Informacje‎ > ‎

stołówka szkolna......................................


Płatność za obiady dla grup przedszkolnych

 - opłata za okres 01 – 29.06.18 r. (21 dni) wynosi 126,00 zł

Płatności należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy szkoły: 

22 1020 5226 0000 6502 0416 1998

w terminie do 15 czerwca 2018 r.

        ......................................

       Dla uczniów klas I – VII i oddziałów gimnazjalnych

             - opłata za okres od 04 – 22.06.18 r. - (15 dni) wynosi 90,00 zł

Osoby korzystające z obiadu w dniu 01.06.2018r. opłata dodatkowa 6,00 zł

Płatności należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy szkoły:

 22 1020 5226 0000 6502 0416 1998

w terminie od 28 maja do 4 czerwca 2018 r.


Warunkiem wydania dziecku obiadu jest dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie.

 

     W roku szkolnym 2017/2018 obiady do szkoły dostarcza firma Welcome Catering Service. 

 Deklaracje dotyczące korzystania  przez dziecko z obiadu w stołówce szkolnej należy dostarczyć do administracji szkoły osobiście (p. nr 5) 

lub mailowo (adm.gim25@o2.pl).

          deklaracja 

  .............................................


 Wszelkie pytania związane z obiadami, w tym odwołania obiadów należy kierować do

 pani Grażyny Gołębiewicz – p. 5 (budynek C)

Adres mailowy: adm.gim25@o2.pl

Telefon: 71/798-68-73 wew. 115

Odwołania obiadów można również zgłaszać na portierni (budynek A i C) osobiście, wpisując się do zeszytu odwołań lub telefonicznie (wew. 150 i 151).

Uwzględniane będą jedynie odwołania zgłoszone do godziny 9:00 danego dnia.

.............................................

Comments