Ogłoszenia

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „BEZPIECZNY W SIECI” w ramach programu prewencyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod nazwą „Świadomy Junior”

opublikowane: 14 lut 2019, 03:20 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 14 lut 2019, 03:24 ]

CEL KONKURSU

 Edukacja w zakresie problematyki zagrożeń wynikających z korzystania z „sieci”

Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystającej z Internetu i różnych aplikacji społecznościowych poprzez wskazanie ewentualnych zagrożeń.

Kształtowanie właściwych postaw i zachowań, zwiększanie świadomości i odpowiedzialności surfujących w „sieci” .

Zwrócenie uwagi na zjawisko cyberprzemocy.

Stworzenie plansz edukacyjnych dla  dzieci i młodzieży.

 

II. PRZEDMIOT KONKURSU:

1.   Przedmiotem konkursu będzie stworzenie PLANSZY EDUKACYJNEJ składającej się min. z czterech wariantów właściwego zachowania w sieci (przykładowy wariant wskazany poniżej). Każdy wariant obejmuje dwa obszary – hasła obejmujące do jednego zagadnienia.

              Przykładowy wariant  — nagłówek: „OBCY”- hasło 1 : Nie wszyscy mają wobec Ciebie dobre intencje, hasło 2: Nie zostań ofiarą przestępstwa.


 2.    Zadaniem uczestników jest stworzenie haseł/wariantów właściwego zachowania w sieci i przypisanie do nich form graficznych.  Do każdego hasła/wariantu należy podać kilka zagrożeń.

 3.   Technika pracy: dowolna (wyklejanki, rysunki, itp.), które następnie zostaną naniesione na plansze edukacyjne.

 4.   Format poszczególnych rysunków – nie mniejszy niż A4

 

 II. REGULAMIN KONKURSU.

Organizatorem konkursu „Bezpieczny w sieci”, zwanego dalej „Konkursem” jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Konkurs ma charakter zespołowy i przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych dla klas IV-VIII,

Prace mogą być wykonane przez 1 osobę, bądź mogą powstać w zespołach max. do 3 osób.

Pracę należy opatrzyć, imieniem i nazwiskiem autorów. Do pracy należy dołączyć podpisane oświadczenie dotyczące praw autorskich.

Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych - w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie nadesłanych prac oraz przeniesienie praw autorskich do projektu planszy edukacyjnej i jego wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji.

Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury dokonuje oceny po zamknięciu terminu nadsyłania prac na Konkurs. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni przez stronę internetową KWP we Wrocławiu.

Nagrody zostaną wręczone w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu. Do laureatów zostaną wysłane pisemne informacje o wygranej.

 Dla zwycięskich drużyn przewidziano nagrody za udział w Konkursie, m.in.

 bilety na mecz piłkarski Śląska Wrocław oraz zwiedzanie Stadionu Miejskiego, w tym spotkanie z piłkarzami,

 wizyta we Wrocławskim ZOO wraz z zajęciami edukacyjnymi na terenie obiektu.

 wizyta na terenie bazy Przewodników Psów Służbowych - zajęcia z przewodnikiem psa służbowego

bilety do Kolejkowa

 bilety do Hydropolis

 

III. Terminy

1.     Ogłoszenie konkursu: 14 stycznia 2018 r. na stronie dolnośląskiej Policji.

2.     Termin oddawania prac do 25 marca 2019 r. do p. Beaty Kwiecińskiej

3.     Rozstrzygnięcie konkursu: 16 kwietnia 2019 roku.

 

W przypadku ewentualnych pytań związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z asp. szt. Marcin Błaszkiewicz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod nr telefonu 71 340 2267- lub mailowo: marcin.blaszkiewicz@wr.policia.gov.pl

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

„ CAŁA KLASA AKTYWNIE OSZCZĘDZA W SKO” REGULAMIN KONKURSU SKO

opublikowane: 8 sty 2019, 01:22 przez SP 4 Lubań

 Konkurs trwa od 15 października 2018 roku do 25 maja 2019 roku.

Udział w ww. konkursie mogą wziąć klasy I – VII, które posiadają minimum 4 aktywne konta uczniów danej klasy. Na kontach tych obserwuje się przyrost oszczędności ( konto żyje).

