieć innych” przygotowane przez p. dyr. J. Sinicką i p. E. Gawińską stały się kolejną okazją do spotkania uczniów kl. Vd z seniorami. 

   / 26.10. 2011 /

                                                

                                                                                       


                                                         Piękno różnorodności    

Piękno różnorodności


  30.06.2011r. – przeprowadzenie na Uniwersytecie Wrocławskim warsztatów na temat:

„Piękno różnorodności” z udziałem słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i uczniów SP- 90, w ramach międzynarodowej konferencji połączonej z obchodami 35- lecia UTW. 

Cele:

- Stwarzanie okazji do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem na gruncie trzech pokoleń: junior, nauczyciel, senior.

- Rozwijanie kompetencji kulturowych, otwartości, tolerancji oraz poszanowania praw człowieka w różnych kategoriach wiekowych i społecznych.

- Uwolnienie od stereotypów i wzajemnych uprzedzeń.

- Rozwijanie osobowości poprzez lepsze poznanie siebie i innych.

- Kształtowanie postaw prospołecznych, uwrażliwienie na potrzeby i oczekiwania innych.

- Wzbudzanie uznania dla intelektualnej i społecznej aktywności osób starszych.

   
 

Zajęcia komputerowe

      
Zajęcia komputerowe   

Uczniowie naszej szkoły dzielą się z seniorami wiedzą i umiejętnościami w zakresie obsługi programów komputerowych. Zajęcia mijają w miłej atmosferze. Uczniowie okazali się wspaniałymi nauczycielami, a zaproszeni goście bardzo pojętnymi uczniami.


  Razem świętujemy   

Razem świętujemy

    
 

„Most międzypokoleniowy- komunikacja i tolerancja” – to trzecie z kolei warsztaty z cyklu: „ Spotkania pokoleń”  zorganizowane przez p. dyr. Joannę Sinicką i p. Elżbietę Gawińską.

 

Pedagogika zabawy kojarzy się uczniom naszej szkoły „ z czymś, co jest przyjemne”„ czymś, co wyzwala spontaniczne zachowania”, „ czymś, co daje radość”. Współdziałanie pozwala na powstanie poczucia bliskości, ciepła, bezpieczeństwa. Trzy pokolenia – seniorzy, nauczyciele i dzieci bawią się doskonale. Uczniowie przeżywają łączność i więź z innymi członkami klasy, społeczności szkolnej i szerzej - środowiska.

Propozycje zabaw przygotowały słuchaczki UTW pod kierunkiem  p. Marii Zatorskiej oraz wychowawcy świetlicy.

    
 

 

Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka , to w naszej szkole miła tradycja. Słuchacze Uniwersytetu są naszymi specjalnymi gośćmi. Babcie i Dziadkowie z podziwem oglądają występy młodych artystów,z zainteresowaniem biorą udział w organizowanych konkursach. Chętni uczniowie mogą zaprezentować swoje talenty w montażach słowno – muzycznych i teatrzykach.

Są brawa, łzy wzruszenia i duma z wnuków.

 
  Spotkania pokoleń


 2 grudnia 2010r. w naszej szkole odbyły się warsztaty szkolne z cyklu „ Spotkania pokoleń”,przygotowane przez p. dyr. Joannę Sinicką i p. Elżbietę Gawińską. W warsztatach na temat: „Poznać siebie, by zrozumieć innych” udział wzięli słuchacze UTW i uczniowie z kl. 6c.
 
Comments