Informacje‎ > ‎

stołówka szkolna


.............................................

Odpłatność za obiady dla grup przedszkolnych

 - rodzice dokonują wpłat po otrzymaniu informacji na piśmie (po zakończonym miesiącu podana               będzie kwota do zapłaty)  termin wpłat upływa 15 dnia miesiąca. 

               Odwoływanie posiłków z danego dnia proszę  dokonywać codziennie do godz.08.00

Płatności należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy szkoły: 

22 1020 5226 0000 6502 0416 1998

                           .............................................

             Odpłatność za obiady w miesiącu grudniu 2018

              dla uczniów klas I – VIII i oddziałów gimnazjalnych

             - opłata za okres: 03 – 21.12.18 r.  (15 dni) wynosi 90,00 zł

Płatności należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy szkoły:

 22 1020 5226 0000 6502 0416 1998

w terminie 26.11 - 02.12.2018 r.

Warunkiem wydania dziecku obiadu jest dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie.

Odpisy obiadów można dokonywać codziennie do godz. 09.00:

- telefonicznie – nr tel. 71/798-68-73 wew. 115

- pisemnie na adres email – adm.gim25@o2.pl

- pisemnie w zeszycie na portierni bloku „A” i „C

Odwołania obiadów można również zgłaszać na portierni (budynek A i C) osobiście, wpisując się do zeszytu odwołań lub telefonicznie (wew. 150 i 151). 

     W roku szkolnym 2018/2019 obiady do szkoły dostarcza firma Welcome Catering Service. 

 Deklaracje dotyczące korzystania  przez dziecko z obiadu w stołówce szkolnej należy dostarczyć do administracji szkoły osobiście (p. nr 5) 

lub mailowo (adm.gim25@o2.pl).

          deklaracja 

        regulamin stołówki szkolnej

  .............................................Comments