PODSUMOWANIE I MIEJSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO I PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚĆI

opublikowane: 5 lis 2018, 03:08 przez SP 4 Lubań

 „Święta miłości kochanej ojczyzny Czują Cię tylko umysły poczciwe! ”

( Ignacy Krasicki )


W XXI- wszy wiek Polska wkroczyła wolna i niepodległa, ale jak uczy historia nie zawsze tak było – nasz kraj upadał, by znów się odrodzić. Przez 123 lata Polska znajdowała się pod rządami obcych mocarstw: Rosji, Prus i Austrii.
Zaborcza polityka tych państw koncentrowała się wokół całkowitego wcielenia ziem polskich w obszar własnych granic, usunięcia języka polskiego ze szkół, urzędów i instytucji państwowych, wyparcia kultury narodowej i wiary.
Polityka ta miała doprowadzić do likwidacji państwa polskiego, pozbawienia Polaków największych wartości, jakimi są- wolność i niepodległość.
Dlatego też z okazji 100- tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, odbyły się w naszym mieście konkursy historyczne dotyczące powyższej tematyki:

1. Konkurs historyczny pod patronatem Burmistrza Miasta Lubania pt. „Jeszcze Polska nie zginęła…” (I KONKURS MIEJSKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH),

2. Konkurs plastyczny pod patronatem Burmistrza Miasta Lubania pt. „11.11.1918r.” ( I KONKURS MIEJSKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH).


W konkursach mogli wziąć udział wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły, jak i pozostałych szkół podstawowych miasta Lubania. Celem była pamięć o świętach narodowych, chęć budzenia szacunku dla tradycji 11 listopada, kształcenie uczuć i związków patriotycznych oraz umiłowania do narodu i ojczyzny. Oprócz rozwijania zainteresowań historycznych uczniów, uczestnicy konkursów tworzyli tradycję szkoły i współpracy międzyszkolnej oraz prezentowali swoje prace na forum szkoły i miasta. W naszej szkole do konkursu historycznego przystąpiło 37 osób i blisko 30 do konkursu plastycznego. Właśnie w takich warunkach uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań historycznych (bez przymusu i przesadnego patetyzmu), by przeżyć to jakże bardzo ważne wydarzenie historyczne pełniej i być bliżej tamtych lat. Z każdej szkoły wytypowano pięciu zwycięzców etapu szkolnego do etapu miejskiego, w naszej szkole byli to:

LAUREACI I MIEJSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO ODBYWAJĄCEGO SIĘ Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI pt. „Jeszcze Polska nie zginęła…” W SP NR 4 LUBAŃ.

ETAP SZKOLNY:

KACPER KALINIK, kl. VIII „c”

KAROL GUT, kl. VII „b”

MIŁOSZ JURGA, kl. VII „c”

ANTONI PODOLAK, kl. VIII „a”

AMELIA MASŁOWSKA, kl. VI „b”

LAUREACI I MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ODBYWAJĄCEGO SIĘ Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W SP NR 4 LUBAŃ pt. „11.11.1918r.”

ETAP SZKOLNY:

KAROL GUT, kl. VII „b”

WIKTOR JEŁOWICKI, kl. V „a”

NADIA MICKIEWICZ, kl. V „d”

KORNELIA STĘPAK, kl. VIII „a”

PIOTR WOJTUSIK, kl. VI „c”W etapie drugim konkursu plastycznego nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:

Szkoły Podstawowe ( do kl. VII ):

-Wiktor Jełowicki, kl. V „a” – I miejsce,

-Nadia Mickiewicz, kl. V „d” – II miejsce oraz


-Piotr Wojtusik z kl. VI „c” i Karol Gut z kl. VII „b” – III miejsce.

Wyróżnienie natomiast otrzymała uczennica kl. VIII „a”- Kornelia Stępak.

W etapie drugim konkursu historycznego, czyli w Kahoocie, który odbył się w Sali Rajców lubańskiego Ratusza (30.10.2018r.) w obecności Burmistrza Miasta Lubań, nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:

I miejsce – Miłosz Jurga, kl. VII „c”!!!

IV miejsce – Kacper Kalinik, kl. VIII „c”

V miejsce – Antoni Podolak, kl. VIII „a”

Konkursy przygotowali nauczyciele historii lubańskich szkół podstawowych w osobach: p. E. Wojtusik, p. A. Franczak, p. M. Leszczyńska i p. K. Stefana, a patronat nad konkursami objął Burmistrz Miasta Lubań p. A. Słowiński. Zwycięzcom wyżej wymienionych konkursów zostaną przekazane pamiątkowe dyplomy i nagrody niespodzianki na uroczystych obchodach ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI w Lubaniu 11.11.2018r. w Miejskim Domu Kultury, o godz. 17.00. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i cieszymy się z wysokich miejsc zajętych przez naszych uczniów !!!


red. A. Franczak

                                             

Comments