Grono Pedagogiczne


rok szkolny 2017/18

DYREKTOR SZKOŁY
 
 - mgr Joanna Sinicka 
                                        e-mail: sp90dyrektor@poczta.onet.pl    

WICEDYREKTORZY:
            mgr Iwona Ulrych (sprawy dydaktyczno-wychowawcze
            i organizacyjne w klasach I-III, grupa przedszkolna)
             e-mail:  iulrych@sp90.wroclaw.pl

            mgr Małgorzata Głuch (sprawy dydaktyczno-wychowawcze
            i organizacyjne w klasach IV-VII) 
             e-mail:  mgluch@sp90.wroclaw.pl

            mgr Elżbieta Chrobak(sprawy dydaktyczno-wychowawcze
            i organizacyjne w oddziałach gimnazjalnych) 
             e-mail:  echrobak@sp90.wroclaw.pl

JĘZYK POLSKI

mgr Agnieszka Bereziuk            

abereziuk@sp90.wroclaw.pl

mgr Katarzyna Czyż 

kczyz@sp90.wroclaw.pl

dr Małgorzata  Górnicka 

mgornicka@sp90.wroclaw.pl

mgr Katarzyna Janowicz

kjanowicz@sp90.wroclaw.pl

mgr  Iwona Karkowska

ikarkowska@sp90.wroclaw.pl

mgr Jadwiga Maciasowicz

jmaciasowicz @sp90.wroclaw.pl

mgr Agnieszka Zabojszcza

azabojszcza@sp90.wroclaw.pl

HISTORIA

mgr Jacek Świdurski

jswidurski@sp90.wroclaw.pl

mgr Maciej Chomicz 

mchomicz@sp90.wroclaw.pl

mgr Bożena Toda-Wilkowska 

btoda@sp90.wroclaw.pl

WOS

mgr Bożena Toda-Wilkowska 

mgr Maciej Chomicz 

btoda@sp90.wroclaw.pl

mchomicz@sp90.wroclaw.pl

JĘZYK ANGIELSKI

Jolanta Babska

jbabska@sp90.wroclaw.pl

mgr Małgorzata Głuch

mgluch@sp90.wroclaw.pl

mgr Agnieszka Janik 

ajanik@sp90.wroclaw.pl

mgr Anna Janiszewska 

ajaniszewska@sp90.wroclaw.pl

mgr Małgorzata Kubiak

mkubiak@sp90.wroclaw.pl

mgr Magdalena Matłosz 

mmatlosz@sp90.wroclaw.pl

mgr Łukasz Mazur

lmazur@sp90.wroclaw.pl

Agnieszka Pilarczyk 

apilarczyk@sp90.wroclaw.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Katarzyna Baran 

kpiechocka@sp90.wroclaw.pl

mgr Ewa Kotarba


mgr Katarzyna Piechocka

kpiechocka@sp90.wroclaw.pl

MATEMATYKA

mgr Krystyna Januszka

kjanuszka@sp90.wroclaw.pl

mgr Danuta Kraśnicka

dkrasnicka@sp90.wroclaw.pl

mgr Zofia Kołodziejska

zkolodziejska@sp90.wroclaw.pl

mgr Hanna Łabędź

hlabedz@sp90.wroclaw.pl

mgr Agnieszka Ryszka 

aryszka@sp90.wroclaw.pl

mgr Anna Szkaradek-Nowak  

anowak@sp90.wroclaw.pl

FIZYKA

mgr Lech Gęgotek 

lgegotek@sp90.wroclaw.pl

CHEMIA

mgr Elżbieta Stec

estec@sp90.wroclaw.pl

PRZYRODA

mgr Jolanta Walasek

jwalasek@sp90.wroclaw.pl

mgr Jolanta Michalec

jmichalec@sp90.wroclaw.pl

BIOLOGIA

mgr Elwira Kula 

mgr Elżbieta Chrobak

ekula@sp90.wroclaw.pl

echrobak@sp90.wroclaw.pl

GEOGRAFIA

mgr Aleksandra Gawrych 

mgr Jolanta Walasek

agawrych@sp90.wroclaw.pl

jwalasek@sp90.wroclaw.pl

INFORMATYKA

mgr Jerzy Koszarek


mgr Monika Doktor

mgr Zofia Kołodziejska

mdoktor@sp90.wroclaw.pl

zkolodziejska@sp90.wroclaw.pl

mgr Katarzyna Piechocka

kpiechocka@sp90.wroclaw.pl

TECHNIKA

mgr Janina Paździor


mgr Monika Doktor

mdoktor@sp90.wroclaw.pl

MUZYKA,

mgr Agnieszka Bargieła

abargiela@sp90.wroclaw.pl

mgr Głębicki Henryk

hglebicki@sp90.wroclaw.pl

PLASTYKA

Katarzyna Baran 

kbaran@sp90.wroclaw.pl

mgr Henryk Głębicki 

hglebicki@sp90.wroclaw.pl

mgr Agnieszka Bargieła

abargiela@sp90.wroclaw.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Dorota Dobija

