III Międzyszkolny Bieg Przełajowy

            30 maja 2018 z okazji Dnia Dziecka odbył się w naszej szkole III Międzyszkolny Bieg Przełajowy. Wzięły w nim udział pobliskie szkoły, były to m.in.: SP Zabrzeg, SP1 Ligota, SP 3 Ligota
i SP2 Ligota oraz oddziały zerowe z Publicznego Przedszkola w Ligocie. Organizatorkami biegu były:
p. J. Polczyk, p. M. Dzikowska i p. M. Lasek.

         Jako pierwsze na linii startu zgromadziły się  dzieci z przedszkola i klas 1-3. Później do biegu włączyli się uczniowie klas 4-7. Uczniowie z klas młodszych mieli do pokonania trasę o długości ok. 400 m,
a uczniowie klas 4-7 trasę o długości 800 m. Uczestników biegu podzielono na kategorie wiekowe. Rywalizowały ze sobą osobno grupy dziewcząt i chłopców.


https://sites.google.com/site/sp2kronikaligota/iii-bieg-przelajowy/20180530_100600_resized.jpg

      Najmłodsi uczestnicy biegu mieli okazję, by zaprezentować również swoje plastyczne zdolności - kolorowali i wycinali postaci biegaczy, których później umieszczali na przygotowanych trasach biegowych.


Zwycięzcy z  klas młodszych:

 
https://sites.google.com/site/sp2kronikaligota/iii-bieg-przelajowy/20180530_105729.jpg
 
https://sites.google.com/site/sp2kronikaligota/iii-bieg-przelajowy/20180530_105907.jpg
 
https://sites.google.com/site/sp2kronikaligota/iii-bieg-przelajowy/20180530_110021.jpg
 
https://sites.google.com/site/sp2kronikaligota/iii-bieg-przelajowy/20180530_110128.jpg

Każdy uczeń klas młodszych otrzymał za udział „ekologiczny” medal.


Zwycięzcy z klas 4-7:

 
https://sites.google.com/site/sp2kronikaligota/iii-bieg-przelajowy/20180530_123043_resized_1.jpg
 
https://sites.google.com/site/sp2kronikaligota/iii-bieg-przelajowy/20180530_123215_resized.jpg
 
https://sites.google.com/site/sp2kronikaligota/iii-bieg-przelajowy/20180530_123402_resized.jpg
 
https://sites.google.com/site/sp2kronikaligota/iii-bieg-przelajowy/20180530_123601_resized.jpg
 
https://sites.google.com/site/sp2kronikaligota/iii-bieg-przelajowy/20180530_123806_resized.jpg
 
https://sites.google.com/site/sp2kronikaligota/iii-bieg-przelajowy/20180530_123956_resized.jpg
 
https://sites.google.com/site/sp2kronikaligota/iii-bieg-przelajowy/20180530_124133_resized.jpg
 
https://sites.google.com/site/sp2kronikaligota/iii-bieg-przelajowy/20180530_124324_resized.jpg

        Po biegu uczestnicy otrzymali „słodki poczęstunek” w postaci drożdżówki oraz wody mineralnej. Fundatorem   medali  dla klas 0-3 oraz posiłku była Rada Rodziców.

           Podziękowania składamy również p. Dariuszowi Janko za pomoc przy wytyczeniu trasy,
p. Pawłowi Łękawa dyrektorowi MOSiR-u za ufundowanie medali dla klas 4-7, sołtysowi Ligoty
za pokrycie kosztów przejazdu zaproszonych szkół oraz wszystkim nauczycielom, a także pracownikom szkoły, którzy wsparli nas swoją pomocą  w dniu organizacji biegu.


/Marzena Lasek, Joanna Polczyk, Magdalena Dzikowska/

 

zobacz zdjęcia