Informacje

ZEBRANIA ORGANIZACYJNE


27 sierpnia 2018r. o godz. 17:00 odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych - rok szk. 2018/19


27 sierpnia 2018r. o godz. 18:00 odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci
z oddziałów przedszkolnych 
 - rok szk. 2018/19


Zapraszamy.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W tornistrze:

·      zeszyt 16 - kartkowy w 3 linie (edukacja polonistyczna), 

·      zeszyt 16 – kartkowy w kratkę ( edukacja matematyczna),

·     zeszyt 16 kartkowy w kratkę (do korespondencji) z  wpisanymi na pierwszej stronie danymi: imię i   nazwisko dziecka,  wszystkie możliwe telefony kontaktowe z zaznaczeniem do kogo (mama, tata, babcia…),

·     1 tekturowa teczka na gumkę (podpisana z przodu).

Piórnik:

• 2 ołówki 
• temperówka z pojemnikiem
• gumka do mazania
• kredki ołówkowe 
• nożyczki 
• linijka 15-20 cm
• klej w sztyfcie
•flamastry                                                                                                                                                                                 

 Materiały plastyczne, które uczeń zostawia w szkole w walizce plastycznej:

• 2 bloki rysunkowe –białe A4
• 1 blok rysunkowy –kolorowy A4
• 1 blok techniczny biały i 1 kolorowy A4 
• farby plakatowe i akwarelowe 
• pędzle w trzech rozmiarach                                               
• pojemnik na wodę
• kredki świecowe- BAMBINO
• kredki pastele
• plastelina
• papier kolorowy

Wszystkie rzeczy plastyczne podpisane w widocznym miejscu.

Strój sportowy:
• koszulka biała,
• spodenki sportowe czarne lub granatowe

W szkole obowiązuje obuwie zmienne na jasnej, antypoślizgowej podeszwie (przeznaczone również do zajęć ruchowych).

Pozostałe  materiały i pomoce zostaną podane przez wychowawców na początku roku szkolnego.
WYPRAWKA UCZNIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  „0” W ROKU SZKOLNYM 2018/19

(czyli, w co rodzice powinni wyposażyć dziecko)

1.     Zeszyty:

a)     16 kartkowy w kratkę do korespondencji

Piórnik z wyposażeniem:

a)     2 ołówki HB w sześciokątnej lub trójkątnej oprawie

b)     gumka do mazania

c)     temperówka z pojemnikiem

d)     flamastry

e)     linijka 20 cm

f)      nożyczki szkolne

g)     klej w sztyfcie.

h)     kredki

3.       Przybory, które będą nam potrzebne (przynosimy i zostawiamy w klasie):

a)     blok rysunkowy mały A4 ( białe kartki )

b)     blok rysunkowy mały A4 ( kolorowe kartki, dwustronne)

c)     blok techniczny A4  (białe kartki )

d)     blok techniczny A4 (kolorowe kartki, dwustronne)

e)     papier kolorowy (zwykły, tzw. wycinanka )

f)      kredki „ Bambino” (12 kolorów)

g)     farby plakatowe, pędzelki (3sztuki, różnej grubości)

h)     plastelina.

 

4.     Strój na zajęcia ruchowe: biała koszulka, krótkie spodenki, skarpety, obuwie sportowe z jasną podeszwą – w worku z materiału.

5.     Obuwie zmienne w worku z materiału.

6.     Śniadaniówka +podkładka.

7.     Fartuch/stara koszulka do prac związanych z malowaniem farbami.

Prosimy o podpisanie wszystkich rzeczy w widocznym miejscu. 

Inne materiały i pomoce zostaną uzgodnione z wychowawcami grup na początku roku szkolnego.

 
Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej

   Uczniowie zwracają komplet książek do wychowawcy klasy w wyznaczonym dniu.

