SP2GOW  Andrzej Edward Grotha

       Krótkofalarstwo

       Żeglarstwo

       Paralotniarstwo                                                                    Strony www dot. mojego konstruowania urządzeń KF:
 
                                                                                                               http://sites.google.com/site/sp2gowhomebrew/sp2gow-mas
 
                                                                                                                                      https://sites.google.com/site/sp2gowhomebrew/qrp
                                                                                                                
                                                                                                                http://sites.google.com/site/sp2gowhomebrew/home

 
Ostatnia modyfikacja 2019r. 
 
Ta strona poświęcona jest mojemu głównemu hobby czyli krótkofalarstwu i wszystkim innym tematom z nim związanym.

 

 

 

Krótkofalowcem jestem od dnia 8 sierpnia 1965 roku. Otrzymałem wówczas zezwolenie na używanie znaku SP2BIM.

 

Zezwolenie straciło ważność w 1970r. W 1972 roku otrzymałem ponownie zezwolenie, ale ze znakiem SP2GOW.

Początki pod nowym znakiem

 

Moją przygodę z "radiem" do roku 1996 opisałem w 1997r., w nr 10 miesięcznika "Świat Radio". Kopię tego artykułu zamieściłem poniżej.

 

.

W 2004r. wziąłem udział w 28 Wyprawie,ponownie, do Stacji im. H. Arctowskiego na Szetlandach Płd. i nadawałem pod znakiem HF0POL a w 2005/2006r. kierowałem 28 Wyprawą PAN na Spitsbergen i nadawałem jeszcze raz pod znakiem JW0F.

 Po wielu latach polowania na DX-y, w 2005r. zgłosiłem swój stan potwierdzonych krajów (335Mixed). W dniu moich urodzin został mi przyznany dyplom DXCC.

 

 

 

W marcu 2007r. otrzymałem potwierdzenie za łączności z dwoma brakującymi krajami do pełnej listy DXCC (337). Po weryfikacji mojego stanu w DXCC przyznano mi tytuł #1.

 

 


Pod koniec 2012 roku  uzupełniłem ponownie swoje konto potwierdzeniami do pełnej listy DXCC.


                                  


Wspomnienia z mojej aktywności krótkofalarskiej zostały opublikowane w dwóch książkach, których autorem

jest Kolega Ryszard Reich, SP4BBU, tj. KRÓTKOFALARSWO MAJĄ PASJĄ oraz WYWOŁANIE OGÓLNE ......


Podczas moich łączności używałem wzmacniczy mocy o różnych parametrach budując coraz to nowsze i lepsze urządzenia, ponieważ w łącznościach dalekosiężnych (DX) obowiązuje nadawanie tak silnego sygnału, aby nie utrudniać swojemu korespondentowi odbierania sygnału mojej stacji.

Jednak, o ile to tylko było możliwe, głównie w zawodach QRP europejskich, używałem urządzeń małej mocy (QRP) własnego wykonania  (obowiązkowo odbiornik o bardzo dobrych parametrach technicznych). Jeden z nadajników mojego pomysłu został opublikowany w nr 9 mies. Świat Radio z 2000r.

 

 

 

Moje stacyjne klucze sztorcowe i homebrew manipulatory telegraficzne:

-klucz firmy MIMC z Anglii                                                                                                              -klucz niemiecki

                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              manipulator zbudowany na

-pierwszy elektroniczny 1976r.                                                                                            Spisbergenie w 1992r.

 

 

 
QRV w zawodach QRP2008 na SSB    
z terenowego QTH. Tutaj ma się wielką satysfakcję z możliwości
odbierania słabych sygnałów.
 
Moje QTH terenowe.

 
 


Podczas zawodów SP QRP Contest w 2013r. Z lewej strony stoi TRX PETREL. Własny Homebrew 
QRP CW/SSB. Z prawej Homebrew KATARYNA.


Życzę wszystkim jak najlepszych osiągnięć DX-owych.
.