Ogłoszenia‎ > ‎

REGULAMIN KONKURSU CHEMICZNEGO Dla klas 7 / Dla klas 8 Rok szkolny 2018/2019

opublikowane: 27 maj 2019, 23:31 przez SP 4 Lubań
 1. Organizator konkursu odpowiedzialny za przebieg etapu szkolnego:

Marta Pastuchewicz

 1. Cele konkursu:
  1. rozbudzenie zainteresowań uczniów przedmiotem
  2. pogłębienie ich wiedzy chemicznej
  3. doskonalenie umiejętności wykonywania obliczeń chemicznych
 
 1. Zakres tematyczny konkursu:

Uczniowie, którzy zgłoszą chęć udziału w konkursie, powinni znać zakres teoretyczny z następujących działów:

Dla klas 7:

- Substancje i ich przemiany

- Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają

- Atomy i cząsteczki

- Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych.

- Woda i roztwory wodne

Dla klas 8:

      - Kwasy

      - Sole

      - Związki węgla z wodorem

     - Pochodne węglowodorów

Literatura umożliwiająca przygotowanie do konkursu:

Dla klas 7: „Chemia Nowej Ery . Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej.” J. Kulawik. T. Kulawik, M. Litwin

Dla klas 8: „Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej.” J. Kulawik. T. Kulawik, M. Litwin 1. Warunki i zasady konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu

 

 1. Termin zgłoszenia się uczniów do konkursu- 23.05.2019 r.

Chęć wzięcia udziału w konkursie zgłaszają uczniowie od 23.05.2019 r.  do organizatora konkursu

 

 1. Przebieg i forma konkursu.

Konkurs odbędzie się 30.05.2019 r. na siódmej i ósmej godzinie lekcyjnej. Uczniowie będą musieli rozwiązać zadania w czasie 45 min. Mogą korzystać z układów okresowych pierwiastków oraz kalkulatorów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w terminie do tygodnia czasu po przeprowadzeniu konkursu. Wtedy komisja konkursowa wyłoni zdobywców trzech pierwszych miejsc.

 1. Skład komisji konkursowej:

Przewodnicząca komisji:  Marta Pastuchewicz

 1. Nagrody:

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc zostaną przyznane dyplomy. Uczniowie otrzymają oceny zgodnie z WZO. Za zajęcie I miejsca przewidziana jest nagroda rzeczowa.

 1. Uwagi końcowe:

Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Comments