Strona główna‎ > ‎

Samorząd

Pracę Samorządu Uczniowskiego każdego roku rozpoczyna organizacyjne spotkanie
z członkami Rady Uczniowskiej oraz samorządami klasowymi, podczas którego uczniowie
proponują zadania, jakich chcieliby się podjąć w nowym roku szkolnym.

Skład Rady Uczniowskiej w roku szk. 2018/2019

Przewodnicząca:  Weronika Sadek

Zastępca przewodniczącej:  Adam Musz


Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w r. szk. 2018/2019 są: p. Danuta Kraśnicka, p. Barbara Łukaszewicz oraz p. Katarzyna Piechocka.

    Co roku uczniowie należący do Samorządu Uczniowskiego angażują się w wiele zadań wpływających na życie szkoły. Uczestniczą w organizacji tradycyjnych uroczystości szkolnych –są to akademie z okazji: rozpoczęcia roku szkolnego, Święta Edukacji Narodowej, Narodowego Święta Niepodległości, Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zakończenia roku szkolnego, apel z okazji Dnia Sportu. Samorząd organizuje różnorakie akcje i konkursy, m.in.:„Góra grosza”, „Nie wstydzimy się szkoły-nosimy identyfikatory” - identyfikatory i obuwie zmienne są sprawdzane zgodnie z decyzją wychowawcy, Szkolna poczta miłych listów (z okazji Dnia Chłopca, walentynek, Dnia Kobiet). Członkowie Samorządu uczestniczą również w realizacji szkolnych projektów - przygotowują gazetkę okolicznościową,pomagają w organizacji Dnia Otwartego w SP90 oraz w wyborach do Samorządu Uczniowskiej. Samorząd Uczniowski współpracuje również z Klubem Przyjaźni Juniora z Seniorem.