Ogłoszenia‎ > ‎

I MIEJSKI KONKURS HISTORYCZNY ODBYWAJĄCY SIĘ W RAMACH IMPREZ ROCZNICOWYCH POŚWIĘCONYCH ODZYSKANIU PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 ROKU

opublikowane: 5 paź 2018, 03:20 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 5 paź 2018, 03:23 ]


I MIEJSKI KONKURS HISTORYCZNY

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO ODBYWAJĄCEGO SIĘ W RAMACH IMPREZ ROCZNICOWYCH POŚWIĘCONYCH ODZYSKANIU PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 ROKU
Hasło konkursu historycznego :

„Jeszcze Polska nie zginęła…” – Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada.”.

1. Cele konkursu:
-pamięć o świętach narodowych,
-budzenie szacunku dla tradycji 11 listopada,
-kształcenie uczuć i związków patriotycznych oraz umiłowania do narodu i ojczyzny,
-rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów,
-tworzenie tradycji szkoły,
-tworzenie tradycji współpracy międzyszkolnej,
-aktywizacja uczniów poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.

2. Udział w konkursie polega na indywidualnym rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru na etapie szkolnym, przygotowanego w bieżącym roku szkolnym (2018/2019) przez nauczyciela historii SP nr 1 w Lubaniu.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół podstawowych miasta Lubania oraz oddziałów gimnazjalnych istniejących w ramach tych szkół .

4. Prace oceniane będą przez specjalnie wyłonioną do tego celu komisję złożoną z nauczycieli historii wyżej wymienionych szkół (organizatorów konkursu).

5. Konkurs miejski odbędzie się 30 października 2018r. w Sali Rajców Lubańskiego Ratusza o godz.14.00 - KAHOOT
(wyłonione osoby z konkursów szkolnych – jednak nie więcej niż po pięciu uczniów z danej szkoły).

6. Wyniki zostaną ogłoszone na Uroczystym Spotkaniu, podsumowującym działania lubańskich szkół podstawowych w związku z 100-tną Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

7. Nagrody:
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz prezenty niespodzianki.


Organizatorzy konkursu:
Pan Burmistrz A. Słowiński, p. A. Franczak, p. M. Leszczyńska, p. K. Stefan, p. E. Wojtusik
Comments