W razie zniszczenia lub zgubienia przez ucznia podręcznika, Rodzic ma obowiązek odkupienia go lub dokonania wpłaty na konto numer:

                                                          72 1020 5226 0000 6302 0416 1972

w tytule przelewu należy wpisać:

 imię i nazwisko dziecka, klasę, nazwę podręcznika, część podręcznika

Dowód wpłaty należy przedłożyć  w bibliotece szkolnej najpóźniej  do 20 czerwca 2018 r.


Podręczniki do języka angielskiego w klasach; I, III, IV, VI, VII muszą być zwrócone z płytą (brak płyty to niekompletny podręcznik).

Zwrot wszystkich podręczników (włącznie z odkupionymi lub dokonanymi wpłatami za zagubione książki) powinien być dokonany najpóźniej do 20 czerwca 2018 r.

 

Kwoty zwrotów za zniszczone lub zgubione podręczniki w roku szkolnym 2017/2018

Klasa 1

            Nowi Tropiciele  -  każda część   -  9,90 zł

            TIiger 1   -   24,75 zł

 

Klasa 2

            Tropiciele  -  każda część   -  9,90 

            TIiger 2   -   24,75 

 

Klasa 3

            Nasza Szkoła – każda część   - 2,35 

            Tiger 3   -  24,75 

 

Klasa 4

            język polski  -  21,90 

            matematyka  -  21,90 

            historia  -  21,20 

            przyroda  -  21,20 

            język angielski  -  21,00 

            muzyka  -  7,00 

            plastyka  -  7,00 

            technika  -  9,40 

 

Klasa 5

            język polski  -  21,90 

            matematyka  -  21,90 

            historia  -  19,80 

            przyroda  -  21,20 

            język angielski  -  21,00 

            muzyka  -  7,00 

            plastyka  -  7,00 

            technika  -  9,40 

Klasa 6

            język polski  -  21,90 

            matematyka  -  21,90 

            historia  -  21,20 

            przyroda  -  21,20 

            język angielski  -  21,00 

            muzyka  -  7,00 

            plastyka  -  7,00 

            technika  -  9,40 

Klasa 7

            język polski  -  25,00 

            matematyka  -  25,20 

            język angielski  -  23,40 

            język niemiecki  -  23,40 

            historia  -  24,50 

            biologia  -  25,00 

            geografia  -  25,00 

            fizyka  -  22,77 

            chemia  -  21,00 

            muzyka  -  9,00 

            plastyka  -  9,00 zł


                    ----------------------------------------------------------------------------------------------------


List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów_2018.05.18         

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

od roku szkolnego 2018/2019


----------------------------------------------------------------------------------------------------

   Półkolonie letnie 2018 w SP 90

I turnus  - 25-29.06.2018  opłata 120 zł (koszt atrakcji i wyżywienia: śniadanie oraz dwudaniowy obiad)


II turnus
 - 02-06.07.2018   opłata 120 zł (koszt atrakcji i wyżywienia: śniadanie oraz dwudaniowy obiad)

 

Kartę pobiera rodzic dla własnego dziecka w sekretariacie szkoły, w terminie 10-18.05.2018 r.

 

Wpłat dokonujemy w dniach 04-08.06.2018 na konto szkoły

      72 1020 5226 0000 6302 0416 1972 z dopiskiem "Półkolonia- imię i nazwisko dziecka"

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje terminowe złożenie karty i dokonanie opłaty.

Barbara Tymciów - Błoniarz

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Uwaga!

Wszelkie wpłaty związane z wycieczkami klasowymi i zielonymi szkołami należy dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy szkoły nr:

08 1020 5226 0000 6802 0595 8931

W tytule przelewu prosimy podawać: imię i nazwisko ucznia, klasę, datę i miejsce wycieczki.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana ubezpieczenia!

