Gazeta "Gęsim Piórem" jest miesięcznikiem wydawanym w Szkole Podstawowej Nr 4 w Goleniowie w ramach projektu "Edukacja dla godności"