Strona głównaPROGRAM KOŁA FOTOGRAFICZNEGO
pt. „Oko na świat”.

1. Dane o programie:

- Program przeznaczony dla uczestników klas 4 – 6 koła fotograficznego działającego w Szkole Podstawowej nr 4 w Lubaniu.

- termin realizacji programu: IX. 2011 – VI. 2012

Zajęcia będą odbywały się w czwartki, w wymiarze 2 godzin w tygodniu:7 godz. lekcyjna (13.30 – 14.15) n-l prowadzący Marzena Tomczyk, 8 godz. lekcyjna (14.15 – 15.00) Joanna Bernacka (bez przerwy) oraz w zapowiedziane wcześniej soboty.

- wybór i termin zajęć uzależniony od warunków pogodowych

2. Zadania i cele:
Rozwijanie zainteresowań uczniów
Zdobywanie informacji o fotografii i technice fotografowania
Wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów
Uwrażliwienie na piękno otaczającej rzeczywistości
Zdobywanie nowych umiejętności z zakresu technologii informatycznej
Rozwijanie kreatywności , wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów
Kształtowanie zamiłowania do fotografowania , wycieczek i wędrówek jako ciekawej formy spędzania czasu wolnego
Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć fotograficznych
Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata , roślin i zwierząt , rozumienie potrzeby ochrony środowiska , rozumienie wpływu negatywnych działań człowieka na środowisko
Rozbudzanie zainteresowania pięknem i bogactwem środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy

3. Plan pracy koła fotograficznego:

- zapoznanie z budową i funkcjami aparatu fotograficznego

-zajęcia teoretyczne z technik wykonywania fotografii

- zajęcia teoretyczne i praktyczne z obróbki fotografii cyfrowej – wykonywanie fotomontaży, techniki obróbki zdjęć, tworzenie kartek okolicznościowych

- zajęcia studyjne – wykonywanie zdjęć portretowych, kompozycji z martwej natury,

-wycieczka rowerowa i zajęcia plenerowe

- „Nasze fotografie” – oglądanie, rozpoznawanie przez siebie wykonanych zdjęć i samoocena własnych fotografii. Tworzenie tematycznych albumów, nadanie im tytułów: „Przyroda wokół nas”, „Zabytki Lubania”, „Ludzie okiem obiektywu”.

- zorganizowanie wycieczki do zakładu fotograficznego – zapoznanie z rodzajami aparatów: cyfrowym i analogowym, cyklem powstawania zdjęć, praktyczna nauka obsługi aparatu cyfrowego.

- zorganizowanie cyklu wycieczek do parku w różnych porach roku – stworzenie okazji umożliwiających dziecku rozwijanie zainteresowań pięknem najbliższego środowiska przyrodniczego, pobudzenie do poznawania, zrozumienia i uczenia się prawd o nimi oraz samodzielnego jej fotografowania. Zwracanie uwagi na funkcje i znaczenie parku dla mieszkańców miasta.

- wycieczka do zakładu fotograficznego posiadającego samoobsługowe automaty do drukowania zdjęć.4. Tematyka zajęć z przewidywaną ilością godzinI. Fotografowanie

1. Plener do parku „Roślinność w naszych parkach w różnych porach roku”

2. Nasze portrety „O nas”

3. Ludzie w obiektywie

4. Wycieczka rowerowa nad Czochę (jesień)

5. Wędrówka szlakiem pomników przyrody

6. Martwa natura

7. Fotografia makro i krajobraz

8. Zwierzęta okiem obiektywu

9. Moje drzewo genealogiczneII Teoria i obróbka zdjęć
Ogólne zasady fotografowania
Oglądanie filmów o tematyce fotograficznej
Obróbka zdjęć w programie gimp

- rysownie ramki

- podpisywanie zdjęć

- fotomontaż

- retusz twarzy

- kartki świąteczne

3. Tworzenie albumówIII. Inne
Wycieczka do zakładu fotograficznego
Wycieczka do punku samoobsługowego drukowania zdjęć