Uczniowie i nauczyciele mogą wpłacać pieniądze na ogólne konto SKO, które przeznaczone są na: wycieczki klasowe, szkolne, zielone szkoły, rajdy lub inne formy ( z wyłączeniem wpłat klasowych za koncerty muzyczne).

Cele konkursu:

- zachęcanie do zakładania kont SKO

- zmotywowanie do aktywnego oszczędzania w SKO, na kontach osobistych i ogólnym koncie SKO,

- propagowanie zasad przedsiębiorczości i różnych form pozyskiwania pieniędzy,

- zachęcanie do brania udziału w konkursach związanych z oszczędzaniem

Nagrodą główną jest kwota 250 złotych dla klasy( klas), która będzie systematycznie wpłacała, oszczędzała na koncie SKO i spełni warunek odnośnika nr2.

Nagroda pieniężna zostanie przyznana przez opiekunów szkolnego SKO

p. E. Fenczyszyn i p. A. Nnoli na przełomie maja i czerwca 2019r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU SKO POD HASŁEM "BOMBKA Z LOGO BANKU PKO BP S.A"

opublikowane: 8 sty 2019, 01:14 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 14 sty 2019, 03:26 ]

https://photos.app.goo.gl/nFfG7XJvj3HwBNQQ7
W listopadzie 2018 roku ogłoszony został konkurs SKO pod hasłem Bombka z logo Banku PKO BP S.A. Konkurs był przeznaczony dla wszystkich uczniów szkoły od klasy I do klasy VIII. Przez  miesiąc dzieci wykonywały formę przestrzenną lub półprzestrzenią bombki, w domu, na lekcjach plastyki i techniki pod okiem swoich nauczycieli. Materiały, techniki i formy pracy, aby wykonać niepowtarzalną, prześliczną i oryginalną bombkę były różne – od wycinanek, brokatów, świecidełek, cekinów po sztuczne pieniądze. Na konkurs uczniowie przekazali 100  prac. W dniu 18 grudnia 2018 roku powołana komisja przez organizatorki SKO p. E. Fenczyszyn i p. A. Nnoli miała nie lada zadanie – wybór trzech najładniejszych, oryginalnych, spełniających kryteria konkursu bombek, z poszczególnych kategorii:

klasy I- III

klasy IV- V

klasy VI- VIII

Komisja w składzie: p. Agnieszka Antoniak- pracownik Banku PKO BP S.A, p. Marzena Tomczyk- dyrektor szkoły, p. Elwira Wojtusik- wicedyrektor szkoły i p. Wioletta Paszkowska- nauczyciel, bibliotekarz oprócz wyłonienia laureatów trzech miejsc I, II, III, w każdej kategorii, przyznały po dwa wyróżnienia uczestnikom konkursu szkolnego.

W klasach I-III:

I miejsce zajął- Oliwier Lebda 2b

II miejsce zajęła – Julia Kowalów 2a

III miejsce zajął – Jan Pasternak 1a

Wyróżnienie: Lena Rzepa 2a, Alicja Tomczyk 2c

W klasach IV-V:

I miejsce zajęła – Julia Pasternak 5b

II miejsce zajęła- Julianna Dudek 5b

III miejsce zajęła – Oliwia Dudkiewicz 4a

Wyróżnienie: Laura Stankiewicz 5e, Martyna Rzadka 5f

W klasach VI- VIII:

I miejsce zajał – Przemysław Gołąb 6a

II miejsce zajęła – Nadia Pilichiewicz 6c

III miejsce zajęła – Maja Kowalewska 6c

Wyróżnienie: Maja Miecznikowska 6a

Nagrody laureatom trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach i uczniom wyróżnionym zostaną wręczone w styczniu  2019 roku w czasie apelu.

Najciekawsze bombki zostały przekazane do siedziby Banku PKO BP S.A w Lubaniu, z którym szkoła od lat współpracuje. Stanowią one dekorację i wystrój świąteczno – noworoczny.

