Informacje‎ > ‎

stołówka szkolna.............................................


Odpłatność za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych

  Rodzice dokonują wpłat po otrzymaniu informacji na piśmie (po zakończonym miesiącu podana              będzie kwota do zapłaty).

  Termin wpłat upływa 15 dnia miesiąca. 

             Odwoływanie posiłków z danego dnia proszę  dokonywać codziennie do godz.08.00:

                - telefonicznie: 71/7986873 wew. 115, 150, 151

                - na portierniach bloku A i C (wpisy w zeszytach)

Płatności należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy szkoły: 

                22 1020 5226 0000 6502 0416 1998                    

............................................

 Odpłatność za obiady dla uczniów klas I - VIII

   za okres: 05 – 30.09.19 r. (18 dni) wynosi 126,00 zł

Przed dokonaniem przelewu proszę upewnić się jaką kwotę należy wpłacić.

Płatności należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy szkoły:

 22 1020 5226 0000 6502 0416 1998

Termin wpłaty do 10 września 2019 r.

Warunkiem wydania dziecku obiadu jest dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie.

Odpisy obiadów można dokonywać codziennie do godz. 09.00:

- telefonicznie – nr tel. 71/798-68-73 wew. 115

- pisemnie na adres email – obiady0216@edu.wroclaw.pl

- pisemnie w zeszycie na portierni bloku „A” i „C

Odwołania obiadów można również zgłaszać na portierni (budynek A i C) osobiście, wpisując się do zeszytu odwołań lub telefonicznie (wew. 150 i 151). 

     W roku szkolnym 2019/2020 obiady do szkoły dostarcza firma Welcome Catering Service. 

 Deklaracje dotyczące korzystania  przez dziecko z obiadu w stołówce szkolnej należy dostarczyć do administracji szkoły osobiście (p. nr 5) 

lub mailowo (obiady0216@edu.wroclaw.pl).

         Deklaracja korzystania z obiadów 

       Informacja o rezygnacji z obiadów

        Regulamin stołówki szkolnej

  .............................................Comments