Rada Rodziców podjęła decyzję o zmianie ubezpieczyciela. Powodem decyzji był brak możliwości spełnienia żądań postawionych przez dotychczasowego ubezpieczyciela. (zebranie formularzy z danymi osobowymi wszystkich ubezpieczonych podpisanych przez rodziców)

Kwota składki pozostaje 45 zł (nie trzeba wpłacać ponownie)

Gdyby ktoś nie akceptował warunków nowego ubezpieczenia a opłacił już składkę proszę o taką informację do dnia 22.10.2017. na maila: robert.janu@wp.pl  - składka zostanie zwrócona.
Zgłaszanie szkody:

- pisemnie za pośrednictwem poczty na adres Compensa TU S.A. 02-342 Warszawa Al. Jerozolimskie 162 z dopiskiem szkoda z NNW Szkolne

- osobiście w każdej jednostce terenowej Compensy

- za pośrednictwem strony internetowej www.compensa.pl

 

      Nr polisy do wniosku o odszkodowanie:  Polisa Typ 184 nr 001009238----------------------------------------------------------------------------------------------------


RACHUNEK BANKOWY DO WPŁAT DAROWIZN

W roku szkolnym 2017/18 wszelkie darowizny pieniężne (np. na papier ksero, tonery) prosimy

wpłacać na podany poniżej rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 90.

W tytule przelewu prosimy podać cel darowizny oraz klasę.

Numer rachunku do wpłat:
72 1020 5226 0000 6302 0416 1972

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Ogłoszenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2017/2018
 

Po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego dyrektor Szkoły Podstawowej nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy we Wrocławiu informuje o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcji) w roku szkolnym 2017/2018:

-  18, 19, 20 kwietnia 2018 r. (egzamin gimnazjalny),

-  2 maja 2018 r.,

-  1 czerwca 2018 r.

 

Dla uczniów, którzy w tych dniach będą w szkole zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018  

czytaj

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEN - Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W tornistrze:

·      zeszyt 16- kartkowy w 3 linie (edukacja polonistyczna), 

·      zeszyt 16 – kartkowy w kratkę ( edukacja matematyczna),

·     zeszyt 16 kartkowy w kratkę (do korespondencji) z  wpisanymi na pierwszej stronie danymi: imię i   nazwisko dziecka,  wszystkie możliwe telefony kontaktowe z zaznaczeniem do kogo, nazwiska osób upoważnionych do odbioru dziecka,  

·     1 tekturowa teczka na gumkę (podpisana z przodu).

Piórnik:

• 2 ołówki
• temperówka z pojemnikiem
• gumka do mazania
• kredki ołówkowe
• nożyczki
• linijka 15-20 cm
• klej w sztyfcie
• flamastry                                                                                                                                                                                  


 Materiały plastyczne, które uczeń zostawia w szkole w walizce plastycznej:

• 2 bloki rysunkowe –białe A4
• 1 blok rysunkowy –kolorowy A4
• 1 blok techniczny biały i 1 kolorowy A4
• farby plakatowe i akwarelowe
• pędzle w trzech rozmiarach                                              
• pojemnik na wodę
• kredki świecowe- BAMBINO
• kredki pastele
• plastelina
• papier kolorowy

Wszystkie rzeczy plastyczne podpisane w widocznym miejscu.

Strój sportowy:
• koszulka biała,
• spodenki sportowe czarne lub granatowe

W szkole obowiązuje obuwie zmienne na jasnej podeszwie (przeznaczone również do zajęć ruchowych).

Pozostałe  materiały i pomoce zostaną podane przez wychowawców na początku roku szkolnego.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYPRAWKA UCZNIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  „0” 2017/18

(czyli, w co rodzice powinni wyposażyć dziecko)

 1. Zeszyty:

a)     16 kartkowy w kratkę do korespondencji

 1. Piórnik z wyposażeniem:

a)     2 ołówki HB w sześciokątnej lub trójkątnej oprawie

b)     gumka do mazania

c)     temperówka z pojemnikiem

d)     flamastry

e)     linijka 20 cm

f)      nożyczki szkolne

g)     klej w sztyfcie.

h)     kredki

 1.   Przybory, które będą nam potrzebne (przynosimy i zostawiamy w klasie):

a)     blok rysunkowy mały A4 ( białe kartki )

b)     blok rysunkowy mały A4 ( kolorowe kartki, dwustronne)

c)     blok techniczny A4  (białe kartki )

d)     blok techniczny A4 (kolorowe kartki, dwustronne)

e)     papier kolorowy (zwykły, tzw. wycinanka )

f)      kredki „ Bambino” (12 kolorów)

g)     farby plakatowe, pędzelki (3sztuki, różnej grubości)

h)     plastelina.

