Strona główna‎ > ‎

Rekrutacja


                         ..............................................................................................
..............................................................................................
       
 Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto

      -  terminy rekrutacji 

      -  kryteria rekrutacji  

  Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie
się 20 marca. Rekrutacja do oddziałów zerowych odbywa się na takich samych zasadach jak
rekrutacja do przedszkoli.
Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 26 marca 2019 r. W tym samym terminie rodzice
muszą złożyć w przedszkolu I wyboru wniosek rekrutacyjny, pobrany z systemu rekrutacji.
Można wybrać maksymalnie 3 przedszkola.
Do rekrutacji na wolne miejsca w naszej szkole przystępują dzieci urodzone w latach 2013–
2014, mieszkające we Wrocławiu.

26 kwietnia 2019 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych, a 8 maja 2019 zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych do placówki.
W tym momencie zakończy się I etap rekrutacji.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, które będą dysponowały wolnymi miejscami będzie odbywać się również z
wykorzystaniem systemu informatycznego na tych samych zasadach.
Od 12 czerwca do 13 czerwca 2019 roku rodzice będą składać w przedszkolu I wyboru
wniosek rekrutacyjny pobrany i uzupełniony z systemu rekrutacji.          Do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto 

       -  terminy rekrutacji

       -  kryteria rekrutacji  

             
12 marca 2019 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice
mają czas na złożenie wniosków do 18 marca 2019 r. Później system elektroniczny będzie
nieaktywny. 
W tym samym czasie rodzice muszą złożyć w szkole podstawowej I wyboru wydrukowane
zgłoszenie rekrutacyjne lub wniosek rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. 
Do rekrutacji przystępują dzieci mieszkające we Wrocławiu, urodzone w: 
 2012 r. - jako 7-latki, 

 2013 r. - jako 6-latki - jeżeli realizowały, w roku szkolnym 2018/2019, wychowanie
przedszkolne albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o
możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 
Można wybrać maksymalnie 3 szkoły. 
29 marca 2019 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do szkół podstawowych. W terminie 5-8 kwietnia 2019 ruszy nabór
uzupełniający do klas I w publicznych szkołach podstawowych, w których będą jeszcze
wolne miejsca. Ten etap odbywać się będzie bez narzędzi elektronicznych. 
Kolejność zgłoszeń elektronicznych nie ma znaczenia. Ważne, aby zarejestrować dziecko w
systemie rekrutacyjnym oraz dostarczyć wymagane dokumenty do szkoły I wyboru w
dniach 12 - 18 marca 2019 r.