Grono Pedagogiczne


rok szkolny 2018/19

DYREKTOR SZKOŁY
 
 - mgr Joanna Sinicka 
                                        e-mail: sp90dyrektor@poczta.onet.pl    

WICEDYREKTORZY:
            mgr Iwona Ulrych (sprawy dydaktyczno-wychowawcze
            i organizacyjne w klasach I-III, grupa przedszkolna)
             e-mail:  iulrych@sp90.wroclaw.pl

            mgr Małgorzata Głuch (sprawy dydaktyczno-wychowawcze
            i organizacyjne w klasach IV-VI) 
             e-mail:  mgluch@sp90.wroclaw.pl

            mgr Elżbieta Chrobak(sprawy dydaktyczno-wychowawcze
            i organizacyjne w klasach VII-VIII oraz w oddziałach gimnazjalnych) 
             e-mail:  echrobak@sp90.wroclaw.pl

NAUCZYCIELE, PEDAGODZY

RODZAJ ZAJĘĆ

NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA

etyka

Czyż Katarzyna

religia

ks. Dulęba Bartosz 

Karpińska Joanna

ks. Kasprzak Rafał 

Koksanowicz Monika

Wołyniec-Fiszer Agnieszka

język polski

Bereziuk Agnieszka

Czyż Katarzyna

Górnicka Małgorzata

Janowicz Katarzyna

Karkowska Iwona

Maciasowicz Jadwiga

Zabojszcza Agnieszka

język polski dla obcokrajowców (zajęcia dodatkowe)

Klusek Jerzy

Thannhauser Aleksandra

Tutar Magdalena

język angielski

Babska Jolanta         

Głuch Małgorzata

Janik Agnieszka

Janiszewska Anna

Kubiak Małgorzata

Matłosz Magdalena

Mazur Łukasz

Palusko Marta

język niemiecki

Baran Katarzyna

Piechocka Katarzyna

Stemler-Klajnowka Kinga

historia

Chomicz Maciej

Świdurski Jacek

Toda-Wilkowska Bożena

wiedza o społeczeństwie (wos)

Chomicz Maciej

Toda-Wilkowska Bożena

biologia

Chrobak Elżbieta

Kula Elwira

przyroda

Kula Elwira

Mozdzelewska Monika

Walasek Jolanta      

geografia

Gawrych Aleksandra

Walasek Jolanta      

chemia

Stec Elżbieta

fizyka

Gęgotek Lech

matematyka

Januszka Krystyna

Kołodziejska Zofia

Kraśnicka Danuta

Łabędź Hanna

Szarek Dorota

Szkaradek-Nowak Anna

muzyka/ plastyka

Baran Katarzyna

Bargieła Agnieszka

Głębicki Henryk

zajęcia komputerowe informatyka

Doktor Monika

Gęgotek Lech

Kołodziejska Zofia

Łabędź Hanna

Mazur Łukasz

Piechocka Katarzyna

Przepiórkiewicz Izabela

Żochowska Grażyna

zajęcia techniczne

Doktor Monika

Żochowska Grażyna

wychowanie fizyczne

Dobija Dorota              

Głowik Małgorzata

Kral Artur

Mazur Mariusz

Miller Marta

Myślicka Anna

Podżorski Tomasz

Tyblewska Monika

wychowanie do życia w rodzinie (wdż)

Chrobak Elżbieta

Chomicz Maciej

Kalicińska Mirosława

edukacja wczesnoszkolna

Białek Bożena

Bielecka Anna

Czerniewska Dorota  

Ługowska Agata

Marciniak Wioletta

Muskała Dorota

Tymciów-Błoniarz Barbara

Żuchowicz Bożena

zajęcia artystyczne

Głębicki Henryk

świetlica

Cygal Beata

Dzikowska Anna

Gawrych Aleksandra

Liszka Bernadeta

Rataj Alicja

Wołoszyn Monika

Wybieralska Jolanta

Zawalińska Magdalena

wychowanie przedszkolne

Bacała Renata

Czarna Joanna

Czartoryska Alicja    

Knysak Kamila

Musiał Ludmiła

Stachowicz Monika

biblioteka

Łukaszewicz Barbara

Szubin Wiesława    

pedagog

Kalicińska Mirosława

 

Szarek Mieczysław

psycholog

Klebaniuk Elżbieta

logopeda

Cygal Beata

Melon Izabela

rewalidacja

Iwan Marta

Kalicińska Mirosława

Klebaniuk Elżbieta

Melon Izabela

Podżorski Tomasz

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Mocydlarz Dominika

doradca zawodowy

Miller Marta

Szarek Mieczysław

pedagog wspomagający

Czekaj Anna

Habura Aleksandra