Aktualności‎ > ‎

INFORMACJA O STRAJKU

opublikowane: 8 kwi 2019, 00:16 przez K. Januszka   [ zaktualizowane 15 kwi 2019, 07:04 ]

15 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo

            Informujemy, że w szkole kontynuowana jest akcja strajkowa.

Dzisiaj i jutro mamy możliwość zapewnienia opieki 25 uczniom.

Z poważaniem
Iwona Ulrych – wicedyrektor SP 9012 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo
        Przypominamy, że dni od 15 do 17 kwietnia 2019 r. są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jeżeli  w tych dniach nadal będzie trwał strajk,  większość nauczycieli niebiorących w nim udziału zaangażowanych będzie do  prac w zespołach nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty.

Z analizy aktualnej sytuacji  wynika, że prawdopodobnie będziemy mogli zapewnić opiekę dla ok. 25 uczniów.

Z poważaniem
Iwona Ulrych – wicedyrektor SP 9011 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo

W naszej szkole nadal trwa akcja strajkowa. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, w dn. 12.04.2019 r.  będziemy mieli możliwość zapewnienia opieki 50 uczniom.

Z wyrazami szacunku oraz z podziękowaniem za wyrozumiałość,
Joanna Sinicka – dyrektor SP 9010 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo.

    Bardzo dziękuję wszystkim Rodzicom za dotychczasową wyrozumiałość i wsparcie w obecnej sytuacji szkoły.
Informuję, że dzisiaj,10.04.2019 r., większość pracowników pedagogicznych naszej szkoły nadal bierze udział w strajku.
        Nauczyciele, którzy nie biorą bezpośrednio udziału w strajku, pracują w zespołach nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego i nie mogą realizować zadań opiekuńczych.
        W związku z tym uprzejmie proszę wziąć pod uwagę, że w dniu dzisiejszym szkoła jest w stanie zapewnić niezbędną opiekę jedynie dla niewielkiej liczby dzieci (ok. 25 uczniów).

Z poważaniem

Joanna Sinicka - dyrektor szkoły9 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo

Dziękuję wszystkim za dotychczasową wyrozumiałość.
Informuję, że dzisiaj  9.04.2019 r. większość pracowników pedagogicznych naszej szkoły strajkuje. Akcja strajkowa ma trwać do odwołania. Nauczyciele, którzy dzisiaj nie biorą udziału w strajku mogą zapewnić uczniom opiekę.

Dni od 10 do 12 kwietnia oraz od 15 do 17 kwietnia 2019 r. są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  Większość nauczycieli niebiorących udziału w strajku (jeżeli w wyżej wymienionych dniach będzie kontynuowany) zaangażowanych będzie do  prac w zespołach nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty.

Z poważaniem
Joanna Sinicka

 


8 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo – Rodzice uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych naszej szkoły

Informuję, że dzisiaj (tj. 8 kwietnia 2019 r.) większość nauczycieli naszej szkoły przystąpiła do strajku.  W tej sytuacji nie mam możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych. Również zapewnienie uczniom opieki  może okazać się niemożliwe, jeśli przekroczona będzie dopuszczalna liczba dzieci, nad którymi nauczyciele niebiorący udziału w strajku mogą sprawować opiekę.

Z informacji od organizacji związkowych wynika, że akcja strajkowa ma trwać od 8.04.2019 r. do odwołania.

W tej trudnej sytuacji bardzo proszę o zrozumienie i o wyrozumiałość.

                Poniżej  przekazuję Państwu link do strony, na której została zamieszczona oferta jednostek miejskich i spółek miejskich, partnerów społecznych, w tym klubów sportowych, zajęć dla dzieci i młodzieży podczas strajku. Jestem przekonana, że znajdą Państwo w ofercie ciekawe propozycje przeznaczone dla dzieci. Proszę o sprawdzenie czy z oferty można skorzystać indywidualnie, czy jest kierowana  tylko do grup zorganizowanych.

                    https://www.wroclaw.pl/zajecia-dla-dzieci-i-mlodziezy-podczas-strajku-nauczycieli

Z wyrazami szacunku
Joanna Sinicka – dyrektor szkoły

Comments