 

                                                                                           red. E. Fenczyszyn, A. Nnoli

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „MAM PRAWO DO…”

opublikowane: 11 gru 2018, 03:11 przez SP 4 LubańWYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

PT. „MAM PRAWO DO…”1. m-sce -Wiktoria Szmajdzińska kl. V „a”

2. m-sce - Zofia Rudnicka kl. VIII „a”

3. m-sce - Kalina Maszewska kl. VIII „b”


wyróżnienie:

Martyna Rzadka kl. V „f”

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu na rok szkolny 2018/2019

opublikowane: 11 gru 2018, 03:09 przez SP 4 Lubań

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych

 

Cele Szkolnego Koła Wolontariatu:

- kształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim człowiekiem

- uwrażliwienie na potrzeby innych

- bezinteresowne niesienie pomocy innym

- kształtowanie odpowiedzialności, otwartości oraz bezinteresowności

- kształtowanie umiejętności pracy w zespole

- rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych

- budowanie poczucia własnej wartości

 

 

Zaplanowane działania:

1.      Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu.

2.      Zapoznanie uczniów z założeniami i rodzajem działalności Unicef- udział w akcjach Unicef'u.

3.      Współpraca z przedszkolami w Lubaniu w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

4.      Zbieranie karmy dla zwierząt ze Schroniska „Przylasek”.

5.      Udział w akcjach organizowanych przez PAH.

6.      Amnesty International – udział w akcji Pisania Listów.

7.      Współpraca z Ośrodkiem Wsparcia Dziennego w Lubaniu.

8.      Zbieranie nakrętek dla potrzebujących.

9.      Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

10.  Udział w akcji „Wylosuj Anioła”.

11.  Magiczna Poczta” - udział w akcji pisania listów dla dzieci chorych.

12.  Udział w akcji „Wszystkie Kolory Świata”.

13.  Stała współpraca z pedagogiem szkolnym w celu organizowania pomocy potrzebującym.

14.  Udział w bieżących akcjach.

 

 

Zaplanowane działania mogą modyfikacji, w zależności od potrzeb i okoliczności.

 

 

Opiekunowie

Kiermasz BOŻONARODZENIOWY

opublikowane: 2 gru 2018, 07:40 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 3 gru 2018, 01:11 ]


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu zaprasza na kiermasz ozdób świątecznych, który odbędzie się w dniach:
05.12.2108 -środa -w godzinach 7.30-8.00 i 11.35-12.30
06.12.2018 -czwartek- w godzinach 7.30-8.00
07.12.2018- piątek- w godzinach 7.30-8.00 i 11.35- 12.30

 

KONKURS SZKOLNY BADAJĄCY WIEDZĘ O HIV I AIDS

opublikowane: 2 gru 2018, 07:26 przez SP 4 Lubań

W Polsce lawinowo wzrasta liczba chorych na AIDS. Eksperci szacują, że już nawet 35 tysięcy Polaków jest zakażonych wirusem HIV, wywołującym tę chorobę. Na świecie są ponad 33 miliony takich przypadków. Pandemia AIDS trwa od lat…

Sprawdź, co wiesz o tej groźnej chorobie???

KONKURS SZKOLNY BADAJĄCY WIEDZĘ O HIV I AIDS

WTOREK - 4.12.2018r.,

6 GODZINA LEKCYJNA, SALA NR 16.


TRZY OSOBY O NAJWYŻSZEJ PUNKTACJI BĘDĄ REPREZENTOWAĆ SZKOŁĘ

W ELIMINACJACH MIĘDZYSZKOLNYCH  !!!


MARATON PISANIA LISTÓW w SP nr 4 LUBAŃ 7.12.2018r. (17.00 – 21.00) AMNESTY INTERNATIONAL

opublikowane: 2 gru 2018, 07:22 przez SP 4 LubańMARATON PISANIA LISTÓW w SP nr 4 LUBAŃ

7.12.2018r. (17.00 – 21.00)  AMNESTY INTERNATIONAL

WEJŚCIÓWKA : KOPERTA I ZNACZEK NA LIST ZAGRANICZNY.

1. Uroczyste rozpoczęcie i spotkanie wszystkich uczestników na sali gimnastycznej lub w poszczególnych salach na przemówieniu organizatorów.

2. Zapoznanie z bohaterami i bohaterkami tegorocznego Maratonu Pisania Listów (filmy edukacyjne ze strony Amnesty International).

3. Pisanie Listów w obronie tzw. więźniów sumienia.

4. Escape room ( zabawy edukacyjne dotyczące 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości ).

5. Dla uczestników za wkład pracy podczas pisania listów, do wyboru ocena bdb z następujących przedmiotów ( wos, j. polski, j. angielski ).