 

 1. Strój na zajęcia ruchowe: biała koszulka, krótkie spodenki, skarpety, obuwie sportowe z jasną podeszwą – w worku z materiału.
 2. Obuwie zmienne w worku z materiału.
 3. Śniadaniówka +podkładka.
 4. Fartuch/stara koszulka do prac związanych z malowaniem farbami.

 

Prosimy o podpisanie wszystkich rzeczy w widocznym miejscu. 

Inne materiały i pomoce zostaną uzgodnione z wychowawcami grup na początku roku szkolnego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do zapoznania się z platformą edukacyjną poświęconą tematowi ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą:

http://www.edukacja.fdds.pl/

                              10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    PEDIKULOZA

czyli co Twoje dziecko może mieć na głowie czytaj całość

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja  dla rodziców

      dot. legitymacji szkolnych dla uczniów

            Powołując się na Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014r. (Dz. Ustaw z 2015 poz. 23)  informujemy, że legitymacje szkolne wydane na dotychczasowym druku  (symbol: MEN-I/50/2) ważne są do ukończenia przez  dziecko szkoły podstawowej pod warunkiem, że zostanie dopisany w odpowiednim miejscu nr pesel  dziecka.  Wpis ten musi być opatrzony  małą pieczęcią urzędową szkoły.

W przypadku braku powyższego wpisu legitymacja jest nieważna  i  podczas  kontroli biletów uczeń zostanie potraktowany jako osoba nieposiadająca prawa do ulgowego przejazdu, ponosząc finansowe konsekwencje.

       W związku z powyższym wychowawcy będą zbierać od uczniów legitymacje, w celu naniesienia opisanych zmian.

        W przypadku nagłej potrzeby korzystania z legitymacji prosimy o kontakt  bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

                                                                                        Joanna Sinicka

                                                                                        Dyrektor SP 90    

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady współpracy z rodzicami uczniów

Szkoły Podstawowej nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy we Wrocławiu

 

Ważnym elementem pracy wychowawczej szkoły jest współpraca z rodzicami.

Określenie zasad współpracy ma na celu przyjęcie standardów postępowania obowiązujących nauczycieli i rodziców oraz ułatwienie wzajemnych kontaktów.

 

1.         Spotkania z rodzicami mają określony charakter:

·       zebrań z rodzicami,

·       konsultacji indywidualnych,

·       spotkań tematycznych i okolicznościowych,

·       w uzasadnionych przypadkach spotkań w domu ucznia (np. dłuższa choroba ucznia),

·       zajęć otwartych.

2.         Zebrania i konsultacje odbywają się w ściśle określonych terminach, które podawane są do wiadomości rodziców na początku roku szkolnego, na pierwszym zebraniu. Zmiany w harmonogramie mogą być dokonywane w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach.

3.      Sposoby informowania rodziców o spotkaniach:

·      podanie całorocznego harmonogramu przez wychowawcę na pierwszym
w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami,

·      kartki z informacją lub wpisy w zeszytach korespondencyjnych,

·      szkolna strona internetowa,

·      dziennik elektroniczny (jeżeli taki dziennik funkcjonuje).

4.         O terminie spotkania wynikającego z harmonogramu, wychowawca przypomina uczniom co najmniej trzy dni robocze wcześniej, podając dzień, godzinę i miejsce spotkania. Uczniowie wpisują komunikat do dzienniczka lub specjalnego zeszytu. Rodzice potwierdzają przyjęcie informacji do wiadomości przez podpisanie notatki.

5.         Wychowawcy i nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów na zebraniach klasowych
i podczas konsultacji.

