Strona główna‎ > ‎

Klub Złotej Sowy

    
Od września 2005 r. realizujemy w naszej szkole Szkolny Program Rozwoju Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów, którego ideę poprzedza następujące motto :

„Poznaj swe główne uzdolnienia i swój naczelny talent.
Ten zaś należy rozwijać, by innym dopomagał.
Każdy może się w jakimś kierunku odznaczyć
byle tylko poznał swe uzdolnienia”.

GRACIAN BALTASAR (1601- 1658 )


    Ideą programu jest poszukiwanie i uświadamianie ukrytych oraz rozwijanie ujawniających się uzdolnień i zainteresowań.Każdy uczeń ma możliwość rozpoznawania i dostosowania strategii uczenia się do stylu myślenia oraz rodzaju inteligencji. Nauczyciele rozpoznają i diagnozują specyficzne potrzeby ucznia w tym zakresie. Pracują z nim wykorzystując jego uzdolnienia.

    Obowiązujący w naszej szkole WSO przewiduje dla absolwenta nagrodę w postaci statuetki Złotej Sowy.W nawiązaniu do tej tradycji zespół do spraw wspierania uzdolnień powołał do działania Klub Złotej Sowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Obecnie klub liczy 45 uczniów.

    Od marca 2007 r. posiadamy Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia, należymy również do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.

tekst opracowała Bożena Żuchowicz
szkolny lider zespołu ds. wspierania uzdolnień
i opiekun Klubu Złotej Sowy

Od roku 2016/2017 członkowie Klubu Złotej Sowy zostali zaproszeni do udziału w zajęciach w ramach trzech sekcji:
- humanistyczno - artystycznej, prowadzonej przez panią Annę Dzikowską,
- przyrodniczo - matematycznej, prowadzonej przez panią Alicję Czartoryską,
- sportowej, prowadzoną przez panią Martę Miller.
Zajęcia odbywają się na terenie szkoły oraz w innych instytucjach pozaszkolnych organizujących warsztaty edukacyjne.

„Kształcenie się  jest  jak budowanie łodzi, którą wypłyniemy na oceany dorosłego życia”karta - rekomendacja ucznia klasy IV - VIII

karta - rekomendacja ucznia klasy I - IIIW roku szkolnym 2017/2018 dzięki nawiązaniu współpracy z Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży oraz sfinansowaniu przez Radę Rodziców warsztatów plastycznych i taneczno-teatralnych dzieci należące do Klubu Złotej Sowy będą mogły rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania w CEKDiM przy ul. Kołłątaja 20.

Zajęcia plastyczne prowadzone będą przez panią Arletę Wierzbicką – Lipską. Cel zajęć - zapoznanie dzieci z różnymi technikami rysunkowymi  i malarskimi.

Zajęcia taneczne poprowadzi pani Sylwia Nadolska. Podczas zajęć dzieci będą uczyły się poszczególnych kroków tańca, a także popracują nad doskonaleniem pamięci ruchowej, poczuciem rytmu i umiejętnością współpracy z pozostałymi uczestnikami.

Zajęcia teatralne poprowadzi pani Martyna Witowska. Uczestnicy będą mieli możliwość sięgnięcia po improwizację aktorską, podczas której utworzą indywidualne lub grupowe etiudy teatralne. W trakcie improwizacji będzie można korzystać zarówno z elementów tańca jak i teatralnych środków wyrazu. Uczestnicy zajęć popracują również nad emocjami i środkami wyrazu aktorskiego.
Anna Dzikowska
....................................................................

24.01.19 r. to bardzo ważny dzień  z życia szkoły, ponieważ tego dnia odbył się Apel Sukcesów. Dzieci należące do KZS miały okazję zaprezentować spektakl pt.: „Królewna Śnieżka” przed swoimi koleżankami, kolegami, nauczycielami oraz przed panią dyrektor szkoły.....................................................................

Zajęcia teatralne to dla dziecka wejście w zupełnie inny świat, w którym codzienność przesłania wyobraźnia i fantazja. Uczestnictwo w spektaklu wspiera rozwój myślenia abstrakcyjnego, wzbogaca dziecko o dodatkowe doświadczenia społeczne, oddziałuje na wyobraźnię i wrażliwość, ale przede wszystkim zapewnia sporą dawkę świetnej zabawy.

24.01.19 r. od godziny 16:00 na deskach sceny w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży, można było oglądać spektakle teatralne w wykonaniu dzieci i młodzieży z całego Wrocławia. Dzieci z KZS przez cały I semestr uczyły się do występu w spektaklu Obciach pt.: „Królewna Śnieżka”, miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na scenie przed widownią i jury. Na początku była trema, lecz z czasem dzieci nabrały pewności siebie, wszyscy zagrali wspaniale. Oglądając przedstawienie nie można było oderwać oczu od sceny. ....................................................................