„SZKOLNA KAWIARENKA” I PIZZA

DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW MARATONU PISANIA LISTÓW!!!

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III

opublikowane: 20 lis 2018, 09:35 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 21 lis 2018, 00:39 ]

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III

Serdecznie zapraszamy uczniów klasy I-III naszej szkoły oraz  ich Rodziców  do udziału w organizowanym przez Fundację Dbam o Mój Zasięg ogólnopolskim przeglądzie plastycznym na najpiękniejszą kartkę świąteczną.

 Aby wziąć udział w przeglądzie należy wykonać płaską pracę plastyczną formatu A4, a następnie przekazać ją do szkolnego koordynatora akcji do dnia 7 grudnia 2018, p. Katarzyny Wergieluk – wychowawcy klasy 1a (sala nr 7)

Przegląd plastyczny realizowany jest w dwóch kategoriach:

a. kartka wykonana samodzielnie

b. kartka wykonana we współpracy z rodzicem

 

Ważne:

Każda praca na odwrocie powinna być podpisana:

imię i nazwisko dziecka, klasa oraz kategoria

A –praca wykonana samodzielnie;

B –praca wykonana wspólnie z rodzicem

 

Szkoła zgłosi do przeglądu po jednej pracy z każdej grupy wiekowej (1klasa, 2 klasa, 3 klasa) oraz każdej kategorii (kartka wykonana samodzielnie, kartka wykonana we współpracy z rodzicem).

 

Twórcy prac i ich opiekunowie, a niekiedy i rodzice, otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Najlepsze prace zostaną wydane w formie kartek pocztowych w kolejnej edycji kampanii:

IDĄ ŚWIĘTA- NIE O SMS-sie LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!

Serdecznie zapraszam do udziału!

                                                    Opiekun konkursu: Katarzyna Wergieluk

MARATON PISANIA LISTÓW – 7.12.2018r. AMNESTY INTERNATIONAL

opublikowane: 19 lis 2018, 01:23 przez SP 4 Lubań

Amnesty International jest międzynarodowym ruchem ludzi działających od 50 lat na rzecz poszanowania praw człowieka. Funkcjonuje na terytorium ok. 150 państw i terytoriów oraz zrzesza ponad 3 mln członków i członkiń na całym świecie. Wizją Amnesty International jest świat, w którym każda osoba będzie mogła w pełni korzystać z wszelkich praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej 10.12.1948r.

Członkowie AJ wierzą, że wspólne działania mogą zmienić wszystko!!! Potwierdzeniem skuteczności tych działań jest Pokojowa Nagroda Nobla, którą AJ otrzymała już w 1977r. Organizacja bada, monitoruje i nagłaśnia przypadki łamania praw człowieka na całym świecie. Działania prowadzi w ramach różnego rodzaju kampanii.

Takim przykładem jest Maraton Pisania Listów, który odbywa się co roku w okolicach, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Podczas wydarzenia mobilizują się tysiące ludzi na całym świecie, aby solidarnie przeciwstawić się naruszeniom praw człowieka ( w 2017r. Maraton Pisania Listów odbył się w ponad 200 krajach i terytoriach świata)!!!

Maraton powstał w Polsce w 2001 roku i urósł do rangi największego na świecie wydarzenia w obronie praw człowieka. W 2017 roku podjęto 5,5 mln akcji, a w naszym kraju napisaliśmy ponad 300 000 listów (308 838 listy w ponad 700 miejscach w całym kraju), w działania AI w Polsce zaangażowało się blisko 65 000 osób.

Iskra odwagi jest w każdym z nas. Możemy zabrać głos w słusznej sprawie. Możemy wysłać tweeta. Możemy protestować. Możemy napisać list. Możemy działać razem ramię w ramię z obrońcami i obrończyniami praw człowieka, by walczyć z niesprawiedliwością i budować bardziej sprawiedliwy świat. W tym roku podczas Maratonu będziemy pisać listy w sprawie obrończyń praw człowieka z 10 państw. To kobiety, które odważnie przeciwstawiają się łamaniu praw człowieka, a teraz same potrzebują naszego wsparcia. Bądź z nami 7.12.2018r.!!!

1-10 of 25