6.         Obecność rodziców na zebraniach klasowych jest obowiązkowa.
W przypadku nieobecności,  rodzic ma obowiązek zapoznania się z informacjami  przekazanymi  na zebraniu i stosowania ustaleń przyjętych na zebraniu.

7.    Możliwy jest dodatkowy kontakt nauczyciela z rodzicami, po wcześniejszym uzgodnieniu przez dwie strony terminu spotkania.

8.         Nauczyciele nie udzielają rodzicom informacji podczas zajęć edukacyjnych oraz w trakcie pełnienia dyżuru w czasie przerw międzylekcyjnych.

9.         W przypadku uchylania się rodzica od kontaktów z wychowawcą,
pedagog lub wicedyrektor wzywa pisemnie rodzica do szkoły.

10.     Wszelkie uwagi dotyczące organizacji i funkcjonowania szkoły,  rodzice zgłaszają kolejno do: wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu,  wicedyrektora, dyrektora szkoły.

11.    Rodzice i nauczyciele w trosce o poziom kontaktów i współpracy przestrzegają zasad przyjętej procedury.


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo - Rodzice uczniów naszej szkoły!

    W ramach projektu Wrocławska Edukacja (Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą - ZSZWO) utworzony został portal oświatowy www.edu.wroclaw.pl. Portal jest miejscem wymiany aktualności oraz informacji o ofercie szkół i placówek, a także udostępnienia usług elektronicznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Po zalogowaniu na portal, korzystając z utworzonych kont będzie możliwe korzystanie z dziennika elektronicznego, zasobów biblioteki szkolnej, platformy edukacyjnej, czy też udział w rekrutacji do szkół.   czytaj całość


Wnioski do pobrania:
WU       WUK        WR       WK       WKR

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkieżycie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć! ....czytaj całość


 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice

Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. St. Tołpy, przy współpracy z PKO Bankiem Polskim SA Oddział 7 we Wrocławiu, przystąpiła do programu SKO – Szkolnych Kas Oszczędności, który dedykowany jest uczniom w wieku od 6 do 13 lat.

Program SKO umożliwi dzieciom dostęp do wiedzy ekonomicznej oraz udział w konkursach organizowanych przez Bank. Opiekun SKO w Szkole będzie aktywnie krzewił ideę oszczędzania wśród uczniów.

Aby uczeń mógł zostać członkiem SKO:

– rodzic /opiekun prawny musi wyrazić zgodę na przystąpienie dziecka do programu SKO wypełniając i podpisując „Oświadczenie Rodzica”, które przekazuje nauczycielowi opiekującemu się SKO w Szkole,

lub

- rodzic/opiekun prawny może złożyć wizytę wraz z dzieckiem w Oddziale PKO BP SA gdzie dopełni formalności otwarcia SKO Konto dla Ucznia.

Nie ma żadnych opłat  związanych z rachunkiem SKO, uczeń uzyskuje bezpieczny dostęp do bankowości internetowej dla dzieci oraz oprocentowanie rachunku SKO w wysokości  5 % z kapitalizacją tygodniową.

Każdy z Państwa może samodzielnie sprawdzić funkcjonalność nowego SKO na naszej stronie internetowej www.pkobp.pl w zakładce Młodzi pod menu Szkolne Kasy Oszczędności.

Na stronie serwisu internetowego SKO https://sko.pkobp.pl/ zamieszczone jest DEMO.

PKO BP SA Oddział 7 we Wrocławiu, ul. Orzechowa 44  czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00, tel (71) 367 42 24.

W celu ułatwienia dopełnienia formalności w Oddziale można telefonicznie umówić się na dzień i godzinę wizyty.

Uczeń powinien mieć przy sobie legitymację szkolną, rodzic powinien znać numer PESEL dziecka..

Gwarantujemy, że SKO to świetna zabawa dla dziecka i nauka oszczędzania.