ddobija@sp90.wroclaw.pl

mgr Małgorzata Głowik 

mgr Artur Kral

mglowik@sp90.wroclaw.pl

makral@sp90.wroclaw.pl

mgr Mariusz Mazur 

mmazur@sp90.wroclaw.pl

mgr Marta Miller 

mmiller@sp90.wroclaw.pl

mgr Anna Myślicka 

amyslicka@sp90.wroclaw.pl

mgr Tomasz Podżorski

tpodzorski@sp90.wroclaw.pl

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

mgr Alicja Czartoryska      

aczartoryska@sp90.wroclaw.pl    

mgr Dorota Czerniewska 

dczerniewska@sp90.wroclaw.pl

mgr Anna Dzikowska

adzikowska@sp90.wroclaw.pl

Renata Bacała

EDUKACJA

WCZESNOSZKOLNA

mgr Barbara Tymciów-Błoniarz

btymciow@sp90.wroclaw.pl

mgr Wioletta Marciniak

bmarciniak@sp90.wroclaw.pl

mgr Dorota Muskała

dmuskala@sp90.wroclaw.pl

mgr Kamila Knysak

kknysak@sp90.wroclaw.pl

mgr Bożena Białek

bbialek@sp90.wroclaw.pl

mgr Agata Ługowska 

alugowska@sp90.wroclaw.pl

mgr Anna Bielecka

abielecka@sp90.wroclaw.pl

mgr Jolanta Wybieralska

jwybieralska@sp90.wroclaw.pl

mgr Barbara Szczogiel

bszczogiel@sp90.wroclaw.pl

mgr Izabela Przepiórkiewicz

iprzepiorkiewicz@sp90.wroclaw.pl

mgr Ludmiła Musiał

lmusial@sp90.wroclaw.pl

mgr Bożena Żuchowicz

bzuchowicz@sp90.wroclaw.pl

RELIGIA

ks. Bartosz Dulęba


Joanna Karpińska 

jkarpinska@sp90.wroclaw.pl

ks. Rafał Kasprzak 

rkasprzak@sp90.wroclaw.pl

Monika Koksanowicz 

mkoksanowicz@sp90.wroclaw.pl

mgr Agnieszka Wołyniec-Fiszer

awolyniec @sp90.wroclaw.pl

 

ŚWIETLICA

mgr Beata Cygal                     

bcygal@sp90.wroclaw.pl

mgr Mariola Czerwińska-Ćwiertniewicz

mczerwinska@sp90.wroclaw.pl

mgr Elżbieta Gawińska

egawinska@sp90.wroclaw.pl

mgr Aleksandra Gawrych 

agawrych@sp90.wroclaw.pl

mgr Bernardeta Liszka

bliszka@sp90.wroclaw.pl

mgr Alicja Rataj

arataj@sp90.wroclaw.pl

mgr Katarzyna Wójtowicz-Jadczak

kwojtowicz@sp90.wroclaw.pl

mgr Iwona Ulrych 

iulrych@sp90.wroclaw.pl

PEDAGOG

mgr Mieczysław Szarek 

mszarek@sp90.wroclaw.pl

mgr Mirosława Kalicińska

mkalicinska@sp90.wroclaw.pl

PSYCHOLOG

mgr Elżbieta Klebaniuk 

eklebaniuk@sp90.wroclaw.pl

LOGOPEDA

mgr Beata Cygal

bcygal@sp90.wroclaw.pl

mgr Jadwiga Maciasowicz

jmaciasowicz@sp90.wroclaw.pl

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

mgr Dominika Mocydlarz 

dmocydlarz@sp90.wroclaw.pl

BIBLIOTEKA

mgr Barbara Łukaszewicz 

blukaszewicz@sp90.wroclaw.pl

mgr Wiesława Szubin      

wszubin@sp90.wroclaw.pl