Ogłoszenia

LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI pt. „11.11.1918r.”

opublikowane: 17 paź 2018, 10:30 przez SP 4 LubańLAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
pt. „11.11.1918r.”ETAP SZKOLNY:

KAROL GUT, kl. VII „b”

WIKTOR JEŁOWICKI, kl. V „a”

NADIA MICKIEWICZ, kl. V „d”

NADIA PILICHIEWICZ, kl. VI „c”

KORNELIA STĘPAK, kl. VIII „a”

PIOTR WOJTUSIK, kl. VI „c”

I MIEJSKI KONKURS HISTORYCZNY ODBYWAJĄCY SIĘ W RAMACH IMPREZ ROCZNICOWYCH POŚWIĘCONYCH ODZYSKANIU PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 ROKU

opublikowane: 5 paź 2018, 03:20 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 5 paź 2018, 03:23 ]I MIEJSKI KONKURS HISTORYCZNY

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO ODBYWAJĄCEGO SIĘ W RAMACH IMPREZ ROCZNICOWYCH POŚWIĘCONYCH ODZYSKANIU PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 ROKU
Hasło konkursu historycznego :

„Jeszcze Polska nie zginęła…” – Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada.”.

1. Cele konkursu:
-pamięć o świętach narodowych,
-budzenie szacunku dla tradycji 11 listopada,
-kształcenie uczuć i związków patriotycznych oraz umiłowania do narodu i ojczyzny,
-rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów,
-tworzenie tradycji szkoły,
-tworzenie tradycji współpracy międzyszkolnej,
-aktywizacja uczniów poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.

2. Udział w konkursie polega na indywidualnym rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru na etapie szkolnym, przygotowanego w bieżącym roku szkolnym (2018/2019) przez nauczyciela historii SP nr 1 w Lubaniu.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół podstawowych miasta Lubania oraz oddziałów gimnazjalnych istniejących w ramach tych szkół .

4. Prace oceniane będą przez specjalnie wyłonioną do tego celu komisję złożoną z nauczycieli historii wyżej wymienionych szkół (organizatorów konkursu).

5. Konkurs miejski odbędzie się 30 października 2018r. w Sali Rajców Lubańskiego Ratusza o godz.14.00 - KAHOOT
(wyłonione osoby z konkursów szkolnych – jednak nie więcej niż po pięciu uczniów z danej szkoły).

6. Wyniki zostaną ogłoszone na Uroczystym Spotkaniu, podsumowującym działania lubańskich szkół podstawowych w związku z 100-tną Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

7. Nagrody:
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz prezenty niespodzianki.


Organizatorzy konkursu:
Pan Burmistrz A. Słowiński, p. A. Franczak, p. M. Leszczyńska, p. K. Stefan, p. E. Wojtusik

I MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ, ODBYWAJĄCY SIĘ Z OKAZJI NARODOWEGO DNIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

opublikowane: 5 paź 2018, 03:15 przez SP 4 LubańI MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY
POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ,
ODBYWAJĄCY SIĘ Z OKAZJI NARODOWEGO DNIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI


REGULAMIN KONKURSU:

1. Hasło konkursu : „11.11. 1918r.”.

2. Cele konkursu:
-pamięć o świętach narodowych,
-rozwijanie zainteresowań historycznych i plastycznych uczniów,
-tworzenie tradycji szkoły i współpracy międzyszkolnej,
-aktywizacja uczniów poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół podstawowych miasta Lubania oraz oddziałów gimnazjalnych istniejących w ramach tych szkół.

4. Udział w konkursie polega na indywidualnym wykonaniu plakatu przy równoczesnej zgodzie rodziców uczniów na publikacje i prezentacje prac w ramach zorganizowania wystawy na Zamku Czocha.

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, ale tylko na formacie A1
(wersja pionowa) po pięć prac z każdej szkoły.

6. Prace oceniane są przez specjalnie wyłonioną do tego celu komisję.

7. Prace należy dostarczyć najpóźniej do organizatorów konkursu do dnia 12 października 2018r. ( w tym samym dniu prace zostaną zaniesione do Sekretariatu Burmistrza Miasta Lubań).

8. Wyniki zostaną ogłoszone na Uroczystym Spotkaniu podsumowującym działania szkół w ramach uroczystości związanych z Narodowym Świętem Niepodległości.

9. Nagrody:

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz prezenty niespodzianki. Zwycięska praca zostanie umieszczona na plakacie miejskim dotyczącym obchodów 100- lecia Niepodległości Polski.

Organizatorzy konkursu: Pan Burmistrz A. Słowiński, p. A. Franczak, p. M. Leszczyńska, p. K. Stefan, p. E. Wojtusik,                     p. P. Kucznir

Konkurs fotograficzny "Za to kocham Góry Izerskie"

opublikowane: 2 paź 2018, 04:11 przez SP 4 Lubań

Leśny Kompleks Promocyjny "Sudety Zachodnie" - Nadleśnictwo Świeradów oraz
Nadleśnictwo Szklarska Poręba zapraszają do udziału w konkursie
fotograficznym pt. "Za to kocham Góry Izerskie".

Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępny na naszej stronie:
content/konkurs-fotograficzny-za-to-kocham-gory-izerskie-

WYCIECZKA HISTORYCZNA DO WROCŁAWIA Termin: 8.10.2018r. dla klas VI-VIII

opublikowane: 20 wrz 2018, 04:08 przez SP 4 Lubań


HARMONOGRAM WYCIECZKI:

-JEDZIEMY DO MULTIKINA ( PASAŻ GRUNWALDZKI WE WROCŁAWIU ),GDZIE BĘDZIEMY BRALI UDZIAŁ W NIETYPOWEJ LEKCJI HISTORII Z POSZUKIWACZAMI ZAGINIONEJ PRAWDY, ZNANYMI Z KANAŁU HISTORY, POŁĄCZONEJ Z POKAZEM FILMU „DYWIZJON 303”.TEMATEM BĘDZIE „PIĘKNY WIEK”, A UCZESTNICY ZAJĘĆ DOWIEDZĄ SIĘ, JAK ZMIENIAŁ SIĘ ŚWIAT PRZEZ OSTATNIE STULECIE ORAZ CO POLSKA I ŚWIAT ZYSKAŁY POMIĘDZY 1918-2018 r. PO TEJ LEKCJI NAJWIĘKSI BOHATEROWIE NARODOWI JUŻ NIGDY NIE BĘDĄ TYLKO NAZWISKIEM W PODRĘCZNIKU!!!

-ZWIEDZIMY RÓWNIEŻ STARY CMENTARZ ŻYDOWSKI I WEŹMIEMY UDZIAŁ WLEKCJI MUZEALNEJPT. „HISTORIA WROCŁAWSKICH ŻYDÓW – LEKCJĄ TOLERANCJI” (MUZEUM MIEJSKIE WE WROCŁAWIU).

-PONADTO W CENIE WYCIECZKI ZJEMYLODY W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH KAWIARENEK WE WROCŁAWIU O NAZWIE ROMA. LODZIARNIA ROMA, TO TRADYCJA PIELĘGNOWANA PRZEZ KOLEJNE POKOLENIA, MAJĄCA SWÓJ POCZĄTEK TUŻ PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ W 1946r. CO CIEKAWE ZAŁOŻYCIELAMI INTERESU BYLI DWAJ ŻOŁNIERZE,KTÓRZY PO WOJNIE OTWORZYLI SWÓJ WŁASNY BIZNES ISTNIEJĄCY PO DZIŚ DZIEŃ.

CENA WYCIECZKI: 59 zł:
ZAPISY U NAUCZYCIELI HISTORII

Harmonogram przebiegu uroczystości związanych z organizacją Święta Szkoły w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu Termin: 28.09.2018r. Hasło: „100 lat dla Niepodległej”

opublikowane: 19 wrz 2018, 04:37 przez SP 4 Lubań

1.      Uroczyste rozpoczęcie obchodów Święta Szkoły na placu apelowym , odśpiewanie przez wszystkich Hymnu Państwowego (4 zwrotki).

 

2.      Przygotowanie przez uczniów klas IV – VIII (w swoich salach) gazetek tematycznych dotyczących wybranych sylwetek Kawalerów Orderu Uśmiechu związanych z historią Polski, z listy przygotowanej przez nauczycieli historii. Każda klasa ( wytypowany przewodniczący lub jego z-ca) losuje jedną postać w poniedziałek (10.09.18r.) na pierwszej godzinie lekcyjnej przed pokojem nauczycielskim. Ponadto klasy VI – VIII oprócz gazetki tematycznej wykonują krótką prezentację wybranej postaci dla klas z tego samego rocznika.

Klasy II-III (również w swoich klasach) przygotowują własne logo/ znak  Orderu Uśmiechu i w miarę możliwości oglądają prezentację multimedialną dotyczącą Kawalerów Orderu Uśmiechu (internet).

3.      Rajd/Spacer ścieżką historyczno- przyrodniczą po Lubaniu, według wyznaczonej kolejności do określonych stanowisk.

Trasa ścieżki historyczno – przyrodniczej: Dom Solny, Baszta Bracka, Ratusz, Słup pocztowy, Wieża Trynitarska, Mury obronne z Więzieniem Miejskim, Dom pod Okrętem+ wybrane pomniki przyrody.

*Klasy II – III wychodzą jako pierwsze, dopiero po powrocie tworzą logo/ znak Orderu Uśmiechu i wówczas w miarę możliwości oglądają prezentacje internetowe o słynnych postaciach Kawalerów Orderu Uśmiechu.

*Klasy IV – VIII wychodzą na rajd po kolei (według roczników) po wykonaniu gazetki tematycznej, a klasy VI- VIII również po zaprezentowaniu krótkiej prezentacji o wybranej postaci dla uczniów tego samego rocznika.

*Podczas rajdu, każda klasa będzie wypełniać kartę zadaniową, na której będą zapisywane punkty i pieczątki przyznawane przez uczniów dla kolejnych klas  przy sześciu stanowiskach rozstawionych w odpowiednich miejscach Lubania.

*Na stanowiskach na każdą klasę będą czekać  uczniowie  wraz z opiekunami, którzy przedstawią krótką historię zabytków historii i przyrody miasta Lubania oraz będą przyznawać odpowiednie punkty za prawidłowe odp. klasy.

4.      Zakończenie - powrót klas do szkoły ( w różnym terminie ) i odśpiewanie na koniec rajdu na placu apelowym hymnu szkolnego, po czym uczniowie  oraz nauczyciele rozchodzą się do domów.

1-6 of 6