Zapraszamy

PLIKI DO POBRANIA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży szkolnej

"Wrocławskie Centra Korekcji Wad Postawy"

Celem programu jest wczesne diagnozowanie wad postawy u dzieci i młodzieży, w wieku 4-18 lat oraz przeciwdziałanie pogłębianiu się nieprawidłowości poprzez działania edukacyjne i korekcyjno-kompensacyjne. 

W programie:

   • badanie lekarskie,
   • gimnastyka korekcyjna na sali gimnastycznej i basenie kąpielowym,
   • instruktaż ćwiczeń korekcyjnych do wykonywania w domu.

Jeden cykl zajęć dla każdego dziecka wynosi 6 tygodni. Na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej mogą uczęszczać wyłącznie dzieci i młodzież zakwalifikowane przez lekarzy specjalistów. Na wizytę lekarską obowiązuje rejestracja. Miejsca, w których realizowane są zadania programu nazywają się Centrami Korekcji Wad Postawy.

Adresy Centrów Korekcji Wad Postawy z numerem telefonu do rejestracji na badanie lekarskie:

  1. Wrocławskie Centrum SPA, NZOZ ul. Teatralna 10-12, tel. 71 341-09-43 lub 71 341-07-23
  2. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 ul. Zemska 16 c, tel. 71 787-97-37
  3. Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Poznańska 26, 71 355-46-55
  4. Zespół Szkolno – Przedszkolny 17, ul. Wieczysta 105, tel. 71 341-09-43 lub 71 341-07-23
  5. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Bobrza 27, 71 350-62-65 wew.32
  6. Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Obornicka 28, tel. 71 341-09-43 lub 71 341-07-23
  7. Szkoła Podstawowa nr 72, ul. Trwała 17/19, tel. 71 341-09-43 lub 71 341-07-2

Do zajęć gimnastyki korekcyjnej obowiązuje dopłata rodziców, w kwocie 3,00 (brutto) do każdej godziny zajęć na sali gimnastycznej i 4 zł (brutto) na basenie kąpielowym. Z dopłaty zwolnione są rodziny wielodzietne, objęte programem „Dwa plus trzy i jeszcze więcej”

Koordynator programu: Bożena Lewicka, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

Program jest współfinansowany przez miasto Wrocław.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.

 
Zdrowe odżywianie.

        W naszym społeczeństwie utrwalają się złe nawyki żywieniowe, które mają wpływ na rozwój wielu chorób cywilizacyjnych. Prawidłowe odżywianie to takie, które dostarcza organizmowi wszelkich niezbędnych składników odżywczych, zapewniając mu odpowiednią ilość energii, czyli kalorii koniecznych do życia.

       Energie czerpiemy z pożywienia. W dobie współczesnej cywilizacji coraz częściej nie przykładamy wagi do tego co, kiedy i jak spożywamy. Ten problem dotyczy przede wszystkim najmłodszych członków społeczeństwa - dzieci. 

Od najwcześniejszych lat utrwalają się u nich niedobre nawyki jedzenia w pośpiechu, nieregularnie oraz niezdrowo.

       Na podstawie najnowszych badań, naukowcy z Uniwersytetu Harvarda opracowali nową piramidę zdrowego żywienia. Wprowadzili do niej kilka istotnych zmian. U jej podstawy znalazła się aktywność fizyczną, jako niezbędny warunek zdrowia. Tuż nad nią umieszczone zostały podstawowe źródła energii produkty zbożowe z pełnego ziarna oraz tłuszcze roślinne (do tej pory w jednej grupie ze zwierzęcymi). W przeciwieństwie do tłuszczów zwierzęcych, których spożycie należy ograniczać – tłuszcze roślinne są zalecane w codziennej diecie jako cenne źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych.

        Badania wykazują, że najbardziej skuteczną metodą dbania o zdrowie jest odpowiednio zbilansowana dieta i ruch. Tymczasem większość Polaków ani nie odżywia się prawidłowo, ani nie spędza aktywnie czasu wolnego.
Podstrony (1): stołówka szkolna
Comments