Pocztówka czy SMS – co wybrać?

opublikowane: 3 sty 2019, 00:31 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 3 sty 2019, 04:21 ]
https://photos.app.goo.gl/3WNinFNoLjwRZaLN9
W grudniu 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Fundacji Dbam o Mój Z@sięg pod nazwą “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”. Najważniejszymi celami akcji było: przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e - uzależnieniom u dzieci, wzmacnianie więzi rodzinnych, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i językowych u dzieci oraz kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia. Pierwszym działaniem było zamówienie w Fundacji stu specjalnie przygotowanych kartek świątecznych do napisania życzeń przez uczniów wspólnie z rodzicami lub podczas szkolnych wydarzeń. Szkoła dołączyła również do przeglądu plastycznego na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową, który to został skierowany do uczniów klas I-III. Celem kampanii było zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. Na szkolnych korytarzach pojawiły się informacyjne plakaty o kampanii i konkursie. Z kolei na drzwiach klas i w łazienkach szkolnych wywieszone zostały ciekawostki ze świata cyfrowego. Informacje w nich zawarte to zebrane dane podczas różnych badań w Polsce i na świecie, dotyczące życia z TIK dzieci i dorosłych. Kulminacyjnym momentem Kampanii w szkole były dwa wydarzenia. Uczniowie klas ósmych podczas zajęć szkolnych pisali życzenia świąteczne do członków rodzin oraz znajomych. Napisane kartki pozostawiały po sobie trwały ślad, którego nie można tak po prostu wykasować. Nie potrzebujemy do tego stałego połączenia wi-fi - możemy tworzyć je w każdym miejscu, o każdej porze. Sprawiło to uczniom wiele radości, a niektórzy twierdzili, że nigdy wcześniej nie wysyłali życzeń na kartkach! Uczniowie klasy 1a przygotowali dla rodziców przedstawienie jasełkowe, które pokazali zaproszonym mamom i tatom 19 grudnia a następnie wspólnie z nimi zasiedli do pisania życzeń i adresowania pocztówek. To dobra okazja, by uwolnić kreatywność i pomysłowość, poprawić bądź nabyć nowe umiejętności manualne. Było dużo trudu i radości. Wszak pierwszoklasiści nie są jeszcze biegli w pisaniu. Rodzice wspierali więc dzieci w różny sposób: dyktowali litera po literze, sami wypisywali życzenia zostawiając miejsce na samodzielny podpis dziecka, albo pisali życzenia „na brudno” a dziecko przepisywało na pocztówkę. Podczas spotkania podkreśliliśmy, że poprzez własnoręczne napisanie kilku słów zwracamy uwagę na wyjątkowość osób, do których wysyłamy kartkę świąteczną. Dzieci zdobyły przy tej okazji wiedzę na temat miejsc w Polsce i na świecie, w których mieszkają ich najbliżsi. Niektóre pocztówki zostały zaadresowane do Włoch, Anglii i USA. Najmłodsi uczniowie bardzo zaangażowani w własnoręczne pisanie życzeń podkreślali następnego dnia, że to było bardzo ważne spotkanie i długo będą pamiętały o swojej pierwszej świątecznej kartce napisanej do rodziny.

Do szkolnego przeglądu na świąteczną kartkę zgłoszone zostały 52 prace wykonane przez dzieci samodzielnie i z rodzicami. W trakcie szkolnych eliminacji wyróżnione zostały 23 prace i wysłane do Fundacji Dbam o Mój Z@sięg. Czekamy na ogłoszenie wyników przeglądu ogólnopolskiego. Wszyscy uczniowie i opiekunowie, którzy zaangażowali się w akcję i przygotowali prace konkursowe otrzymają specjalne dyplomy przygotowane przez Fundację. Na pamiątkę i w dowód udziału w akcji Szkoła otrzyma Certyfikat.

W różny sposób staramy się podkreślić wyjątkowość łączących nas więzi i osobistych relacji w świecie, w którym bardzo ważną rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne. Poprzez udział w kampanii zwróciliśmy uwagę, że w świecie cyfrowym szczególnie ważne jest kultywowanie rodzinnych tradycji.

red. K. Wergieluk
Comments