Dokumenty

Wszystkie dokumenty są dostępne w sekretariacie szkoły i w szkolnej bibliotece.
Nowy Statut Szkoły z załącznikami

składka 35 zł, więcej niż 1 dziecko - 40 zł
konto: Rada Rodziców przy SP 4 w Lubaniu
59 1020 2137 0000 9102 0006 6407Lekcje w naszej szkole:
1.  800 -  855
2.  855 -  940
3.  950 - 1035
4. 1050 - 1135
5. 1145 - 1230
6. 1240 - 1325
7. 1335 - 1420
8. 1430 - 1515

Archiwum

Comments