22.01.19 r. Zabawy teatralne, obok książek, zabawek czy prac artystycznych, odgrywają dla dzieci bardzo istotną rolę. Wspierają rozwój intelektualny, pomagają w kształtowaniu charakteru i osobowości. Niepozorna zabawa wpływa na rozładowywanie nagromadzonych emocji, przyswajanie postaw moralnych, a także ćwiczenie zmysłu obserwacji i kształtowanie zainteresowań.


....................................................................

    15.01.19 r. Warsztaty teatralno-taneczne pozwalają dzieciom poznawać siebie, pomagają wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi. Pozwalają odkryć inny świat, znaleźć motywację do życia, rozwijają wiarę w siebie.


....................................................................

        8.01.19 r. Głównym celem zajęć teatralnych  jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.


              ....................................................................

        18.12.18 r. Dzieci przygotowują się do wystawienia sztuki teatralnej poprzez: ćwiczenia wymowy, edukację społeczno-moralną, pracę z emocjami. Współuczestnicząc w spektaklu mają sposobność rozwijać poprzez sztukę swoją inteligencję, a także badać świat poprzez próby jego zrozumienia.

                                                                                                                                           Anna Dzikowska


....................................................................

11.12.18 r. Niepozorna zabawa w teatr wpływa na rozładowywanie nagromadzonych emocji, przyswajanie postaw moralnych, a także ćwiczenie zmysłu obserwacji i kształtowanie zainteresowań. Teatr łączy w sobie wiele dziedzin twórczości artystycznej: literaturę, muzykę, taniec, ruch sceniczny i plastykę. Kontakt z nim już od najmłodszych lat pomaga rozwijać inteligencję emocjonalną dziecka.

 

....................................................................

27.11.18 r. W czasie zajęć teatralnych dzieci usprawniały motorykę narządów mowy poprzez różne ćwiczenia : szczęki, języka, warg, wymawianie samogłosek ustnych i nosowych, wymawianie wyrazów z „ą” na końcu z przedłużaniem jej nosowego brzmienia. Podczas zajęć tanecznych uczyły się kroków do piosenki „Moja rodzinka”.


....................................................................

20.11.18 r. Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla uczniów. Aktywność dziecka należy do jego sfery rozwoju i trzeba ją właściwie stymulować i pobudzać przez odpowiednie zabawy, a taką jest niewątpliwie zabawa w teatr.


....................................................................

13.11.18 r.  Ćwiczenia z hula-hoop to nie tylko świetna zabawa.Długie kręcenie kołem wymaga wyprostowanej sylwetki, dlatego ćwiczenia poprawiają postawę i wzmacniają kręgosłup, przekonały się o tym dzieci z KZS podczas zajęć tanecznych.


....................................................................

6.11.18 r. na zajęciach teatralnych dzieci kształtowały umiejętność improwizacji oraz  rozwijały zdolność kreowania odgrywanych postaci i identyfikowania się z nimi na scenie. Podczas zajęć tanecznych dzieci poznały możliwości własnego ciała, rozwijały wrażliwość oraz prezentowały się w układzie choreograficznym.....................................................................

23.10.18 r. Pod czujnym okiem pani Martyny dzieci przygotowują się do udziału w festiwalu „Obciach” - uczą się ról do „Królewny Śmieszki”. Po zajęciach teatralnych przyszedł czas na tańce, tutaj dzieci poznawały choreografię kroków tańca latino. 

 
....................................................................

16.10.18 r. Celem dzisiejszych zajęć teatralnych było rozwijanie umiejętności kreowania odgrywanych postaci i identyfikowania się z nimi na scenie. Dzieci za pomocą gestów, mimiki twarzy improwizowały wyznaczone role.  Na zajęciach tanecznych uczniowie mieli możliwość doskonalenia  kroków  do piosenki „My szalone małolaty” pod czujnym okiem instruktorki.


             ....................................................................


9.10.18 r. zajęcia teatralne zaczęły się od krótkiej rozgrzewki narządów mowy. Następnie dzieci pracowały już nad swoją rolą do przedstawienia „Królewna Śmieszka”. Zajęcia taneczne przyniosły dzieciom dużo radości, tańczyły do piosenki „My szalone małolaty”.


  
    


  
  
                                                                              ....................................................................

2.10.18 r. Dzisiejsze zadanie polegało na rozwijaniu poczucia rytmu do piosenki „My szalone małolaty”, uśmiech dzieciom nie schodził z twarzy podczas tańca. Piosenka tak przypadła im do gustu, że bardzo szybko nauczyły się do niej słów.

                
      
  


            ....................................................................


25.09.18 r. Na zajęciach teatralnych dzieci uczyły się plastyki ruchu scenicznego, z kolei na zajęciach tanecznych doskonaliły naukę tańca z użyciem rekwizytów.18.09.18 r. odbyły się zajęcia dla dzieci w CEKDiM przy ul. Kołłątaja. Dzieci uczyły się ról do przedstawienia pt.: „Kopciuszek”.